Voorwaarden

Kennisnet Jeugd is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut. Het Nederlands Jeugdinstituut is de afzender van deze voorwaarden.

Bij de toegang tot deze website en het aanmaken van een profiel verklaar je kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. Het Nederlands Jeugdinstituut behoudt zich het recht voor de voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Privacy

Als je actief wilt deelnemen aan Kennisnet Jeugd (bijvoorbeeld als je een reactie wilt geven of als je zelf content wilt plaatsen), dan moet je een profiel aanmaken.

Een profiel aanmaken houdt in dat je persoonsgegevens deelt. Zodra je een profiel hebt aangemaakt is een deel van die gegevens zichtbaar voor alle bezoekers van Kennisnet Jeugd, ook voor bezoekers die zelf geen deelnemer zijn van Kennisnet Jeugd.

Als je een profiel aanmaakt, dan vragen we de volgende persoonsgegevens aan je:

 • voornaam en achternaam
 • organisatie
 • plaats
 • functie
 • foto (optioneel)

Je gebruikt tevens een e-mailadres om een account aan te maken en je kunt andere contactgegevens invullen. Je kunt in de privacy-instellingen aangeven voor wie die contactgegevens zichtbaar zijn.

Jouw contactgegevens zijn wel altijd zichtbaar voor de community-managers van Kennisnet Jeugd. Community-managers zijn enkele medewerkers van het Nederlands Jeugdinstituut die de site beheren en monitoren.

Op basis van de door jouw ingevulde gegevens krijg je updates via de e-mail van Kennisnet Jeugd. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kun je zelf de instellingen zelf aanpassen in je profiel.

Wij delen jouw gegevens niet met derden, tenzij we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor opsporing; als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Je bent zelf in controle over jouw persoonsgegevens. Je kunt altijd jouw gegevens wijzigen of verwijderen. Als je jouw profiel opheft, dan is er een bedenktermijn van 14 dagen. Daarna verdwijnen de gegevens van de servers. Wij bewaren de gegevens niet op een andere wijze.

Huisregels

Kennisnet Jeugd is bedoeld voor discussie, kennisuitwisseling en kennisontwikkeling op het thema transformatie van de jeugdhulp.

Om ervoor te zorgen dat het platform voor iedereen relevant blijft, hanteren wij een aantal huisregels:

 • Wees open over wie je bent. Maak een account aan met je eigen naam en achternaam.
 • Plaats geen content die beledigend is voor anderen.
 • Plaats geen content die de privacy van anderen schendt.
 • Plaats geen content die enkel bedoeld is ter promotie van eigen producten of diensten.
 • Zorg dat je bijdragen kort en ‘to the point’ zijn. Blijf in reacties bij het onderwerp.
 • Kopieer geen content van andere websites. Wil je mensen op iets interessants attenderen? Plaats dan een hyperlink.

Dagelijks zijn er community managers actief. Bij overtreding van de huisregels kan de community manager bijdragen wijzigen, inkorten of verwijderen. Merk je dat een deelnemer zich niet aan de huisregels houdt? Meld ons dit dan via kennisnetjeugd@nji.nl.

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • Het gebruik van Kennisnet Jeugd is voor rekening en risico van de gebruikers.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik voortvloeien.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van Kennisnet Jeugd.
 • Gebruikers van Kennisnet Jeugd vrijwaren het Nederlands Jeugdinstituut voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.

Vraag, tip of klacht over privacy

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Nederlands Jeugdinstituut via privacy@nji.nl

HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord