Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

"We zadelen steeds meer jonge kinderen op met ‘Er is iets niet goed met jou’. Terwijl we moeten vragen 'Wat heb jij nodig?" Zeker als het allemaal niet vanzelf gaat. Stuk voor NVO-publiekscampagne 'Ik kan het!': Kind van de rekening of pedagogische revival - https://hkoppies.wordpress.com/2018/06/14/kind-van-de-rekening-of-pedagogische-revival/

U bent de eerste om te reageren.

VVE Thuis heeft effect: vergroot de woordenschat van peuters

Onderzoek door Rosa Teepe van de Radboud Universiteit toont positieve effecten van VVE Thuis op de taalontwikkeling van peuters. De onderzoeker noemt VVE Thuis effectief en adviseert gemeenten en scholen om VVE Thuis in te zetten voor alle gezinnen op vve-locaties.

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/VVEThuis_samenvatting_onderzoek_NJi.pdf

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Methodieken-en-instrumenten/VVE-Thuis-(3-6-jaar)

U bent de eerste om te reageren.

VVE Thuis heeft effect: vergroot de woordenschat van peuters

Onderzoek door Rosa Teepe van de Radboud Universiteit toont positieve effecten van VVE Thuis op de taalontwikkeling van peuters. De onderzoeker noemt VVE Thuis effectief en adviseert gemeenten en scholen om VVE Thuis in te zetten voor alle gezinnen op vve-locaties.

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/VVEThuis_samenvatting_onderzoek_NJi.pdf

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Methodieken-en-instrumenten/VVE-Thuis-(3-6-jaar)

U bent de eerste om te reageren.

Jaarverslag 2017 - Ik blijf ieder jaar onder de indruk van het werk dat verzet is en de nieuwe kennis die we hebben opgedaan. Kennis over opvoeden, opgroeien en gezondheid, maar ook over de vragen en behoeften van ouders. Lees hier over onze mijlpalen in 2017.

U bent de eerste om te reageren.

Leren en verbeteren voor lokale teams via benchmark

Hoe doet het sociale wijkteam het, wat zijn de resultaten, wat gaat goed en wat kan beter in vergelijking met andere gemeenten en andere teams? Momenteel ben ik weer een benchmarktraject aan het opzetten voor gemeenten/teams die willen reflecteren op hun eigen functioneren en van elkaar willen leren. Aanmelden kan nog bij ondergetekende.

U bent de eerste om te reageren.

Wat ben ik blij en aangenaam verrast door de uitkomsten van het onderzoek ‘Superdivers opvoeden’ van dr. Christa Nieuwboer! Duidelijk wordt dat onze opvoedinformatie weliswaar goed, maar te eenzijdig is voor ouders met een niet-westerse migratieachtergrond. Lees de volledige resultaten uit het onderzoeksrapport hier. Ben je na het lezen ook enthousiast geworden om hiermee aan de slag te gaan? Neem dan contact met mij op! We horen graag de kennis en ervaringen van andere organisaties en partijen.

U bent de eerste om te reageren.

Vanuit KennisBureau ter Meulen houd ik wetenschappelijke literatuur bij over pleegzorg en adoptie. In kennisflitsen licht ik artikelen toe die interessant zijn voor de praktijk. Deze week in Kennisflits 2018:3 een artikel over een variant van AD(H)D die het gevolg is van ernstige verwaarlozing en zich anders uit dan de 'algemene' variant.

U bent de eerste om te reageren.

Ouders maken zich zorgen om de beveiliging van de gegevens van hun kind door anderen. Ze weten niet hoe er met gegevens en foto’s van hun kinderen op internet en sociale media omgegaan wordt. Dit blijkt uit het privacy onderzoek dat is uitgevoerd onder het Landelijk Ouderpanel. Lees verder: https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/privacy-onderzoek/ 

U bent de eerste om te reageren.

Onderzoek toont aan dat het bereiken van een rookvrij schoolterrein het best bereikt kan worden door een "zero tolerance" beleid voor leerlingen én personeel.

U bent de eerste om te reageren.

Prof. Dr. Femmie Juffer in artikel op Blik op Hulp: "Hechtingsproblematiek bij kind kan hersteld worden".

U bent de eerste om te reageren.

Zeven jaar en woedend! Blog over jeugdpreventie en ontmoetbaarheid: lees de blog op Sociaalweb.

U bent de eerste om te reageren.

Praat mee over de ambitie van het Nederlands Jeugdinstituut!

Ligt jouw hart bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders? Geloof je dat het gebruiken van de juiste kennis daarbij belangrijk is? En heb je ideeën over hoe wij als NJi daar het beste aan kunnen bijdragen? Dan gaan wij graag op 19 of 26 maart, onder het genot van een drankje en een hapje, met jou in gesprek over onze koers voor de komende jaren.

Meer informatie en link naar aanmeldformulier

U bent de eerste om te reageren.
Gio van den Heuvel

Help jij ook mee om zodat meer kinderen die in een instelling wonen een burgervoogd krijgen ?
Ieder kind wil toch iemand die er speciaal voor hem/haar is. Ik spreek uit ervaring als burgervoogd. http://www.inhuisplaatsen.nu/actueel/546-de-burgervoogd-als-alternatief-voor-instellingsvoogdij

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Unieke Mini Masterclass op 16 maart aanstaande in Amsterdam. Over Europees 'story-telling'onderzoek naar de impact van het jongerenwerk.

Op vrijdagmorgen 16 maart is er een unieke Mini-Masterclass, waarin 6 jeugdonderzoekers uit Engeland, Frankrijk, Italië, Finland en Estland hun bevindingen komen delen over hun twee-jarige 'story telling' onderzoek over de impact van het jongerenwerk in deze landen. Het gaat over een "two-year European Youth Research project about Developing and Communicating the Impact of Youth Work through the eyes of youth workers and youngsters in Italy, Estonia, Finland, United Kingdom and France."

Ze komen hierover vertellen op de Hogeschool van Amsterdam voor iedere geïnteresseerde; studenten, professionals in het veld, onderzoekers, beleidsmakers etc, die willen weten welke impact het jeugd- en jongerenwerk voor jongeren heeft in deze landen. Wat kunnen we van de onderzoekers leren? En wat kan dat betekenen voor het jongerenwerk in Nederland?

Wie daarover meer wil weten en met de onderzoekers in gesprek wil gaan; kom naar de Hogeschool van Amsterdam, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, Zaal FLOOR (ruimte o2a30) van 09.30 tot 11.00 uur (tot 10.10 kan ook). Ook Youth Spot schuift aan in het tweede deel.

Opgeven kan via Mike de Kreek, docent Master Social Work: M.de.Kreek@hva.nl. Meer informatie ook bij Pink Hilverdink (MSW Alumna: P.Hilverdink@gmail.com 

U bent de eerste om te reageren.

Spirit en de Bascule bundelen hun expertises voor betere jeugdhulp!

Inmiddels zijn Spirit en de Bascule bestuurlijk gefuseerd: er is één Raad van Bestuur, met daarin de huidige bestuurders van Spirit (Mariënne Verhoef) en de Bascule (Nellieke de Koning). Na jarenlange samenwerking biedt de bestuurlijke fusie de mogelijkheid om verdere vernieuwing te realiseren en de jeugdhulp verder te verbeteren. We vormen gemengde teams die buiten de gebaande paden op zoek gaan naar oplossingen voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Kinderen, jongeren en gezinnen die bij Spirit en de Bascule terecht komen, hebben vaak ernstige problemen. Meestal is er zowel orthopedagogische hulp van Spirit als psychiatrische hulp van de Bascule nodig. Door onze expertises te bundelen zorgen we er samen voor dat zij die hulp krijgen: door een medewerker van Spirit of van de Bascule, of allebei tegelijk. We behouden onze eigen specialismen. Tegelijkertijd zorgen we voor betere, op elkaar afgestemde, hulp. Eén behandelplan, zonder breuklijnen tussen jeugdhulp en jeugd-ggz.

In 2018 gaan we onze samenwerking op allerlei fronten verder uitbouwen. Voor onze medewerkers creëren we kansen om te profiteren van elkaars expertise. We kunnen doen wat écht nodig is, wat bijdraagt aan plezier in het werk. Daarnaast maken we gebruik van elkaars netwerk. Zo verstevigen we met elkaar de zorgketen met bijvoorbeeld het onderwijs, woningbouwcorporaties, politie, justitie, volwassen GGZ, maatschappelijke opvang en gemeenten, maar ook met organisaties uit hele andere branches. Hierdoor ontstaat ruimte voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe hulpvormen die aansluiten bij wat kinderen, jongeren en gezinnen nodig hebben in het krijgen van een stabiele basis en perspectief voor de toekomst.

                                
       www.spirit.nl                                     www.debascule.com
 

U bent de eerste om te reageren.

Time for Change! Over de meldcode en sociale steun 

Wat is het toch een hardnekkig probleem, het denken dat we de veiligheid van kinderen kunnen waarborgen als professionals maar zoveel mogelijk gezinnen met problemen in beeld hebben. Ook @Edith Geurts van de @AugeoFoundation, een particuliere stichting die zich sterk maakt voor het veilig opgroeien van kinderen, blijkt deze mening toegedaan. In haar blog van afgelopen week vertelt ze over Gaby, een jonge moeder met een licht verstandelijk beperking zonder hulpverlening (was afgebouwd omdat het goed ging) die een weekend op stap ging met haar nieuwe vriend. Dat ze nog een baby thuis had vergat ze volledig. De dramatische afloop laat zich raden.

Geurts meent dat dit verhaal de vinger op de zere plek legt. Het liep met Sem slecht af omdat ‘kwetsbare gezinnen in risicovolle omstandigheden na verloop van tijd uit het zicht raken van professionals’. En dit soort ernstige situaties kunnen we volgens Geurts eerder voorkomen omdat vanaf 1 januari 2019 professionals signalen van acute of structurele onveiligheid altijd moeten melden bij Veilig Thuis. De meldcode wordt dan namelijk aangescherpt.

Maar legt dit verhaal wel de vinger op de zere plek? Volgens mij is er iets heel anders over het hoofd gezien en dat is dat professionals zich niet hebben gerealiseerd dat ouders als Gaby niet zonder duurzame steun kunnen van betrokken naasten. Dat is overigens niet hetzelfde als dat er op hen gelet wordt zoals Geurts aan het eind van haar blog stelt. Steun gaat over ergens bij horen, opgemerkt worden en tegelijkertijd weten dat er mensen zijn die er voor je zijn en samen met je willen optrekken. Voor iedereen is dat belangrijk maar zeker voor ouders als Gaby, die daardoor juist ‘goed genoeg ’ouderschap kunnen laten zien weten we uit onderzoek.

En als er dan toch signalen bij professionals binnenkomen dat er dingen niet goed gaan? Dan zou een professional z.s.m. met een moeder als Gaby en haar betrokken netwerkleden om de tafel moeten gaan en komen tot verheldering wat er speelt en heldere afspraken maken. Soms moet er dan (tijdelijk) extra professionele hulp in, soms ook niet. Pas als een dergelijk overleg niets oplevert, of afspraken niet worden nagekomen zou er verder doorgepakt moeten worden. Zo voorkom je dat er te snel 'opgeschaald' wordt in de meldcode en het vertrouwen bij ouders ernstig beschadigd raakt. Dat kost een hele tijd voor je dat weer repareert.

En tenslotte nog dit: de verplichte meldcode is niet hetzelfde als een meldplicht! Ook niet vanaf januari 2019 hoewel het blog van Geurts dat wel suggereert. Niet voor niets stelt de Rijksoverheid dat de meldcode bedoelt is als 'houvast voor professionals, als een professionele norm voor het doen van een melding''. Niet meer en niet minder!

(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode).

#kindermishandeling #meldcode #socialesteun #jeugdhulp #preventie #professionals #ouderschap #paradigmashift

U bent de eerste om te reageren.

Hoe verder? Inkoop sociaal domein moet anders!

De Aanbestedingswet is in de huidige vorm en in de wijze waarop die wordt toegepast niet geschikt voor het sociaal domein. Dit geluid komt zowel vanuit zorgaanbieders als vanuit gemeenten. Onlangs interviewde Michel de Visser twaalf kopstukken uit het sociaal domein, die hun visie gaven op de decentralisaties.

De Europese aanbestedingsprocedures vinden hun oorsprong in de bouwwereld. Voor het sociaal domein zijn ze lastig toepasbaar. Het is er minder zwart/wit. Je hebt meer te maken met relaties en zachte verhoudingen.

In sommige gevallen heeft het er toe geleid dat gemeenten en aanbieders meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Ze zouden juist vanuit partnerschap er samen aan moeten werken om maatschappelijke problemen op te lossen. Als gemeenten via hele dikke contracten op allerlei details gaan sturen, dan zal de ander alleen datgene doen wat er in het contract staat. Het is de vraag of de cliënt daarbij gebaat is.

Al met al vinden de geïnterviewden dat vooralsnog de decentralisaties redelijk zijn geland, al is het nog te vroeg voor conclusies. Wel is men van mening dat er tijd en ruimte moet zijn voor de verdere transformatie en dat paniekvoetbal voorkomen moet worden.

Vanuit wetenschappelijke hoek komt naar voren dat beschikbare kennis in het sociaal domein beter gebruikt moet worden. Er wordt voortdurend van alles ontwikkeld en uitgevonden, maar het beklijft te weinig.

 

De gehele publicatie is hier te downloaden:

Hoe verder? Reflecties bij de transformatie van het sociaal domein

 

Voor verder vragen:

Michel de Visser, m.devisser@mdva.nl; 06-81449540

U bent de eerste om te reageren.

Inspectie positief over de Bascule

In november 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de klinische afdelingen van de Bascule bezocht. De inspecteurs waren erg enthousiast over wat zij hoorden en zagen. In het rapport oordelen zij dat de Bascule goed scoort en dat de instelling verantwoorde jeugdhulp biedt. Wij zijn erg trots op dit resultaat en nog meer op onze medewerkers die zich altijd inzetten om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen.

Het betrof een bezoek in het kader van regulier toezicht. De inspecteurs keken bij hun bezoek onder andere naar hoe onze behandelaren de behandeling uitvoerden, naar veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en de bestuurlijke organisatie. Om een goed beeld te krijgen van de hulpverlening en de afdelingen, spraken de inspecteurs met ouders, cliënten en medewerkers. Daarnaast hebben de inspecteurs dossiers van cliënten en medewerkers gecontroleerd om te zien of deze goed op orde waren en voldoen aan de wettelijke eisen.
 
De inspectie heeft één punt van verbetering gevonden, namelijk in ‘de fysieke leefomgeving van de cliënt’. Dit betreft een aantal bouwtechnische aanpassingen die nodig zijn op een van de klinische groepen voor jongeren. De Bascule vindt het belangrijk dat de jongeren een prettige leefomgeving hebben als ze worden opgenomen. Daarom worden deze punten zo snel mogelijk opgepakt zodat ook de leefruimtes helemaal voldoen aan de eisen van de inspectie. Wilt u meer weten over het bezoek van de inspectie aan de Bascule? Hieronder vindt u het volledige inspectierapport.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is per 1 oktober 2017 ontstaan uit een fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg.

De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De behandelaren bieden specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe psychiatrische problemen. Door samen te werken met ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het kind zet de Bascule zich in om het kind en zijn omgeving de hulp te bieden die nodig is. Zo wordt samengewerkt aan het herstel van het kind. Samen, beter. Kijk voor meer informatie op: www.debascule.com.

U bent de eerste om te reageren.
Gio van den Heuvel

Kennen jullie de site https://www.burgervoogd.nl/ al ?

Dat is pas echt vernieuwende particiaptie, tussen een vrijwillige belangenbehartiger, client uit de jeugzorg, zorgaanbieder en gemeente.

U bent de eerste om te reageren.

Op 28 maart 2018 vindt de tweede editie van de Vroeglezing plaats. Deze wordt verzorgd door Paulien Kuipers van Stichting Kinderleven en auteur van het boek ‘Eerste hulp bij hechting’.

In haar lezing bespreekt Kuipers de mogelijkheden van jeugdhulpverleners om een positieve bijdrage te leveren aan het hechtingsproces tussen ouder en kind. “Allereerst ten aanzien van het versterken van de ouder-kindrelatie, daar worden vaak kansen gemist. Daarnaast is er nog te weinig oog voor het ‘afhechten’ zodat een kind zich weer verder kan ontwikkelen. Aan- en afhechten zijn beide belangrijk. Speciale aandacht besteed ik ook aan de taal: welke woorden zijn helpend, welke juist niet?”

De lezing wordt gehouden op een sfeervolle locatie in Amersfoort. De ontvangst is vanaf 15.00 uur. Van 16.00 – 18.00 uur vindt de lezing plaats, waarbij het laatste half uur is gereserveerd voor het stellen van vragen en discussie. Vervolgens schuiven de deelnemers aan voor een informeel diner

De deelnameprijs bedraagt, inclusief diner en alle consumpties, € 94,50 (excl. BTW). Voor abonnees op Vakblad Vroeg, ook nieuwe, is de prijs € 84,50.

Meer informatie en aanmelden klik hier

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: DG Communicatie / Eigen praktijk als GZ-psycholoog
Functie: GZ-Psycholoog, IMH-specialist, hoofdredacteur Vakblad Vroeg, voorzitter stichting Babywerk, coordinator Ouders Centraal
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: De Bascule
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Programmaleider Kennisprogramma
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Michel de Visser Advies
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Pedagoogle
Functie: Orthopedagoog / publicist
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderwijs
Organisatie: Blik op hulp
Functie: Redacteur / blogger
Sector / werkveld: Journalistiek
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Stichting Opvoeden.nl
Functie: Directeur
Organisatie: CHE en Steunkracht
Functie: Sr. onderzoeker Lectoraat Jeugd en Gezin CHE, auteur 'Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie', adviseur, procesbegeleider, auteur
Organisatie: KennisBureau ter Meulen, voor pleegzorg en adoptie
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord