Irma Haxe

Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Lid sinds: 16-01-2014

Mijn bio:

Pedagoog, projectleider en trainer. Werkt sinds 20 jaar in de jeugdhulp, vanuit gedwongen en vrijwillig kader, als hulpverlener, beleidsmedewerker, trainer en opleidingsmanager. Heeft een eigen bureau in projecten en trainingen op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Procesbegeleider voor Veilig Thuis (VNG). Werkt voor het NJi als projectleider Ouderschap Blijft en op diverse projecten onder het programma Veilig Opgroeien. Kwaliteiten: vertalen van theorie naar praktijk, oplossingsgericht, samenwerkingsgericht, verbinder.

HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord