Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Eindbijeenkomst Weerbaar Opvoeden

Het Ministerie SZW/Directie Samenleving & Integratie organiseert op 8 november 2018 van 13:00-16:00 uur in het Humanity House in Den Haag de Eindbijeenkomst van het Weerbaar Opvoeden project met pilots in 5 gemeenten. In deze pilots stond het bespreekbaar maken van cultureel-religieuze dilemma’s in de opvoeding centraal. Hiermee zijn bouwstenen gegenereerd voor het aanvullen van het bestaande opvoedinstrumentarium. Tijdens de Eindbijeenkomst worden de uitkomsten van het actie-onderzoek van het Verwey-Jonker instituut gepresenteerd. In de workshops krijgt u inzicht in de ontwikkelde methodieken per gemeente en de ervaringen uit de praktijk.

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Multivation/EIF-project verbeteren jeugd-ggz en lvb voor migrantenjeugd
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord