Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

De discussie over de jeugdbakens is gestart! Wilt u ook reageren of heeft u ideeën voor de transformatieagenda? De VNG en het Rijk ontvangen ze graag via de werkgroep Jeugdbakens en transformatieagenda van Kennisnetjeugd.

Er zijn 3 reacties.
 • Ik heb zelf veel interactieve processen opgestart en vond dat we deelnemers altijd vooraf moesten beloven wat we met de reacties gingen doen. Ik aarzel om er tijd in te steken als er straks een paar mensen gaan selecteren wat ze wel en wat ze niet gebruiken. Ik heb de bakens gezien en heb er eerlijk gezegd buikpijn van gekregen, hoe weinig de actuele opgaven van deze tijd geland zijn. Waarom nog steeds die 70'jaren doctrine dat opgroeien vooral een kwestie van 'jezelf zijn en blijven' is, terwijl de pedagogische opgave heel nadrukkelijk een matchingsopgave is: de aansluiting maken bij de arbeidsmarkt, bij de gemeenschap, in de liefde etc. 'Jezelf zijn' kan nooit een baken van jeugdbeleid zijn, wel 'jezelf zijn en succesvol worden'.
  Dit is zo gedateerd dat ik me afvraag of het zin heeft om te reageren.

 • Dag Klaas,
  Interessante reactie. Ben benieuwd of de buikpijn je ervan heeft weerhouden om ook de toelichting bij de Jeugdbakens te lezen. Ik heb de jaren '70 niet zo bewust meegemaakt, en het zou natuurlijk eeuwig zonde zijn als we door onwetendheid en jeugdig enthousiasme de echte vernieuwing niet weten te vangen in de Jeugdbakens. Persoonlijk heb ik het idee dat de druk om succesvol te zijn wel wat minder mag. Het zet aan tot een focus op ontwikkelingsachterstanden, vroegtijdig signaleren van risico's en benadrukken van problemen. Naar beste vermogen meedoen in de maatschappij voor iedereen en alle jeugd de kans geven talenten en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen is al een hele mooie ambitie, vind ik.
  Hoe denken anderen daarover?

 • @Klaas Mulder
  Volgens mij is het onmogelijk voor een mens om zichzelf te zijn zonder zich daarbij op enige manier te verhouden met een ander of zijn omgeving... Geweldig onder woorden gebracht door o.a. Martin Buber met zijn Ich und Du. Dus helemaal eens met 'de pedagogische opgave' als matchingsopgave, in de zin van zoekende naar een passende verhouding t.o.v. zichzelf, de ander en de omgeving. Onderdeel van deze zoektocht is een idee te vormen van wat 'succesvol zijn' binnen deze verhouding dan betekent... In staat zijn om te genieten (van genoeg) zou dan mijn persoonlijke voorkeur hebben boven (maximale) persoonlijke ontplooiing. Ik denk daarbij ook dat het eerste zomaar als basis zou kunnen dienen voor het tweede. Andersom werkt dat namelijk wat lastiger... Maar ik drink graag eens een bak koffie om eens van gedachten te wisselen. Ik sluit mij graag aan bij wat jij vorig jaar zei over het ontwikkelen van beleid. "Er zijn volgens hem goede onafhankelijke mensenkenners, zoals de lectoren en onderzoekers van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, nodig om beleidsmakers en burgers te helpen de goede dingen voor elkaar te doen." Laat een platform als dit nu net de plaats zijn waar deze onafhankelijke mensenkenners elkaar leren kennen en nieuwe samenwerking ontstaat, :D.

Sanne-Lot van Ulzen

Wij zoeken gemeentes die met ons een proeftuin willen uitvoeren met www.blogboek.com.
Dit is een communicatiemiddel rondom kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het wordt beheerd door de ouder en past daarmee erg binnen de nieuwe jeugdzorg, omdat het de empowerment van ouders bevordert. Het gebruik van Blogboek vergt een verandering van zowel de ouders als de professionals (uit zorg en onderwijs). Samen met de gemeente kiezen we een aantal organisaties (speciaal onderwijs, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGZ etc) en gaan we Blogboek over een aantal gezinnen uitrollen. Ondertussen volgen we (via enquêtes) wat hulpverleners en gezinnen nodig hebben en hoe hulpverleners de gezinnen kunnen ondersteunen bij het verhogen van de empowerment.
Op http://kennisnetjeugd.nl/praktijkvoorbeelden/9-blogboek-diverse-gemeenten staat meer informatie. Interesse? Reageer gerust.

U bent de eerste om te reageren.

Jeugdbakens en transformatieagenda
Word lid van de werkgroep Jeugdbakens en transformatieagenda, hier op Kennisnet en praat in die werkgroep mee over de jeugdbakens en de nodige activiteiten om de transformatie een stap verder te helpen. Het Rijk en de VNG zijn benieuwd naar jullie reacties!

U bent de eerste om te reageren.

Goedemorgen allemaal, het dossier online hulpverlening is herzien. Bekijk nu de laatste kennis en informatie over het bieden van hulp via digitale middelen. Mijn persoonlijke visie is dat online middelen dé tools zijn om de transitie en transformatie concreet vorm te geven. Welke mogelijkheden zien jullie?

U bent de eerste om te reageren.

En mijn laatste vraag is hoe jullie denken over het bericht dat kinderen in de toekomst uit huis mogen worden geplaatst zonder de tussenkomst van een rechter. En dat ouders dan achteraf hun gelijk mogen proberen te halen? Dit om gezinsdrama's zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Wat gebeurt er bijv. als ouders in eerste instantie nog niet erg mee willen werken in een behandeling? Dreigt dan meteen uithuisplaatsing? Vanuit TJO vinden we dat ouders de gelegenheid moeten krijgen een uithuisplaatsing af te wenden door een goed en veilig plan (eigen kracht conferentie). Wat regelmatig resulteert in een netwerkplaatsing. Bij een gezinsdrama wordt mij te makkelijk meteen met de vinger naar bureau jeugdzorg gewezen. Het is soms erg lastig in te schatten. Wanneer grijp je te vroeg in en kun je alles voorkomen? Zijn er atijd (achteraf) signalen?

U bent de eerste om te reageren.

Ik ben trouwens ook benieuwd naar jullie reactie op de uitzending van Levy. Centraal stond een gezin met een autistisch kind. Zelf deel ik de zorg van de moeder of haar kind straks nog steeds specialistische hulp kan krijgen. Ik vond de wethouders niet erg sterk. U en ik kunnen ook wel een beetje kinderpsychiatrie??? Een sociale omgeving die de schooluitval van een schizofrene jongen moet oplossen? En dan die jongen met autisme die de hele dag beveiligingscamera's bekijkt van een garage en alle kentekens uit zijn hoofd kent. Dat leek mijn zoon ook wel wat maar hij is afgewezen voor de opleiding. Juist, vanwege zijn autisme. En dat terwijl hij diploma beveiliging al op zak heeft. Het wordt allemaal wel erg rooskleurig voorgesteld en dat baart mij heel veel zorgen. Het geeft mij niet de indruk dat men weet waar men het over heeft. Voor kinderen met autisme is het van belang dat men dezelfde hulpverlener op de vertrouwde plek heeft. En soms is hulp dan licht en kortdurend (bijv. gesprekken over alcohol ge/misbruik en soms is intensieve hulp nodig (bijv. dagbehandeling of cognitieve gedragstherapie). Het is belangrijk dat iig tot 18e dezelfde hulpverlener blijft en elke verandering (pubertijd, schoolwisseling, werk) heeft waarshijnlijk nieuwe behandeling nodig.

U bent de eerste om te reageren.

Hoe hebben jullie de ronde tafel gesprekken ervaren? Er werd veel over getwitterd, veel vragen en zorgen en nog onvoldoende antwoorden. TJO heeft in haar bijdrage haar angst geuit dat kinderen straks te lichte zorg krijgen terwijl zij specialistische zorg (jeugd-ggz) nodig hebben. Ook hebben wij vragen over kennis en ervaring van hen die straks toewijzen. En waar kunnen ouders dan terecht?

U bent de eerste om te reageren.
Tijne Berg - le Clercq

Gemeenten krijgen met vier decentralisaties te maken.

•zorg voor jeugd
•de nieuwe Wmo
•een nieuwe participatiewet
•een nieuw stelsel voor passend onderwijs.

Elk van deze decentralisaties kent haar eigen woorden en taal maar in de kern zeggen ze hetzelfde:

Mensen moeten dicht bij huis geholpen worden.

In deze video worden de verschillende begrippen die op de genoemde terreinen worden gebruikt, inzichtelijk gemaakt.

Meer info vindt u op deze website:

Er zijn 3 reacties.
 • Beste Tijne,

  Ben jij vanuit je functie bij het NJi verantwoordelijk voor deze verheldering van de gemeenschappelijke taal van de vier decentralisaties binnen het sociale domein?

  Zo ja, dan zou ik graag eens een bak koffie komen doen. Ben namelijk ook groot voorstander van een gemeenschappelijke taal binnen de verschillende transities. Voor mij is daarbij de centrale vraag: op welke wijze kan iemand betekenisvol zijn voor zichzelf, een ander en zijn omgeving... Mocht je tijd hebben en geïnteresseerd zijn dan kom ik graag een keer richting Utrecht... :D

 • Tijne Berg - le Clercq

  Dag Simon,
  Binnen het NJi weet mijn collega Chaja Deen het meest over de gemeenschappelijke taal van de vier decentralisaties binnen het sociale domein. ZIj zit ook op Kennisnet Jeugd en ik zou haar dus even mailen.

 • Dank...

ZIjn er meer zorgaanbieders die moeite hebben met invullen van de gemeenteformats voor het transitiearrangement?

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Het Transitiebureau Jeugd organiseert in september regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe Jeugdwet. Voor meer informatie en inschrijving zie de Voor de Jeugd website

U bent de eerste om te reageren.
Lea Brinckman

Gaat de transitie jeugdzorg ons geld besparen of extra kosten en waarom?

U bent de eerste om te reageren.
Lisette Snippe

In de werkgroep 'Generalistisch Werken rondom jeugd en gezin' wordt input verzameld voor de kenniskringen (georganiseerd door NJi) over dit thema. Ook wordt de kennis die wordt verzameld tijdens de bijeenkomsten van de kenniskringen gedeeld in deze werkgroep. Wil je meepraten over generalistisch werken? Meld je aan: http://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/14-generalistisch-werken-rondom-jeugd-en-gezin. De eerste discussies gaan over het samen met ouders en jeugdigen beslissen over hulp.

U bent de eerste om te reageren.
Mark Daggers

Hoe krijgt u grip op de Jeugdwet?
20130815 Checklist Jeugdwet - versie 15 augustus 2013.pdf (inloggen vereist)
Wat staat er in de Jeugdwet? Aan welke eisen moeten gemeenten en aanbieders voldoen? Wie is waar verantwoordelijk voor? Ik heb voor u de belangrijkste punten verwerkt in een checklist.

De checklist Jeugdwet helpt u het voorgenomen beleid te toetsen aan de wettelijke minimumeisen. U vindt antwoord op de volgende vragen:

1.Wat moet er georganiseerd worden?
2.Hoe luidt de wetstekst?
3.Wat zegt de memorie van toelichting?
4.Welke partijen dienen actie te ondernemen?
5.Vindt verdere uitwerking plaats in een algemene maatregel van bestuur?
De checklist is zorgvuldig samengesteld. Echter sluit dit eventuele onvolkomenheden niet uit. Help daarom mee de checklist te verbeteren en stuur uw opmerkingen en / of aanvullingen naar fawzi.salih@k2.nl. In november 2013 volgt een update.

Kent u trouwens @Jeugdbeleid al? Via dit Twitter account verspreid ik actuele informatie over de transitie jeugdzorg en andere jeugdvraagstukken. Volg mij nu en u bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

U bent de eerste om te reageren.
Nienke Nuyens

Vooraankondiging Voor de Jeugd Festival op 7 oktober, georganiseerd door het transitiebureau Jeugd:

U bent de eerste om te reageren.
Lisette Snippe

Handreiking functioneel ontwerp 'Zorg voor jeugd' beschikbaar op Voordejeugd.nl

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Er is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met het Transitiebureau een Kompas uitgegeven dat gemeenten kan helpen bij het verbinden van de Veiligheidshuizen met de transitie van het jeugdstelsel.

U bent de eerste om te reageren.

Werken met prestatie-indicatoren hoort thuis in de sector, oppoetsen van prestatiegegevens niet. Lees mijn column.

U bent de eerste om te reageren.

Op de www.voordejeugd.nl is een factsheet geplaatst met daarin de hoofdlijnen van de jeugdwet.

U bent de eerste om te reageren.
Dorien van Petersen

Zo goed als alle gemeenten zijn onderdeel van een samenwerkingsverband gericht op de decentralisatie van Jeugdzorg (en AWBZ-taken). U treft een overzicht van de samenwerkingsverbanden op de website van de VNG.

U bent de eerste om te reageren.

‘Laat multiprobleemgezin aanpak zelf kiezen’

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Yard Internet
Functie: Adviseur Sociale Media&Internet, maatschappelijk werker
Sector / werkveld: Internetbureau
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Yvonne van Westering
Functie: Adviseur
Organisatie: UMCu&HAN / Expertisecentrum Online Jeugdzorg Fontys
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Inzowijs en Team050
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Begeleiding
Organisatie: Ontwikkelburo Auxanon
Functie: Adviseur Gezin, School & Samenleving
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Ouderschap
Organisatie: Platform verontruste ouders en transitie jeugdzorg vanuit ouderperspectief
Functie: Ouder
Organisatie: Hogeschool Utrecht
Functie: Leerkracht / docent
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord