Updates

Wat gebeurt er op Kennisnet Jeugd?

Michel de Visser heeft Activiteit Lokale zorg in balans?! toegevoegd.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Eindredacteur
Sector / werkveld: Communicatie
Organisatie: Michel de Visser Advies
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Blik op hulp
Functie: Redacteur / blogger
Sector / werkveld: Journalistiek
Organisatie: Universiteit Leiden
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: sport en bewegen
Organisatie: NHL Stenden Hogeschool
Functie: Manager
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderwijs
Organisatie: GGD Fryslân
Functie: Adviseur
Organisatie: Mvg-consultancy
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord