Vraag & Antwoord

Niet elke gemeente of zorgaanbieder hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. In deze rubriek kunnen beleidsmakers en professionals een vraag of een antwoord plaatsen - en die van anderen aanvullen met eigen kennis en ervaring.

Denk mee, vul de antwoorden aan met jouw kennis en help elkaar vooruit in de transformatie van de zorg voor jeugd.

Ben je een ouder, verzorger of jongere en heb je een vraag? Stel die dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Wat doet u aan depressiepreventie en/of mentale gezondheidsbevordering?

Voert u activiteiten uit om depressie te voorkomen of de psychische gezondheid van mensen te verbeteren? Bent u trots op de manier waarop uw organisatie of gemeente dat aanpakt? Deel dan...

Marja van Bon-Martens
81

Voorbeelden onderwijs op de zorgboerderij

Er zijn steeds meer zorgboerderijen waar onderwijs wordt geboden aan leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs die tijdelijk uitvallen of dreigen uit te vallen. Er is een platform waar...

Jan Hassink
275

tijdelijke voogdij of pleegouderschap

Mijn zoon is alleenstaande vader van 2 jongens van 2 en 4 jaar ik (oma) zorg 5 dagen in de week voor hun mijn zoon heeft een full time baan maar zijn leven niet helemaal op orde na over leg met...

A.C.J.M. Jansen
250

Wie kent de declaratieprotocollen van de regio Kennemerland?

Graag kom ik in contact met iemand die mij informatie kan verschaffen over de declaratie van jeugdzorg in de regio Haarlem. Ik vertegenwoordig een jeugdzorg praktijk en ik ben op zoek naar...

Roeland Visser
300

medicatievoorzieningen

wie is verantwoordelijk voor de betaling van Methylfenidaat voor een jongere die geplaatst is in een BOPZ instelling? Gemeente of Zorverzekeraar?

Loeki Besselink
134

Jeugdzorg Amsterdam gaat ongeinteresseerd met verslaving ouder om.

De Jeugdzorg in Amsterdam weet ervan dat mijn exman in Delfzijl verslaafd is aan drugs en drank. Toch moet mijn 14 jarige dochter perse 2 weken naar hem toe, op 24 juni zat ze in haar kamer te...

Trea Dijkema
234

business case preventief jeugdbeleid / cjg

voor ontwikkeling van ons cjg / preventief jeugdbeleid vinden we het belangrijk om een aantal investeringen te doen. We zijn op zoek naar voorbeelden uit andere gemeenten die met bv. business...

Addy Van Beek
437

Kan een grootouder voogdij over kleinkinderen krijgen?

Vrouw is gescheiden. Heeft na (vecht)scheiding met haar 3 kinderen bij ouders gewoond. Woont inmiddels  ruim een jaar, met haar 3 kleine kinderen weer op zichzelf. Heeft een communicatiecursus...

Heleen van Dorsten
482

Ervaringen naar het gebruik van apps in de hulpverlening...

Voor mijn opleiding MWD aan Viaa te Zwolle doe ik een onderzoek naar het gebruik van apps in het hulpverleningstraject van de schoolmaatschappelijk werker. Ik ga onderzoeken welke apps...

Marina van Gelder
559
Organisatie: Trimbos-instituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Tsn-Thuiszorg
Functie: Student
Organisatie: Wageningen-UR
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: De Kern schoolmaatschappelijk werk
Functie: Student
Organisatie: Autentiek
Functie: Medeeigenaar, begeleiding en coaching bi autisme
Organisatie: Lijn5
Functie: Medisch secretaresse
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: Visser & van Blanken
Functie: Directeur/Eigenaar
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: 1963
Functie: Oma met voogdij
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord