Updates

Wat gebeurt er op Kennisnet Jeugd?

Jan Homs heeft Antwoord op vraag Voorbeelden onderwijs op de zorgboerderij toegevoegd.
Annelies Michels heeft Antwoord op vraag tijdelijke voogdij of pleegouderschap toegevoegd.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Stade Advies
Functie: Beleidsadviseur jeugd en projectleider voor gemeenten en organisaties vanuit Stade Advies. Trainer aanpak kindermishandeling. Voormalig directeur Bureau Jeugdzorg en manager AMK. Auteur van de Kleine gids kindermishandeling.
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Wageningen-UR
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: Inkura
Functie: Coach en trainer
Organisatie: Jarabee
Functie: Maatschappelijk werker
Organisatie: Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân
Functie: Manager
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs
Organisatie: Geen
Functie: Adviseur
Organisatie: Homs Jeugdzorg
Functie: Directeur
Sector / werkveld: Jeugdzorg
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord