Voorwaarden

Huisregels

Kennisnet Jeugd is bedoeld voor discussie, kennisuitwisseling en kennisontwikkeling. Onderwerp van het platform is op dit moment de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd. Over andere onderwerpen in de jeugdsector komen op termijn ook platforms.

Het Nederlands Jeugdinstituut faciliteert Kennisnet Jeugd. Dagelijks zijn er community managers actief. Om ervoor te zorgen dat het platform voor iedereen relevant blijft, hanteren wij een aantal huisregels:

 • Wees open over wie je bent. Maak een account aan met je eigen naam en achternaam.
 • Plaats geen content die beledigend is voor anderen, die de privacy van anderen schendt.
 • Plaats geen content die bedoeld is ter promotie van eigen producten of diensten.
 • Zorg dat je bijdragen kort en to the point zijn. Blijf in reacties bij het onderwerp.
 • Kopieer geen content van andere websites. Wil je mensen op iets interessants attenderen? Plaats dan een hyperlink.

Bij overtreding van de huisregels, kan de community manager bijdragen wijzigen, inkorten of verwijderen. Merk je dat een deelnemer zich niet aan de huisregels houdt? Meld ons dit dan.

We wensen je veel plezier op Kennisnet Jeugd!

 

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • Het Nederlands Jeugd Instituut sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers.
 • Het Nederlands Jeugd Instituut is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • Gebruikers van Kennisnet Jeugd vrijwaren Het Nederlands Jeugd Instituut voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.

Openbaarmaking en toestemming

 • Bij de toegang tot deze website en het aanmaken van een profiel verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.
 • Door akkoord te gaan verklaren deelnemers bekend te zijn met de voorwaarden.
 • Het Nederlands Jeugd Instituut behoudt zich het recht voor het reglement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Besloten /openbaar

 • Kennisnet Jeugd bevat openbare informatie, besloten informatie voor professionals, en informatie voor leden van een werkgroep.
 • Het Nederlands Jeugd Instituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.
 • De hoofdredactie van Kennisnet Jeugd is bevoegd tot het wijzigen van het openbaarheidsniveau van geplaatste informatie.

Gebruik persoonsgegevens

 • Het NJi verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut gebruikt de door u ingevulde persoonsgegevens om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen als klant. Zo werken we toe naar e-mails met kennis op maat, kunnen we u benaderen voor klanttevredenheidsonderzoek en zullen we u mailen als we denken relevant aanbod te hebben.
 • Op basis van de door u ingevulde gegevens krijgt u updates van Kennisnet Jeugd. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u de instellingen zelf aanpassen in uw profiel.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord