Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Vragen over oudercursussen, deskundigheidsbevordering e.d. kunt u ook via de mail stellen: info@preventiefopmaat.nl

U bent de eerste om te reageren.

Per 1 september alle informatie en bestellingen voor de preventieve oudercursussen Peuter in Zicht, (Beter) omgaan met Pubers en Opvoeden en Zo via www.preventiefopmaat.nl/oudercursussen.

Het NJI heeft deze oudercursussen overgedragen aan St. Preventief op Maat

Peuter in Zicht is volledig vernieuwd, de nieuwe versie kunt u bestellen bij Buro Extern: bestelling@extern.nl.

(Beter) Omgaan met Pubers gaat als Omgaan met Pubers verder en wordt op dit moment vernieuwd. In september starten de eerste pilots. De nieuwe versie wordt voorzien voor februari 2019.

U bent de eerste om te reageren.

Speciale app voor professionals in Sociaal Werk
 

App voor sociaal werkers

Werk jij als jeugdprofessional en val je onder de cao Sociaal Werk? Dan mag je de Cao App Sociaal Werk niet missen.

Met de app heb je altijd de cao-tekst op zak, FAQ's en handige links. Plus tools voor verdere ontwikkeling, professionalisering en goede inzetbaarheid.

Makkelijk en snel. Ervaar het gemak van de gratis Cao App voor Android en iOS.

Benieuwd? Lees hier meer: https://www.fcb.nl/caos/cao-sociaal-werk/download-de-cao-app-sociaal-werk

U bent de eerste om te reageren.

GEZOCHT: (GROOT)OUDERS EN/OF VERZORGERS VAN KINDEREN MET EEN BEPERKING OF MET EEN RUGZAKJE

Ik ben Laura Verwaal, een vierdejaarsstudent aan de opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs aan Saxion te Deventer.

Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek voor Go-Kids, naar de wensen en behoeften van gezinnen met kinderen met een beperking en/of met een rugzakje met betrekking tot het ondernemen van uitjes en activiteiten. En hoe deze doelgroep via het internet bereikt kan worden. De ambitie is om in de toekomst beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van deze groep.

Wilt u mij helpen afstuderen? Via onderstaande link kunt u deelnemen aan de enquête.

https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Vldz1gqeGYl5OJ

Onder de deelnemers wordt een VVV-cadeaubon ter waarde van €20,- verloot.

De enquête zal 5 á 10 minuten tijd in beslag nemen.

Alvast heel erg bedankt!

Hartelijke groet,

Laura Verwaal

U bent de eerste om te reageren.

Studenten van de HAN en Aeres hogeschool hebben onderzoek gedaan naar onderwijs op de (zorg)boerderij aan leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het basis- of voortgezet onderwijs. 

De ervaringen zijn heel positief. De afwisseling van onderwijs met andere activiteiten, professionele begeleiding, rust en ruimte, aanwezigheid van dieren zorgt ervoor dst veel kinderen succesvol verder kunnen. 

Er is nu een groeiend netwerk van zorgboeren, scholen en onderwijs professionals die op verschillende plekken aan het pionieren zijn. 

Heb je interesse? Mail dan naar jan.hassink@wur.nl

U bent de eerste om te reageren.

Studenten van de HAN en Aeres hogeschool hebben onderzoek gedaan naar onderwijs op de (zorg)boerderij aan leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het basis- of voortgezet onderwijs. 

De ervaringen zijn heel positief. De afwisseling van onderwijs met andere activiteiten, professionele begeleiding, rust en ruimte, aanwezigheid van dieren zorgt ervoor dst veel kinderen succesvol verder kunnen. 

Er is nu een groeiend netwerk van zorgboeren, scholen en onderwijs professionals die op verschillende plekken aan het pionieren zijn. 

Heb je interesse? Mail dan naar jan.hassink@wur.nl

U bent de eerste om te reageren.

Studenten van de HAN en Aeres hogeschool hebben onderzoek gedaan naar onderwijs op de (zorg)boerderij aan leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het basis- of voortgezet onderwijs. 

De ervaringen zijn heel positief. De afwisseling van onderwijs met andere activiteiten, professionele begeleiding, rust en ruimte, aanwezigheid van dieren zorgt ervoor dst veel kinderen succesvol verder kunnen. 

Er is nu een groeiend netwerk van zorgboeren, scholen en onderwijs professionals die op verschillende plekken aan het pionieren zijn. 

Heb je interesse? Mail dan naar jan.hassink@wur.nl

U bent de eerste om te reageren.

Studenten van de HAN en Aeres hogeschool hebben onderzoek gedaan naar onderwijs op de (zorg)boerderij aan leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het basis- of voortgezet onderwijs. 

De ervaringen zijn heel positief. De afwisseling van onderwijs met andere activiteiten, professionele begeleiding, rust en ruimte, aanwezigheid van dieren zorgt ervoor dst veel kinderen succesvol verder kunnen. 

Er is nu een groeiend netwerk van zorgboeren, scholen en onderwijs professionals die op verschillende plekken aan het pionieren zijn. 

Heb je interesse? Mail dan naar jan.hassink@wur.nl

U bent de eerste om te reageren.

Evaluatie CAP-J

Gebruik je het classificatiesysteem CAP-J? We zijn benieuwd wat je ervan vindt en of je suggesties hebt om de CAP-J nog beter te maken. Doe mee aan ons evaluatieonderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien minuten.

https://fd8.formdesk.com/nji/evaluatieCAP-J

U bent de eerste om te reageren.

Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

Het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht samen met het Public Procurement Research Centre (PPRC) de inkoop voor 2018 van Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Hiervoor zijn de inkoopdocumenten van alle 380 gemeenten uitvoerig geanalyseerd. Gekeken is welk 'inkoopinstrument' gemeenten hanteren, bijvoorbeeld subsidie of overheidsopdracht. Verder zijn ook andere inkoopaspecten onderzocht, zoals de inkoopprocedures, de bekostigingsvormen en de intergemeentelijke samenwerking. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten vaak ten onrechte denken dat ze zich moeten houden aan Europese aanbestedingsregels.

De resultaten van het onderzoek staan in de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. Een bijbehorende factsheet, Inkoop jeugdhulp door gemeenten, biedt gemeenten een overzicht van het inkoopproces voor jeugdhulp en schetst de voor- en nadelen.

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Monitor-Gemeentelijke-zorginkoop-2018

U bent de eerste om te reageren.

Hoe denk jij als jeugdprofessional over je werk?

Doe mee aan het nationaal onderzoek verkenning arbeidsmarkt jeugdhulp.

Neem deel aan een focusgroep en geef advies aan de overheid. De conclusies uit de focusgroepen van professionals zijn onderdeel van het advies aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Resultaten van het onderzoek zullen dit najaar worden besproken in de Tweede Kamer en gebruikt worden om verbeteracties in gang te zetten. 

De focusgroepen vinden plaats in Utrecht en duren een ochtend (9.30u – 12.30) of middag (13.00u- 16.00u): 
//Gespecialiseerde jeugdzorg en JJI: Maandag 27 augustus middag
//Jeugd LVB: Dinsdag 4 september middag
//Gedwongen kader: gecertificeerde instelling, HALT, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming: Woensdag 5 september ochtend
//Wijkteams: Donderdag 6 september middag
// Jeugd GGZ: Vrijdag 7 september ochtend

Vragen? Telefoon 088- 0151601,  Prismant, onderzoeksbureau in de zorg
Email: Marion Welling,projectleider info@marionwelling.nl of Lisanne van der Kruis jeugd@prismant.nl 
Aanmelding: Stuur vóór 14 augustus een mail naar jeugd@prismant.nl onder vermelding van je functie, de naam van je organisatie en je standplaats. #jeugdhulp

U bent de eerste om te reageren.
Hans Koppies

De jeugdhulp barst uit zijn voegen, passend onderwijs wringt. Er zijn veel knelpunten bij onderwijs aan zorgleerlingen, stelde een morrende Tweede Kamer vast, en onmiddellijk klonk de roep om meer geld, meer specialisten in jeugdhulp en onderwijs. Een onvervalste cirkelredenering. Echte oplossingen voor passend onderwijs en een almaar uitdijende jeugdhulp blijven daardoor buiten beeld. Opiniestuk geschreven in Trouw met Bert Wienen: https://hkoppies.wordpress.com/2018/06/29/docent-schiet-niets-op-met-jeugdhulp/

U bent de eerste om te reageren.

Kennisupdate Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten

Hoe kun je baby's, dreumesen en peuters vanuit hun omgeving stimuleren om met plezier (spelenderwijs) te bewegen? Dat is wat centraal staat in de kennisupdate van Allesoversport.nl en partners!

Lees hier de kennisupdate Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten

Wil je de kennisupdate blijven ontvangen? Meld je aan via de link in bovenstaande kennisupdate en vink in elk geval de leeftijdsgroep 0-4 aan.

U bent de eerste om te reageren.

Publicatie

Vanderfaeillie, J., Goemans, A., Damen, H., Van Holen, F., &  Pijnenburg, H. (2017). Foster care placement breakdown
in the Netherlands and Flanders: Prevalence, precursors,
and associated factors. Child & Family Social Work, 22 (11), 1-9.
https://doi.org/10.1111/cfs.12420

Abstract 

Family foster care is the option of choice for children in need of out-of-home care in Flanders and the Netherlands. Foster care is however a vulnerable intervention, and questions can be raised as to its efficacy. Although the literature on placement breakdown has made significant progress during the last years, empirical knowledge regarding breakdown in Flanders and the Netherlands remains scant. Consequently, this study aimed at investigating prevalence and precursors of breakdowns in long-term foster care, the duration of placement before breakdown, and the association of child and placement characteristics with breakdown. Case files of 271 Dutch and 309 Flemish foster children were analysed with a coding scheme designed for this study. After 6 years, 398 placements had terminated: 169 placements broke down and 229 placements ended positively. Placements broke down mainly because of behavioural problems of the foster child, foster parents' parenting problems, and conflicts between birth and foster parents. Foster children with behavioural problems, older foster children, foster children denied treatment, and foster children in care because of sexual abuse were more at risk of breakdown. Assessing these factors is important when evaluating the appropriateness of a family foster care placement.

Artikel opvraagbaar bij auteurs via www.researchgate.net

Er zijn 2 reacties.
  • Vooral de opmerking in de abstract ...... foster children denied treatment .... doet de wenkbrauwen fronsen! Dat lijkt toch vermijdbaar.

  • @Wim Gorissen; de bewoording in abstract laat wat ruimte voor interpretatie. In het artikel staat het wat duidelijker uitgelegd; namelijk "foster children that had not received additional treatment". Het gaat er dus om of dat het pleegkind extra ondersteuning (naast de reguliere ondersteuning) heeft ontvangen. Uit dit onderzoek blijkt dat wanneer pleegkinderen geen extra ondersteuning hebben ontvangen, zij een groter risico lopen op breakdown. Deze bevinding benadrukt het belang van (goede) ondersteuning!

Nieuw subsidieprogramma: KFZ-J

Voor de forensische zorg voor volwassenen draait al 6 jaar heel succesvol het subsidieprogramma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). 

Naar aanleiding van het succes van KFZ heeft het ministerie van V&J besloten eenzelfde programma in te richten voor de forensische jeugdzorg. Per 2018 is er een subsidiebedrag beschikbaar van ruim €400.000,00 voor de kwaliteitsontwikkeling in de forensische jeugdzorg.

Dit programma start met een zogenaamde precall waarop partijen kunnen inschrijven om de onderzoeksbehoeften in dit zorgveld in kaart te brengen. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 6 september 2018. Voor de exacte details van deze call, https://kfzjeugd.nl/actueel/precall-kfzj.

Belangstellenden voor deze en volgende calls voor het forensisch jeugdveld kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief KFZ-J via https://kfzjeugd.nl/actueel/nieuwsbrief.

Nieuwsgierig naar het programma KFZ-J? Ga dan naar www.kfzjeugd.nl.

U bent de eerste om te reageren.

Nieuwe informatiekaart geeft zorgprofessionals handvatten voor het ondersteunen van een goede band tussen baby’s en ouders. 

Zorgprofessionals signaleren vaak met onderbuikgevoelens dat het niet lekker loopt tussen ouder en kind. Ze vinden het vaak lastig om de problemen zonder oordeel bespreekbaar te maken; prille ouders krijgen dan al snel het gevoel dat ze het niet goed doen.

Voor Babykennis reden om de informatiekaart ‘Ondersteunen en signaleren in de ouder-kindrelatie’ te ontwikkelen. De kaart vormt een hulpmiddel voor zorgprofessionals om de prille band tussen ouder en baby te ondersteunen. De informatiekaart geeft zorgprofessionals concrete handvatten om de problemen op een invoelende manier bespreekbaar te maken. Het hulpmiddel is bedoeld voor elke professional die werkt met ouders en zeer jonge kinderen, zoals bijvoorbeeld: kinderopvang, jgz, geboortezorg, huisartsen, medisch specialisten, kinderartsen en paramedici.

De informatiekaart is gratis te downloaden via de website van Babykennis: www.babykennis.nl

U bent de eerste om te reageren.

Overzichtsartikel mét whitepaper: jeugd, overgewicht, sport en bewegen

Op zoek naar relevante en praktische kennis over de aanpak van overgewicht bij jeugd en de rol die sport & bewegen daarin heeft?

Overzichtsartikel mét whitepaper: https://www.allesoversport.nl/artikel/overzichtsartikel-met-whitepaper-jeugd-en-overgewicht/

U bent de eerste om te reageren.

Jeugdgezondheidszorg is een belangrijk onderwerp op dit moment. Bijna alle gemeenten zijn op zoek om dit goed in te richten. Op dit moment bieden wij de gemeente de mogelijkheid om aan te sluiten op de bestaande communicatie infrastructuur van de zorg. Deze ontwikkeling is voor gemeenteland en de jeugdzorginstellingen een interessante ontwikkeling, gezien ze met elkaar kunnen communiceren via een beveiligde digitale omgeving.

In de bijlage het interview van gemeente Valkenswaard

U bent de eerste om te reageren.

Ontvang de kennisupdate Sport, Bewegen en Jeugd

Wil je op de hoogte blijven van alles wat speelt omtrent sport, bewegen en jeugd? Meld je aan en ontvang de kennisupdate: https://www.allesoversport.nl/kennisupdate-jeugd/ 

U bent de eerste om te reageren.

Hoe kunnen online en offline informatievoorziening in de (jeugd)gezondheidszorg elkaar versterken? Daar geeft Inforium antwoord op: de nieuwe communicatietool tussen ouders en professionals. Het online systeem maakt het voor professionals mogelijk om voorafgaand of na afloop van een gesprek een veilige mail naar ouders te sturen met daarin de besproken informatie. In deze mail wordt verwezen naar de betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid van Opvoeden.nl. https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/inforium/

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Eindredacteur
Sector / werkveld: Communicatie
Organisatie: Stichting Preventief op Maat
Functie: Secretaris
Sector / werkveld: preventieve opvoedondersteuning
Organisatie: Universiteit Leiden
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: sport en bewegen
Organisatie: Babykennis
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Onderwijs, Nascholing voor zorgprofessionals, Programma ontwikkeling
Organisatie: Stichting Opvoeden.nl
Functie: Directeur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: Wageningen-UR
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Praktikon-RCSW, HAN, iuvenis consult
Functie: Onderzoeker/docent/adviseur
Organisatie: EFP
Functie: Projectcoordinator
Organisatie: ZorgDomein
Functie: Adviseur
Organisatie: Prismant
Functie: Adviseur
Organisatie: Saxion
Functie: Student
Organisatie: FCB, arbeidsmarktfonds voor jeugdzorg, sociaal werk en kinderopvang
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord