Summer Koster

Organisatie: Sum Consultancy
Vestigingsplaats: Assen
Functie: Adviseur sociaal domein, trainer, coordinator jeugdhulp
Lid sinds: 14-02-2015

Mijn bio:

Master pedagoog en veranderkundig specialist en trainer bij Sum Consultancy. Geinteresseerd in veilig en positief opvoeden, het betrekken van netwerken bij verandering en de transformatie in de Jeugdzorg. Kennis van oplossingsgerichte werken, Signs of Safety, complexe scheidingen, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en omgaan met weerstanden; motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering en bejegening.

HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord