Vraag & Antwoord

Niet elke gemeente of zorgaanbieder hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. In deze rubriek kunnen beleidsmakers en professionals een vraag of een antwoord plaatsen - en die van anderen aanvullen met eigen kennis en ervaring.

Denk mee, vul de antwoorden aan met jouw kennis en help elkaar vooruit in de transformatie van de zorg voor jeugd.

Ben je een ouder, verzorger of jongere en heb je een vraag? Stel die dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Kan een grootouder voogdij over kleinkinderen krijgen?

Vrouw is gescheiden. Heeft na (vecht)scheiding met haar 3 kinderen bij ouders gewoond. Woont inmiddels  ruim een jaar, met haar 3 kleine kinderen weer op zichzelf. Heeft een communicatiecursus...

Heleen van Dorsten
194

Ervaringen naar het gebruik van apps in de hulpverlening...

Voor mijn opleiding MWD aan Viaa te Zwolle doe ik een onderzoek naar het gebruik van apps in het hulpverleningstraject van de schoolmaatschappelijk werker. Ik ga onderzoeken welke apps...

Marina van Gelder
338

Gezocht, overzicht van tarieven die gemeenten/samenwerkingsorganisaties hebben gesteld voor gezinshuiszorg.

Naar aanleiding van enkele bekostigingsvraagstukken bij ons gezinshuis heb ik een kort onderzoek gedaan naar tarieven voor gezinshuizen en welke kosten binnen die tarieven zijn opgenomen. De...

DJ Lievers
145

hoe zit het financieel met pleegzorg t.o. voogdij

Ik heb al een paar jaar mijn kleinzoon (pdd nos) in huis waar ik de volledige zorg draag. Bijde ouders zijn uit de ouderlijkemacht gezet. Voogdij is nu bij WSG. Kan ik beter de voogdij of...

Sera Broekhuizen
598

Mag gemeente casusregie ook door sociaal team van een andere gemeente uit laten voeren?

Wij willen bij een jeugdcasus de casusregie vanuit het sociaal team overdragen aan het sociaal team in een buurgemeente (er wordt en blijft zorg via een aanbieder ingezet voor het kind) door...

Christine Flaten Daskalakis
97

Omgaan met ouders met een psychische stoornis

Vanuit ons werk met complexe thuiszitcasuistiek hebben we regelmatig te maken met een ouder die het proces ernstig hindert. Onze expertise ligt niet op het gebied van gedragsstoornissen, maar we...

Indi Hondema
396

Zijn er wijk/gebiedsteams die al ervaring hebben met gesprekken met kinderen om zorgvraag van hun kant te achterhalen? Oftewel, hoe geven wijkteams stem aan kinderen?

Deze vraag kwam naar voren tijdens de Learn and Share bijeenkomsten over toegang georganiseerd door het NJI en de VNG, maar er kwamen van de aanwezigen gemeenten nog weinig concrete voorbeelden...

Caroline Vink
3532

Gezocht: Goede voorbeelden van wat werkt bij kinderen met overgewicht

Wie heeft er goede voorbeelden van aanpakken voor kinderen met overgewicht waarin de componenten opvoeding en/of psychosociale steun worden ingezet? Hierbij ben ik ook op zoek naar good practices...

Vera Van den Hof
1660

betreft eigen kinderen van pleegouders

Regelmatig worden we geconfronteerd met breakdowns die (mede) te maken hebben met de positie van de eigen kinderen van pleegouders. Wij zijn benieuwd of en hoe anderen de kinderen van pleegouders...

Ria van Dijk
770

Echt integraal werkende gemeenten gezocht

Een hartekreet! Wij meten door ons programma verbeteringen op het gebied van zelfregie, zelfvertrouwen, actieve deelname aan de samenleving, gezondheid, taal, communicatievaardigheden en...

Christa Nieuwboer
305
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie: Leerkracht / docent
Organisatie: Jarabee
Functie: Coördinator
Organisatie: Lieversmediation
Functie: Manager
Organisatie: Advies Centrum Thuiszitters
Functie: Oma
Organisatie: Prive
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Gemeente Vianen
Functie: Student
Organisatie: De Kern schoolmaatschappelijk werk
Functie: Medeeigenaar, begeleiding en coaching bi autisme
Organisatie: Autentiek
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord