Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

dit zijn mij ervaringen met JBW in Leiden aangezien niemand wilde helpen om heb ik toch maar aangifte gedaan om de volgde reden. Ik vind dat de waarheid eens naar boven moe komen wat JBW aan het doen net als bij andere instanties bij hierbij aan de RK kerk als voorbleed

  1. Een ander verhaal dan de waarheid in de rechtbank art.207
  2. Het laten plegen van een strafbaar feit art. 279
  3. Het goedkeuren van plegen van een strafbaar feit   artikel 44 SR artikel 47 en 48 SR
  4.  Meldingsplicht van strafbaar feit   Artikel 160 wetboek van strafrecht.
  5.      Burgerlijk Wetboek Artikel 446 staat dat verplicht is dossier bijhouden door JBW dit is ook niet gebeurt zie onder andere het niet bijhouden van de bezoekregeling

6  artikel 162 van het Wetboek van strafvordering een meldplicht.

  1. Het niet uitvoeren van een beschikking van de rechter ( waarschijnlijk Artikel 557 is van toepassing)
  2. valsheid van geschrifte artikel 225
  3. De wetgever heeft in artikel 51 Wetboek van Strafrecht (Sr) geen onderscheid gemaakt tussen  privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen en daarmee de mogelijkheid om publiekrechtelijke rechtspersonen te vervolgen niet uitgesloten
U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Geen
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord