Cissy Nieuwenweg

Organisatie: Cinioo
Vestigingsplaats: Nijkerk
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugdwelzijnswerk, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Lid sinds: 09-07-2018

Mijn bio:

Onderwijskundige met focus op ontwikkeling. Grote kennis en ervaring met basisonderwijs, passend onderwijs, onderwijsachterstanden, samenwerkingsverbanden (Brede School/IKC), harmonisatie voorschoolse voorzieningen, VVE.

HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord