Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Pubers blijken sterker op beloningen te reageren dan mensen in andere leeftijdsfasen:

http://blikophulp.nl/puberbrein-beloning/ 

U bent de eerste om te reageren.

Beste jeugdprofessional,

Dit prikborditem plaats ik vanwege mijn afstudeeronderzoek. Ik ben een studente Commerciële Economie en zit momenteel in de laatste fase van mijn studie: het afstuderen. Mijn afstudeeronderzoek richt zich op de scholingsbehoeften van jeugdconsulenten binnen diverse organisaties. 

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan deze enquête. Het invullen van de enquête duurt ongeveer vijf minuten. De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

De link voor de enquête is: 

https://goo.gl/forms/g0Wb5OAWQLbCvFLk1

Wanneer deelneemt aan deze enquête maakt u kans op het boek: Jeugdhulp anno 2016. 

Zou u mee willen werken aan mijn onderzoek, zodat ik succesvol kan afstuderen?

Alvast bedankt!

Renske Bijlenga

U bent de eerste om te reageren.
Een boek voor ieder kind dat met pesten te maken heeft  Kinderboek Pesten

Wat zou er gebeurd zijn als hij er op dat moment niet was?

Dit verhaal gaat over Ka, een bijzondere kanarie die op school gepest wordt. Gelukkig heeft Ka een heel lief vriendje, Blub de kikker, en dat maakt hem heel erg blij. Als Blub hem op een vervelend moment in de steek laat is Ka radeloos en loopt weg. Hij vertrekt, ver weg van alles en iedereen. En dan gebeurt er iets, een moment dat zijn leven ingrijpend zal veranderen...

---

Een verhaal voor kinderen die met pesten of niet jezelf kunnen zijn te maken hebben. Een boek voor ieder kind van circa 5 -  11 jaar. Want ieder kind heeft tenslotte minder of meer direct met pesten te maken, in de rol van pester, gepeste of als toeschouwer.

Pesten is een lastig thema, omdat het zo ondoorgrondelijk is waarom iemand pest of gepest wordt. Je hoeft echt geen rare vogel te zijn om gepest te worden. Wat er allemaal bij pesten komt kijken, dat wordt inzichtelijk in dit boek.

Sociale thema's zijn o.a.: anders zijn, erbij willen horen, groepsdruk, vriendschap, elkaar nodig hebben, samenwerken, helpen en fantasie. Emotionele thema's zijn o.a.: jaloezie, angst, agressie, verdriet en vertrouwen. 

Meer informatie en bestellen: http://Ka.ilja-linkt.nl

U bent de eerste om te reageren.

Movisie daagt wijkteams uit met challenge!

Als professional in een wijkteam komt er veel op je af. Hoe creëer je in alle hectiek tijd, rust en ruimte om te leren en te reflecteren? Kortom: hoe benut je jouw groeikracht?

Challenge Groeikracht voor wijkteams
Met de challenge Groeikracht voor wijkteams ga je ervaren hoe jij met kleine acties, dichtbij je werk, nog meer kunt bereiken. Voor je cliënten én voor jezelf..

De challenge loopt van maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari. Iedere dag ontvang je via de mail een kleine opdracht van ca.15 minuten. Het is gratis en levert je nieuwe inzichten op.

Laat je kennen en doe mee! Ga voor meer informatie naar https://www.movisie.nl/challenge. Aanmelden kan vanaf nu.

U bent de eerste om te reageren.

Een gesprekje over 30 miljoen woorden

U bent de eerste om te reageren.

De laatste drie referaten komen eraan

Schrijf je nu in!
Dit jaar heeft de Bascule 4 referaten georganiseerd over samenwerking in de jeugdhulp. Voor de komende maanden staan er nog 3 boeiende referaten op het programma. Per referaat betaal je € 25. Als je je nu voor 3 referaten inschrijft, betaal je slechts € 50. Schrijf je in en verzeker je van een plekje. Klik hier voor meer informatie en wijze van inschrijving. 

Samen beter... ouders, kind en therapeut
Op 21 november staat de samenwerking tussen ouders, kind en therapeut centraal. Inez Berends (PI Research/de Bascule) zal de methode van 'Samen Beter Beslissen' toelichten. Deze methode is gebaseerd op de principes van Shared Decision Making, waarbij de cliënt actief betrokken wordt bij het maken van keuzes in het behandelplan. De tweede spreker van deze middag is Susanne Kruys, ouder en lid van de Centrale Cliëntenraad. Zij laat zien dat de relatie, het werkelijke contact, de basis is voor effectieve samenwerking tussen ouders, kind en therapeut. Daarna sluiten Mirte Mos (de Bascule) en Marielle Abrahamse (AMC/de Bascule) de middag af met een referaat over de kracht van samenwerken in Parent-Child Interaction Therapy, een behandelmethode voor jonge kinderen met gedragsproblemen. Daarbij oa aandacht voor het onderzoek naar de in vivo coaching.

Samenwerking met scholen
Op 19 december is het thema: Samenwerking met scholen. In de referaten komt oa de combinatie van onderwijs en therapie aan de orde. Een combinatie die profijtelijk blijkt te zijn voor kinderen en jongeren die risico lopen in hun ontwikkeling. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord, maar hoe ziet deze praktijk eruit wanneer er sprake is van complexe psychiatrische problematiek bij scholieren? Schooluitval, agressie, cognitieve uitval en ingrijpende ‘life-events’ zijn hierbij belangrijke thema’s. Onderwijs en GGZ zetten hierbij in op een integrale aanpak, variërend in behandelelementen en intensiteit. Maar wat werkt wel en wat werkt niet in deze aanpak? We zullen dit in een interactief referaat aan de orde stellen samen met deskundigen uit zowel het onderwijs als de GGZ.

Samenwerken rondom veiligheid van het kind
Op 23 januari staat de veiligheid van het kind centraal. Dat de veiligheid van het kind voorwaarde is voor het bieden van goede zorg aan kinderen en jongeren lijkt een open deur, maar hoe deze veiligheid te borgen blijkt in de praktijk een onderwerp dat continue aandacht verdient. Sigrid van de Poel (bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam), belicht de samenwerking in de Amsterdamse vijfhoek: OKT's, Samen Doen, JBRA, Willem Schrikker Stichting en Veilig Thuis. Deze vijfhoek heeft samen met de jeugdhulpaanbieders een routekaart ontwikkeld om de veiligheid van kinderen te borgen. Claudia van der Put (onderzoeker bij de UvA) laat zien wat het belang is van de ARIJ (Actuarieel Risicotaxatie Instrument Jeugdbescherming) en hoe deze te gebruiken. Harriët Hofstede (coördinator kindermishandeling in de Bascule) sluit de middag af met een lezing over kindermishandeling in de praktijk van een gespecialiseerde jeugdhulpinstelling. 

Ben jij erbij?
Dit zijn de laatste referaten uit de referatencyclus over samenwerking in de jeugdhulp. Klik hier voor meer informatie en schrijf je in. 

U bent de eerste om te reageren.

Subsidieprogramma Sportimpuls voor kinderen met overgewicht 2018

Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Met het subsidieprogramma Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) wil het Ministerie van VWS deze doelgroep aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Een mooie kans voor jou, je achterban of je (lokale) netwerk om in te zetten op deze doelgroep!

Met het subsidieprogramma Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) krijgen lokale sport- en beweegaanbieders middelen om sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en aan te bieden aan kinderen tot 18 jaar met (risico op) overgewicht. Samenwerking met partners uit de (jeugd)(gezondheids)zorg is een voorwaarde. Zie je kansen? Ga na welke aanpakken lokaal passen en ga aan de slag met het lokale netwerk. Of wijs anderen in je netwerk op deze subsidiekans.

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 (tot 22 februari 2018, 14.00 uur) bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Lees verder op Allesoversport en Sport en bewegen in de buurt.

U bent de eerste om te reageren.

Peuter in Zicht geheel vernieuwd!

Organisaties en cursusleiders die werken met de oudercursus Peuter in Zicht lieten desgevraagd in een onderzoek naar preventieve oudercursussen weten dat verschillende onderdelen van de cursus aan vernieuwing toe waren.

Stichting Preventief op Maat heeft de handschoen opgepakt en met subsidie van Stichting Lezen/Boekstart en het Nederlands Jeugdinstituut de cursus vernieuwd en actueel gemaakt.

 

Waar gaat de cursus over?

Ouders van kinderen van 1,5 tot 4 jaar leren in vier bijeenkomsten drie hoofdvaardigheden:

-        Steunen: ouders leren hoe zij hun peuter emotionele steun en veiligheid kunnen bieden.

-        Stimuleren: ouders leren hoe zij hun kind op een goede manier kunnen stimuleren.

-        Sturen: ouders leren om duidelijke regels en grenzen aan te geven, vanuit een positieve opvoedingshouding.

 

De belangrijkste vernieuwingen

-        De handleiding is vernieuwd en wordt digitaal ondersteund met power points

-        Het is een interactieve cursus geworden waarin gewerkt wordt met eigen (film) materiaal van ouders

-        Een aantal nieuwe oefeningen om vaardigheden te leren is ontwikkeld

-        Er is meer informatie toegevoegd over voorlezen en taalontwikkeling

-        De (extra)informatie voor ouders en professionals is geactualiseerd

-        Stichting Lezen heeft een aparte folder ontwikkeld over voorlezen ontwikkeld die samen met het pakket kan worden besteld

 

Voor wie?

De cursus is interessant voor alle organisaties die preventieve opvoedondersteuning bieden en die een professioneel aanbod hebben voor groepen ouders van kinderen in de leeftijd van 1,5- 4 jaar(ook laaggeletterde).

De cursus kan gegeven worden door begeleiders die ervaring hebben met groepsgericht werken met ouders. Training in werken met groepsgericht aanbod is wenselijk.

 

Bestellen

Het nieuwe materiaal kan besteld worden via de website van Buro Extern:

bestelling@extern.nl o.v.v. Peuter in Zicht

 

Kosten

Het pakket heeft tot 1 februari 2018 een speciale aanbiedingsprijs: € 49,95. Daarna geldt een aangepaste prijs.


 

U bent de eerste om te reageren.

Psychiatrische classificatie bij kinderen: zegen of vloek? Welke impact een psychiatrisch label heeft op de ontwikkeling van kinderen is nog onvoldoende onderzocht. Juist in de kinder- en jeugdpsychiatrie is dit geen onderwerp van discussie. Terwijl daar alle reden toe is:

https://hkoppies.wordpress.com/2017/11/05/psychiatrische-classificatie-bij-kinderen-zegen-of-vloek/

U bent de eerste om te reageren.

Onderzoek laat zien dat pubers toch niet zo egocentrisch zijn als vaak gedacht wordt. Blik op Hulp doet verslag van het proefschrift van Rosa Meuwese over dit onderwerp:
http://blikophulp.nl/pubers-niet-egocentrisch/ 

U bent de eerste om te reageren.

De UvA heeft voor SOS Kinderdorpen onderzoek gedaan naar redenen van exclusie van kwetsbare jongeren, met daarbij in het bijzonder aandacht voor zorgverlaters. Het onderzoek is gedaan in 6 landen, waaronder Nederland. De resultaten worden gepresenteerd in het Museon, Den Haag, op dinsdag 14 november om 15 uur. Meer informatie en gratis aanmelden via deze link.

U bent de eerste om te reageren.

Iedere donderdag geeft Ouders Centraal een gratis digitale nieuwsbrief uit vol met nieuws over ouders, ouderschap en ouderbegeleiding. Ook geinteresseerd? Schrijf u in via de site http://www.ouderscentraal.nl

U bent de eerste om te reageren.

Welke betekenis kan kracht-  en vechtsport hebben voor jongeren? 

Benieuwd? Kom dan naar het congres 'Vechtende Jongeren' op woensdag 15 november in Utrecht! 

We trappen plenair af met verschillende experts uit de wetenschap en uit de praktijk. Zij laten hun licht schijnen over de problematiek van jongeren uit krachtwijken. Vervolgens word je aan de hand van verschillende workshops meegenomen in de beschikbare kennis over de waarde van vechtsport voor jongeren. We gaan met elkaar in gesprek over wat je vanuit beleid, onderzoek en praktijk kunt met de kennis die we nu in huis hebben. We sluiten af met borrel terwijl we uitkijken op een worsteltraining. 

Onderzoekers, docenten MBO, HBO en WO, beleidsmedewerkers, vechtsport trainers, GGD- medewerkers en andere geïnteresseerden, meld je aan via

https://www.kenniscentrumsport.nl/actueel/agenda/2735-congres-vechtende-jongeren/

U bent de eerste om te reageren.

Inschrijving Training Tienerouders geopend!

Fiom start weer een training tienerouders. Speciaal voor hulpverleners die in hun werk te maken hebben met tienermoeders en jonge ouders. De tweedaagse training, die op donderdag 9 en 30 november plaatsvindt, is gericht op professionals die (gaan) werken met tienerouders. Het is een basistraining die zich richt op het versterken van de kennis, houding en vaardigheden van de hulpverlener in de begeleiding van tienerouders.

Voor meer informatie en inschrijving: https://fiom.nl/producten-en-diensten/cursussen-en-trainingen/training-tienerouders 

U bent de eerste om te reageren.

Blik op Hulp publiceerde een artikel over een proefschrift dat aantoont dat opgeblazen complimenten schadelijk kunnen zijn voor de zelfwaardering van kinderen:

http://blikophulp.nl/zelfbeeld-van-kinderen/

U bent de eerste om te reageren.

30 jaar Spelend leren thuis

Het gezinsgerichte programma Opstap voor ouders met kleuters bestaat 30 jaar. Inmiddels heeft het NJi ook programma's voor ouders met jongere kinderen: Instapje (1-2 jaar) en Opstapje (2-4 jaar). En daarnaast een variant in combinatie met vve-programma's: VVE Thuis (3-6 jaar).

Ruim 100.000 gezinnen hebben al meegedaan aan deze programma's. En momenteel doen 10.000 gezinnen mee. De ouders doen thuis activiteiten met hun kind en lezen voor. En met effect: de ontwikkeling van kinderen wordt versterkt en de ouder-kindinteractie verbeterd.

Meer informatie vindt u op onze website.

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Methodieken-en-instrumenten/Stapprogrammas-en-VVE-Thuis

U bent de eerste om te reageren.

Een soepele overgang van jeugd naar volwassenheid in de jeugdbescherming? Pilotregio's gezocht!

Het NJi is op zoek naar gemeenten die willen inzoomen op huidige en nieuwe werkwijzen bij de begeleiding van jongeren met structureel complexe problematiek die voor hun 18e te maken hadden met een maatregel en na hun 18e nog ondersteuning kunnen gebruiken. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van lokale cijfers (CBS microdata). Geinteresseerd? Zie de bijlage voor meer informatie en neem contact op met Josine Holdorp (030-230 6875/ j.holdorp@nji.nl of Iryna Batyreva (030-230 6417/ i.batyreva@nji.nl).

U bent de eerste om te reageren.

Sommige mensen hebben een vastomlijnde opvatting over waar ze wel en niet goed in zijn. Andere mensen geloven dat ze door veel te oefenen beter kunnen worden in bepaalde dingen. Dat noemen we een verschil in mindset. Het moge duidelijk zijn dat, wanneer je iemand iets wil leren, het voordelig is wanneer diegene er vertrouwen in heeft dat oefening kunst baart. Floor Raeijmaekers deelt in Blik op Hulp 6 praktische tips voor het ombuigen van van een “fixed mindset” in een “growth mindset”.

U bent de eerste om te reageren.

Op 5 oktober 2017 organiseren HAN, RU en Academische Werkplaats Inside-Out in Nijmegen het 34e symposium  Jeugd- & Gezinsonderzoek. Thema: Werken aan werkrelaties: Waarde en waan van alliantie tussen cliënten en jeugdhulpverleners
Informatie/inschrijving: www.ru.nl/jeugd-en-gezinsonderzoek 

U bent de eerste om te reageren.

Online opvoedinformatie volgens het evidence-based-practice-model.

Toen Els Verkerk in 2011 met Stichting Opvoeden.nl begon was dat vanuit de overtuiging dat ouders de beste informatie over opvoeden verdienen. Maar hoe stel je vast wat de beste opvoedinformatie is? Over welke onderwerpen moet het gaan? Voor welke leeftijden? In welke situaties hebben ouders speciale behoeften? Hoe verspreid je de informatie onder zo veel mogelijk ouders? De ambitie lijkt misschien eenvoudig, maar de uitvoering blijkt complex. Het is heel boeiend om hier als onderzoeker bij betrokken te zijn en steeds weer te merken dat een onderzoekende houding de basis vormt van het werk van de stichting. In mijn blog lees je meer over de werkwijze van Stichting Opvoeden: https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/blogchristanieuwboer/

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: DG Communicatie / Eigen praktijk als GZ-psycholoog
Functie: GZ-Psycholoog, IMH-specialist, hoofdredacteur Vakblad Vroeg, voorzitter stichting Babywerk, coordinator Ouders Centraal
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: De Bascule
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Dynamo
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Pedagoogle
Functie: Orthopedagoog / publicist
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderwijs
Organisatie: Ilja-Linkt
Functie: Kinder - en gezinscoach
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Blik op hulp
Functie: Redacteur / blogger
Sector / werkveld: Journalistiek
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: sport en bewegen
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: SOS Kinderdorpen Nederland
Functie: Programma Medewerker
Organisatie: Fiom
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Movisie
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Praktikon-RCSW, HAN, iuvenis consult
Functie: Onderzoeker/docent/adviseur
Organisatie: Stichting Lezen/Kunst van Lezen/BoekStart
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Windesheim
Functie: Student
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord