Marion Welling

Organisatie: Marion Welling advies & projecten
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Lid sinds: 21-02-2014

Mijn bio:

Marion Welling is gedragswetenschapper en sinds 1980 werkzaam in de hulpverlening in zowel uitvoerende, beleidsmatige als leidingevende functies. Zij heeft als projectleider diverse innovatieprojecten geleid waarbij zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief centraal stond. Vanaf 2008 is zij werkzaam als zelfstandig adviseur en projectleider in jeugdzorg, onderwijs, maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld http://www.marionwelling.nl/

HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord