Anja Holwerda

Organisatie: Jeugdhulp Friesland
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Lid sinds: 19-01-2016

Mijn bio:

Ik doe onderzoek in de maatschappelijke context, gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals jongeren met een beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid en multiprobleemgezinnen. In onze maatschappij is zelfredzaamheid een belangrijk uitgangspunt en dit is voor deze kwetsbare groepen minder vanzelfsprekend. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de versterking van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen en tegelijkertijd pleiten voor ondersteuning waar dat nodig is.

HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord