Vraag & Antwoord

Niet elke gemeente of zorgaanbieder hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. In deze rubriek kunnen beleidsmakers en professionals een vraag of een antwoord plaatsen - en die van anderen aanvullen met eigen kennis en ervaring. Ook de vragen die binnenkomen bij de Helpdesk Transformatie Jeugdzorg worden hier anoniem geplaatst.

Denk mee, vul de antwoorden aan met jouw kennis en help elkaar vooruit in de transformatie van de zorg voor jeugd.

Ben je een ouder, verzorger of jongere en heb je een vraag? Stel die dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Echt integraal werkende gemeenten gezocht

Een hartekreet!

Wij meten door ons programma verbeteringen op het gebied van zelfregie, zelfvertrouwen, actieve deelname aan de samenleving, gezondheid, taal, communicatievaardigheden en gezinsfunctioneren bij de meest kwetsbare groepen.

Deelnemers vertellen: "Ik voel me serieus genomen en niet bedreigd of gekleineerd door de begeleider" en "Mijn depressie is verminderd doordat ik kan praten, me gehoord en begrepen voel".

Het kost € 2500 per deelnemer (324 contacturen in 1 jaar) om hun fixed mindset te doorbreken, succes en ontspanning te gaan ervaren en tot ontwikkeling te komen. Dit draagt pas echt bij aan de kwaliteit van leven van de deelnemers èn van hun gezinnen. Dat gebeurt door een kundige aanpak van een getrainde sociaal werker en gratis materialen voor groepswerk.

Of, zoals een deelneemster zei: "Ik heb al heel wat hulp gekregen. Maar nu kan ik de begeleidster echt begrijpen en zij begrijpt mij!".

We merken echter dat gemeenten zo'n methode niet goed kunnen plaatsen. Gaat het nu om integratie, taal of opvoeding? En past het wel bij het strategisch beleid van de gemeente? Maar dat is nu juist het punt: wat de belemmeringen voor actieve deelname aan de samenleving zijn, kan alleen door de deelnemers zèlf bepaald worden! Daarom kan bij de ene groep van 15 deelnemers het accent op opvoeden liggen, bij de andere op taal en weer bij een andere op het leervermogen en zelfvertrouwen. Sluit daar met de sociaal-agogische ondersteuning op aan, want de eerste stap is het moeilijkst.

Wij zoeken gemeenten die dit inzien en dus daadwerkelijk vanuit de inwoner willen werken. Wij noemen dát "echt integraal werken". Wij hebben sinds 2001 samen met begeleiders en deelnemers een methode ontwikkeld voor sociaal-agogisch groepswerk: Themis participatie, waardoor we elke keer weer ontroerd zijn als mensen die vast zaten in onze samenleving weer perspectief gaan zien. Dat past toch zeker bij elk strategisch beleid van een gemeente?

Reageert u?

dr. Rogier van 't Rood

dr. Christa Nieuwboer

http://www.themis-participatie.nl

Christa Nieuwboer
237

Gezocht: Interviews met behandelaars van jeugdigen met overgewicht: Wat werkt?

Ben jij als professional aan het werk met jeugdigen met overgewicht of hun ouders?

Richt je je daarbij ook op opvoeding en/of het vergroten van de psychosociale gesteldheid?
Wil je meedenken over welke elementen volgens jou werkzaam zijn en hoe deze het beste voor de doelgroep ingezet kunnen worden? Heb je ideeën voor verbetering en ontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Voor een inventarisatie van aanpakken voor jeugdigen met overgewicht willen wij in gesprek met professionals. Deze interviews zullen op één van onderstaande data plaatsvinden in Utrecht bij het Nederlands Jeugdinstituut.

12 juni 9:30-11:30 uur
13 juni 9:30- 11:30 uur
13 juni 13:00-15:00 uur
22 juni 9:30-11:30 uur

 

Heb je interesse om hier samen met andere professionals op dit gebied over na te denken? Mail dan je beschikbaarheid door naar m.zoon@nji.nl. Op basis van de reacties zullen wij één datum prikken.

We zien je reactie graag tegemoet!

 

Vriendelijke groet,

 

Mariska Zoon en Vera Van den Hof

Vera Van den Hof
175

betreft eigen kinderen van pleegouders

Regelmatig worden we geconfronteerd met breakdowns die (mede) te maken hebben met de positie van de eigen kinderen van pleegouders. Wij zijn benieuwd of en hoe anderen de kinderen van pleegouders voorbereiden op de komst van een pleegkind. En welke zorg er is tijdens een plaatsing.

We zijn ook op zoek naar onderzoeksgegevens als het gaat om eigen kinderen.

Benieuwd naar jullie reacties!

Annette van Deutekom

Ria van Dijk

Ria van Dijk
677

Documentatie van een dagprogramma voor een OZA constructie voor kinderen van 4-11 jaar gezocht.

Beste allemaal,

Voor mijn afstudeerscriptie ben ik aan het onderzoeken hoe er bij GGZ WNB kinder- en jeugdpsychiatrie een combinatie vormgegeven zou kunnen worden tussen de huidige deeltijdbehandeling en een onderwijs-zorgarrangement. Aangezien structuur en regels belangrijke aspecten zijn bij de begeleiding en behandeling van kinderen met psychiatrische problematieken hechten wij als organisatie veel waarde aan het individuele dagprogramma van elk kind. Om die reden ben ik op zoek naar organisaties die een dagprogramma voor een onderwijs-zorgarrangement voor kinderen van 4-11 jaar beschikbaar hebben en deze met mij zouden willen delen. 

Met vriendelijke groet,

Eula van Oosterbos.

ECJ van Oosterbos
191

behandelcentum

hallo 

Ik ben op zoek naar een behandelcentrum voor mijn zoon van 11 jaar hij heeft de aandoeningen GTS Gilles de la tourette,PDD -nos Autisme,ADHD ik hoop dat u mijn kan helpen .Ik heb al contact gehad met YWCC Jeugdkliniek Ardennen maar hier moet het kind 13 jaar zijn 

Met vrienderlijke groet W.v.Rijswijk

Walda van Rijswijk
210

Gezocht: Goede voorbeelden van wat werkt bij kinderen met overgewicht

Wie heeft er goede voorbeelden van aanpakken voor kinderen met overgewicht waarin de componenten opvoeding en/of psychosociale steun worden ingezet? Hierbij ben ik ook op zoek naar good practices die (nog) niet in de Databank Effectieve Jeugdinterventies staan. Alle initiatieven uit het hele land zijn welkom zodat ik het aanbod voor deze doelgroep kan inventariseren en bundelen.

Vera Van den Hof
1498

Is een contractpleegouder volgens de wet een formele of informele zorgverlener? En hoe wordt op termijn de relatie tussen een gezinshuisouder en een kind gekwalificeerd?

Bij een situatie waarin een pleegouder, op vraag van een voogd, extra zorg gaat verlenen op basis van een PGB van het pleegkind, ontstaat de vraag of de contractpleegouder per definitie onderdeel is van het informele of formele netwerk van het pleegkind. Een aantal gemeenten kwalificeert de pleegouder als informele zorgverlener, met de bijbehorende maximale vergoeding, omdat deze onderdeel uitmaakt van het informele netwerk van het kind zo stellen zij.  

De vervolg vraag is hoe de relatie tussen een gezinshuisouder en een geplaatst kind zich dan zal gaan ontwikkelen?

DJ Lievers
1452

omgang

In verband met een voogdijzaak ben ik op zoek naar Gaya de Vos. Zij zou mij hiermee helpen, maar ik krijg geen respons meer van haar. Mw L. Hendriks

Lotte Hendriks
452

Kind bij vader of grootouders?

Beste lezers, 

Ik weet niet of ik hier op juiste adres ben maar ben ten einde raad. Ik heb een dochter van nu 6 jaar. Zij is geboren in 2010 en ik kreeg haar vanaf geboorte niet te zien. Ik heb een advocaat in handen genomen en heb in 2011 ouderlijk gezag afgedwongen en gewonnen. 

Moeder heeft regelingen nooit correct nagekomen. Nu ben ik al 2 jaar aan het vechten om mijn dochter terug te krijgen. Omdat ik woon en werk in Belgie heb ik geen recht op rechtsbijstand in Nederland en omdat het al een "lopende zaak" is krijg ik geen hulp in Belgie via mijn eigen verzekeringen. Zoals de meeste wel weten is een advocaat zelf betalen niet te doen. 

Nu krijg ik van Centrum Jeugd en Gezin en van Veilig Thuis te horen dat mijn dochter uit huis is geplaatst bij moeder en bij opa en oma is geplaatst. Nu is mijn vraag

Kan dit zomaar?

Heb ik geen recht op mijn dochter gezien het feit ik haar heb erkend/biologisch vader ben en ouderlijk gezag heb? 

Zij geven aan dat zij deze keuze in een opwelling hebben gemaakt en mij niet konden bereiken. Ik heb alles nagezocht en kwam tot conclusie dat zij mij niet gebeld hebben noch een voicmail bericht hebben achtrgelaten. Ik kreeg op 21 juli een mail met het verzoek ze te contacteren. Ik heb dit direct gedaan en ik werd verzocht op kantoor langs te komen. Dit gedaan en daar vertellen zij mij doodleuk dat er niks aan de hand is maar dat mijn dochter uit huis is geplaatst nadat andere ouders mijn dochter op straat zagen rondhangen. 

Bleek dat Veilig Thuis al vanaf april 2016 een opvoedplan hadden en begeleiding gaf aan mijn ex en mijn dochter. Ook hier wist ik niets van af. 

Ik heb met klem aangegeven dat ik de zorg over mijn dochter op mij wil nemen maar nu opeens moet het doorgegeven worden aan Juzt en Jeugdzorg en Kinderbescherming. Die moeten maar oordelen of dit wel kan aangezien mijn dochter al is overgeplaatst bij grootouders...

Wat kan ik doen? Wat zijn mijn rechten?

Ik heb 11 oktober een afspraak met bovengenoemde maar zij hebben al aangegeven dat dit puur informatief is. 

Wie kan mij helpen please?

Zairo Cijntje
573

Mag een Gezinsvoogd schoolactiviteiten ontnemen van een 12 jarig kind buiten schooltijden?

De school voor speciaal basis onderwijs heeft regelmatig activiteiten buiten schooltijden om.

Mijn 12 jarige dochter wil daar altijd graag aan meedoen.

Hier heeft ze ook altijd toestemming voor gehad.

Maar nu wil onze gezinsvoogd, dat ze in het vervolg direct naar de Biester, woonvoorziening, terug gaat, na half 3.

Mijn dochter wil ook graag bij het muziekkorps van het Leger des Heils, maar krijgt ze niet voor elkaar.

Kan onze gezinsvoogd dit allemaal zomaar verbieden?

Trea Dijkema
952
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Leerkracht / docent
Organisatie: Jarabee
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Student
Organisatie: Tsn-Thuiszorg
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Vader
Organisatie: Geen
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Moeder
Organisatie: 1967
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Coördinator
Organisatie: Lieversmediation
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Moeder
Organisatie: Geen
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Groepsbegeleider kinder- en jeugdpsychiatrie
Organisatie: GGZ WNB
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord