Sophie Pennington de Jongh

Organisatie: Clientenbelang Amsterdam / Zorgbelang
Vestigingsadres: Jacob Bontiusplaats 9
Vestigingsplaats: Amsterdam
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Cliëntorganisatie: belangenbehartiging en medezeggenschap
Lid sinds: 19-07-2017

Mijn bio:

  • Ondersteuner Jeugdplatform Amsterdam: een onafhankelijk platform van Amsterdamse jongeren en ouders. Via verschillende werkvormen adviseren zij over jeugdhulp en passend onderwijs. www.jeugdplatformamsterdam.nl
  • Landelijke coördinator Jeugd voor de lokale/regionale Zorgbelangen
  • Beleidsparticipatie door mensen met een LVB

Mijn expertise: het betrekken van verschillende doelgroepen bij beleid dat hen aangaat en de uitvoering daarvan. Met aandacht voor diversiteit. Op een manier dat het leuk is en meerwaarde heeft voor alle partijen. En zo veel mogelijk met een positieve toon. 

Sophie Pennington de Jongh heeft in totaal 1 item bijgedragen.

Item Type Datum
Blog 27-07-2017
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord