Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert in december een miniconferentie over de Pleegzorg. Het thema voor deze bijeenkomst is 'succesvol terug naar huis.'

Ken of ben jij een inspirerende spreker die graag iets komt vertellen over hoe kinderen succesvol terug naar huis kunnen?

Laat het mij weten via b.schrier@nji.nl of in een reactie op dit bericht. Alvast bedankt!

U bent de eerste om te reageren.

Hallo,

ik ben wel benieuwd naar de stand van zaken betreffende de vragenlijst. Kunnen we de digitale versie testen?

gr Akke

U bent de eerste om te reageren.

Lees in dit interview waarom Rinie van Rijsingen de deelname van zijn organisatie entrea lindenhout aan de participantengroep van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) belangrijk vindt.

U bent de eerste om te reageren.

Lees in dit interview waarom Kristel Pilkes de deelname van haar organisatie Accare aan de participantengroep van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) belangrijk vindt.

U bent de eerste om te reageren.

De participantengroep IAG Nederland zoekt organisaties die mee willen helpen om de methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) verder te ontwikkelen en het effect ervan te onderbouwen vanuit de praktijk. Zo werken we aan kwalitatief goede zorg. Ben jij professional bij een instelling die werkt met IAG? Of werk je bij een onderwijsinstelling die studenten opleidt als IAG-professional? Help ons dan met jullie praktijkkennis en geef jouw organisatie op voor onze participantengroep (met inmiddels 27 aangesloten organisaties). Met je deelname vergroot je bovendien je professionele netwerk en bevorder je intercollegiaal overleg.

Lees de ervaringen van anderen die al in de participantengroep zitten: Kristel Pilkes, gz-psycholoog bij Accare, en Rinie van Rijsingen, beleidsadviseur bij entrea lindenhout.

Deelnemen

Tijdsinvestering: Participantenoverleg (1x per jaar) en platformbijeenkomst (1x per jaar). Aansluiting bij werkgroepen die zich met de doorontwikkeling bezighouden is optioneel.

Opbrengst: Via een geringe inspanning samen bijdragen aan het versterken van de landelijke bekendheid en professionalisering van IAG.

Kosten: 1.750 euro per participantenorganisatie per jaar.

Extra's: Nieuwsbrief IAG Elk jaar bewezen beter (2 x per jaar).

Ja, ik wil mijn organisatie aanmelden of vrijblijvend meer informatie vragen: Naar het formulier.

U bent de eerste om te reageren.

Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen- wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen?

Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Wat is hier aan te doen? In ons whitepaper staat beschreven wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen:

https://www.kenniscentrumsport.nl/actueel/nieuws/9031-jeugd-binden-en-behouden-om-te-sporten/

U bent de eerste om te reageren.

Vanuit VluchtelingenWerk Zuid-Nederland bieden we ruim 10 jaar Spel aan Huis aan vluchtelingengezinnen met kinderen in de leeftijd van 1 tot 8 jaar.

Kinderen en ouders genieten van het wekelijkse spelbezoek; lekker ongedwongen spelen zonder de kinderen te overvragen. Wij merken dat een dag(deel) basisschool of kinderopvang veel energie vraagt van deze kinderen. Door thuis met hen te spelen kunnen ze zich ontspannen en genieten van het spel.

Spelen en praten met kinderen en hun ouders vraagt veel geduld en begrip van spelbegeleiders. Begrip voor de onbekendheid met spelmateriaal, gang van zaken op een basisschool en/of kinderopvang. Geduld om hen de tijd te gunnen om hetgeen verteld is te kunnen begrijpen. Soms wordt het in hun hoofd vertaald, wordt er nagedacht over een antwoord dat ook weer in het Nederlands gegeven moet worden.

Onze ervaring is dat het niet altijd onwil is van deze gezinnen wanneer ze niet aansluiten bij onze regels en manieren van omgaang met elkaar. Vaak is het onbekendheid. Werken met deze doelgroep bekent dat jezelf vaak de vraag zou moeten stellen; Waarom laat dit kind/deze ouder dit gedrag zien? Wat is er gebeurd dat het kind/deze ouder op die manier reageert? 

Wanneer ouders en kinderen zich veilig voelen in de schoolse omgeving of bij de kinderopvang, weet ik zeker dat ze openstaan voor een samenwerking. Ook deze ouders willen het beste voor hun kinderen en doen veel wat daaraan kan bijdragen. Alleen moet wel duidelijk worden hoe ze dat kunnen doen.

U bent de eerste om te reageren.

Kennisupdate sporten en bewegen voor kinderen met overgewicht

Hoe kun je jeugd met overgewicht stimuleren om met plezier te bewegen en te sporten? Dat is wat centraal staat in deze kennisupdate van Allesoversport.nl! Een kennisupdate met inspirerende artikelen en ervaringsverhalen uit en tips voor de praktijk.

Je leest de kennisupdate via deze link

Wil je de kennisupdate blijven ontvangen? Meld je dan aan voor de kennisupdate Sport, Bewegen en Jeugd en blijf op de hoogte!

U bent de eerste om te reageren.

de NVP zoekt per direct een klantgerichte en schrijfvaardige projectmedewerker informatie en advies (32 uur per week) die pleegouders ondersteunt en informeert. 

Meer informatie op: 
https://www.denvp.nl/open-vacatures/vacature-projectmedewerker-advies-en-informatie 

U bent de eerste om te reageren.

Basistraining Jonge Nieuwkomers: deze training van de IJsselgroep zoomt in op het werken op de groep met nieuwkomerskinderen, waaronder kinderen met een vluchtelingenachtergrond.

https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/het-jonge-kind/doorgaande-lijn/basistraining-jonge-nieuwkomers

U bent de eerste om te reageren.
Heeft jouw zorgregio al een aanvraag ingediend voor het Transformatiefonds Jeugd? Wij helpen je er graag bij!

Vóór 1 oktober a.s. moeten zorgregio’s een meerjarig transformatieplan indienen. VanMontfoort is door haar uitgebreide expertise en sterke netwerk de juiste partij om hierbij te ondersteunen. Wij gaan samen met jou aan de slag om een goed onderbouwde en succesvolle aanvraag te formuleren en in te dienen. Ons expertiseteam is goed thuis in de verschillende actielijnen en kan helpen om nieuwe aanknopingspunten te vinden en vraagtekens in te vullen.

Ook na het indienen van de aanvraag kunnen wij helpen bij de verdere uitwerking van het transformatieplan. Denk hierbij aan het versterken van methodisch werken om uithuisplaatsing te voorkomen, trainingen geweldloos opvoeden voor ouders en programma’s gericht op een gezond toekomstperspectief voor jongeren van 18 jaar en ouder zoals de VertrekTraining.

Neem contact op met de projectleider:

Sijko Wierenga sw@vanmontfoort.nl
U bent de eerste om te reageren.

Online agressie in jeugdzorg: wat kun je doen?

Steeds vaker laten cliënten zich op social media uit over hun hulpverlener. Positief, maar veel vaker negatief. Wat kun je doen als je foto op Facebook opduikt? Of wanneer je bedreigd wordt? Alle informatie over de aanpak van online agressie in jeugdzorg vind je op deze website. Doe er je voordeel mee!

online agressie in jeugdzorg: wat kun je doen?

U bent de eerste om te reageren.

LOCK-Congres Trauma en Veerkracht #2
Hoe herken je trauma en hoe kun je de veerkracht bij kinderen en gezinnen vergroten? Wat kun je zelf doen om het verschil te maken?
Je bent van harte welkom op 24 september in Utrecht!
Met experts op het terrein van trauma en behandeling uit binnen- en buitenland, o.a.: Iva Bicanic, Arianne Struik en Peter Adriaenssens. In zeer diverse workshops bieden we je kennis en praktische tips om je eigen praktijk te verrijken en naar huis te gaan met nieuwe inzichten en ideeën. 
Meer info: https://hetlock.nl/lock-congres-veerkracht-trauma/

U bent de eerste om te reageren.

Voor de training Ouderschap Na Scheiding in Oktober kunt u zich nog inschrijven. De training wordt gegeven in Utrecht.

U bent de eerste om te reageren.

Vragen over oudercursussen, deskundigheidsbevordering e.d. kunt u ook via de mail stellen: info@preventiefopmaat.nl

U bent de eerste om te reageren.

Per 1 september alle informatie en bestellingen voor de preventieve oudercursussen Peuter in Zicht, (Beter) omgaan met Pubers en Opvoeden en Zo via www.preventiefopmaat.nl/oudercursussen.

Het NJI heeft deze oudercursussen overgedragen aan St. Preventief op Maat

Peuter in Zicht is volledig vernieuwd, de nieuwe versie kunt u bestellen bij Buro Extern: bestelling@extern.nl.

(Beter) Omgaan met Pubers gaat als Omgaan met Pubers verder en wordt op dit moment vernieuwd. In september starten de eerste pilots. De nieuwe versie wordt voorzien voor februari 2019.

U bent de eerste om te reageren.

Speciale app voor professionals in Sociaal Werk
 

App voor sociaal werkers

Werk jij als jeugdprofessional en val je onder de cao Sociaal Werk? Dan mag je de Cao App Sociaal Werk niet missen.

Met de app heb je altijd de cao-tekst op zak, FAQ's en handige links. Plus tools voor verdere ontwikkeling, professionalisering en goede inzetbaarheid.

Makkelijk en snel. Ervaar het gemak van de gratis Cao App voor Android en iOS.

Benieuwd? Lees hier meer: https://www.fcb.nl/caos/cao-sociaal-werk/download-de-cao-app-sociaal-werk

U bent de eerste om te reageren.

GEZOCHT: (GROOT)OUDERS EN/OF VERZORGERS VAN KINDEREN MET EEN BEPERKING OF MET EEN RUGZAKJE

Ik ben Laura Verwaal, een vierdejaarsstudent aan de opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs aan Saxion te Deventer.

Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek voor Go-Kids, naar de wensen en behoeften van gezinnen met kinderen met een beperking en/of met een rugzakje met betrekking tot het ondernemen van uitjes en activiteiten. En hoe deze doelgroep via het internet bereikt kan worden. De ambitie is om in de toekomst beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van deze groep.

Wilt u mij helpen afstuderen? Via onderstaande link kunt u deelnemen aan de enquête.

https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Vldz1gqeGYl5OJ

Onder de deelnemers wordt een VVV-cadeaubon ter waarde van €20,- verloot.

De enquête zal 5 á 10 minuten tijd in beslag nemen.

Alvast heel erg bedankt!

Hartelijke groet,

Laura Verwaal

U bent de eerste om te reageren.

Studenten van de HAN en Aeres hogeschool hebben onderzoek gedaan naar onderwijs op de (zorg)boerderij aan leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het basis- of voortgezet onderwijs. 

De ervaringen zijn heel positief. De afwisseling van onderwijs met andere activiteiten, professionele begeleiding, rust en ruimte, aanwezigheid van dieren zorgt ervoor dst veel kinderen succesvol verder kunnen. 

Er is nu een groeiend netwerk van zorgboeren, scholen en onderwijs professionals die op verschillende plekken aan het pionieren zijn. 

Heb je interesse? Mail dan naar jan.hassink@wur.nl

U bent de eerste om te reageren.

Studenten van de HAN en Aeres hogeschool hebben onderzoek gedaan naar onderwijs op de (zorg)boerderij aan leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het basis- of voortgezet onderwijs. 

De ervaringen zijn heel positief. De afwisseling van onderwijs met andere activiteiten, professionele begeleiding, rust en ruimte, aanwezigheid van dieren zorgt ervoor dst veel kinderen succesvol verder kunnen. 

Er is nu een groeiend netwerk van zorgboeren, scholen en onderwijs professionals die op verschillende plekken aan het pionieren zijn. 

Heb je interesse? Mail dan naar jan.hassink@wur.nl

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Eindredacteur
Sector / werkveld: Communicatie
Organisatie: De NVP
Functie: Projectleider
Organisatie: Stichting Preventief op Maat
Functie: Secretaris
Sector / werkveld: preventieve opvoedondersteuning
Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Elker
Functie: Manager
Organisatie: VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Functie: Coördinator
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: sport en bewegen
Organisatie: Wageningen-UR
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Sardes
Functie: Adviseur
Organisatie: GGD Fryslân
Functie: Adviseur
Organisatie: Saxion
Functie: Student
Organisatie: FCB, arbeidsmarktfonds voor jeugdzorg, sociaal werk en kinderopvang
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: VanMontfoort
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord