Marijke Lammers

Organisatie: Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken
Functie: Projectleider, beleidsmedewerker, adviseur, trainer, methodiekontwikkelaar, vertrouwenspersoon
Sector / werkveld: (Jeugd) Zorg, Welzijn, Onderzoek en advies
Lid sinds: 24-10-2013

Mijn bio:

Een energieke, inspirerende én gedegen projectleider, adviseur en trainer.
Gewerkt voor ministeries, landelijke expertisecentra, branche- en koepelorganisaties en individuele organisaties in sectoren als (jeugd) zorg, welzijn, onderwijs en sport
Inhoudelijk expert om het gebied van omgangsvormen, sociale veiligheid en de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling. Specifieke kennis van de doelgroep kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. 
 

HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord