Vraag & Antwoord

Niet elke gemeente of zorgaanbieder hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. In deze rubriek kunnen beleidsmakers en professionals een vraag of een antwoord plaatsen - en die van anderen aanvullen met eigen kennis en ervaring.

Denk mee, vul de antwoorden aan met jouw kennis en help elkaar vooruit in de transformatie van de zorg voor jeugd.

Ben je een ouder, verzorger of jongere en heb je een vraag? Stel die dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Wie kent de declaratieprotocollen van de regio Kennemerland?

Graag kom ik in contact met iemand die mij informatie kan verschaffen over de declaratie van jeugdzorg in de regio Haarlem. Ik vertegenwoordig een jeugdzorg praktijk en ik ben op zoek naar...

Roeland Visser
216

medicatievoorzieningen

wie is verantwoordelijk voor de betaling van Methylfenidaat voor een jongere die geplaatst is in een BOPZ instelling? Gemeente of Zorverzekeraar?

Loeki Besselink
73

Jeugdzorg Amsterdam gaat ongeinteresseerd met verslaving ouder om.

De Jeugdzorg in Amsterdam weet ervan dat mijn exman in Delfzijl verslaafd is aan drugs en drank. Toch moet mijn 14 jarige dochter perse 2 weken naar hem toe, op 24 juni zat ze in haar kamer te...

Trea Dijkema
171

business case preventief jeugdbeleid / cjg

voor ontwikkeling van ons cjg / preventief jeugdbeleid vinden we het belangrijk om een aantal investeringen te doen. We zijn op zoek naar voorbeelden uit andere gemeenten die met bv. business...

Addy Van Beek
327

Kan een grootouder voogdij over kleinkinderen krijgen?

Vrouw is gescheiden. Heeft na (vecht)scheiding met haar 3 kinderen bij ouders gewoond. Woont inmiddels  ruim een jaar, met haar 3 kleine kinderen weer op zichzelf. Heeft een communicatiecursus...

Heleen van Dorsten
373

Ervaringen naar het gebruik van apps in de hulpverlening...

Voor mijn opleiding MWD aan Viaa te Zwolle doe ik een onderzoek naar het gebruik van apps in het hulpverleningstraject van de schoolmaatschappelijk werker. Ik ga onderzoeken welke apps...

Marina van Gelder
480

Gezocht, overzicht van tarieven die gemeenten/samenwerkingsorganisaties hebben gesteld voor gezinshuiszorg.

Naar aanleiding van enkele bekostigingsvraagstukken bij ons gezinshuis heb ik een kort onderzoek gedaan naar tarieven voor gezinshuizen en welke kosten binnen die tarieven zijn opgenomen. De...

DJ Lievers
289

hoe zit het financieel met pleegzorg t.o. voogdij

Ik heb al een paar jaar mijn kleinzoon (pdd nos) in huis waar ik de volledige zorg draag. Bijde ouders zijn uit de ouderlijkemacht gezet. Voogdij is nu bij WSG. Kan ik beter de voogdij of...

Sera Broekhuizen
761

Mag gemeente casusregie ook door sociaal team van een andere gemeente uit laten voeren?

Wij willen bij een jeugdcasus de casusregie vanuit het sociaal team overdragen aan het sociaal team in een buurgemeente (er wordt en blijft zorg via een aanbieder ingezet voor het kind) door...

Christine Flaten Daskalakis
166
Organisatie: Cjg veldhoven
Functie: Coördinator
Organisatie: Tsn-Thuiszorg
Functie: Student
Organisatie: Lieversmediation
Functie: Coördinator
Organisatie: Prive
Functie: Oma
Organisatie: Gemeente Vianen
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: De Kern schoolmaatschappelijk werk
Functie: Student
Organisatie: Autentiek
Functie: Medeeigenaar, begeleiding en coaching bi autisme
Organisatie: Lijn5
Functie: Medisch secretaresse
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: Visser & van Blanken
Functie: Directeur/Eigenaar
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord