Vraag & Antwoord

Niet elke gemeente of zorgaanbieder hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. In deze rubriek kunnen beleidsmakers en professionals een vraag of een antwoord plaatsen - en die van anderen aanvullen met eigen kennis en ervaring.

Denk mee, vul de antwoorden aan met jouw kennis en help elkaar vooruit in de transformatie van de zorg voor jeugd.

Ben je een ouder, verzorger of jongere en heb je een vraag? Stel die dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Gezocht, overzicht van tarieven die gemeenten/samenwerkingsorganisaties hebben gesteld voor gezinshuiszorg.

Naar aanleiding van enkele bekostigingsvraagstukken bij ons gezinshuis heb ik een kort onderzoek gedaan naar tarieven voor gezinshuizen en welke kosten binnen die tarieven zijn opgenomen. De documenten die zich laten vinden laten zien dat er behoorlijke verschillen zijn in de tarieven van gemeenten of samenwerkingsorganisaties, namelijk van 100 euro per dag tot 160 euro per dag. 
In een casus waarbij een jongere wonend in een gezinshuis vanuit een gezagsrelatie met de eigen ouders over gaat naar een voogdijgezagssituatie is de situatie ontstaan dat waar ouders verantwoordelijk waren voor het zak en kleedgeld en de ouders of de gemeente als van toepassing voor het schoolvervoer, nu niet duidelijk is of de gemeente vanuit haar verplichting dit overneemt. In een handreiking opgesteld door de VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN en GGZ Nederland naar aanleiding van een onderzoek van 1 augustus 2017 door de ombudsman over zak en kleedgeld, worden twee onderdelen opgesteld waar afspraken over dienen te worden gemaakt. Zie hiervoor de bijlage.
De reden om inzicht te krijgen in de verschillende landelijke tarieven die worden gehanteerd is om in te kunnen schatten of gemeenten die het tarief tot een mimum hebben terug gebracht mogelijk meer aanvullende bekostiging moeten organiseren en of gemeenten met een ruimer tarief kunnen stellen dat die aanvullende bekostiging al is meegenomen. 

DJ Lievers
128

Ervaringen naar het gebruik van apps in de hulpverlening...

Voor mijn opleiding MWD aan Viaa te Zwolle doe ik een onderzoek naar het gebruik van apps in het hulpverleningstraject van de schoolmaatschappelijk werker. Ik ga onderzoeken welke apps beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar zijn om ondersteunend aan het hulpverleningstraject ingezet te worden. Dit wil ik gaan testen door middel van een klein actieonderzoek binnen De Kern schoolmaatschappelijk werk.

Er is hier naar mijn weten onvoldoende onderzoeksresultaat over bekend en er is nog veel onduidelijk over deze manier van werken. Daarom ben ik heel benieuwd of er binnen deze groep mensen zijn die hier ervaring hebben met het gebruik van apps of al enige tijd werken met apps die ondersteund zijn aan het hulpverleningstraject.

Voor mijn onderzoek is deze informatie heel waardevol en daarom vraag ik om reactie. Mochten er sleutelfiguren of bronnen bekend zijn die mij verder kunnen helpen in het onderzoek dan hoor ik dat graag. 

Alvast bedankt!

Marina van Gelder
284

Mag gemeente casusregie ook door sociaal team van een andere gemeente uit laten voeren?

Wij willen bij een 'jeugdcasus' de casusregie vanuit het sociaal team overdragen aan het sociaal team in een buurgemeente (er wordt en blijft zorg via een aanbieder ingezet voor het kind) door houding van ouders. Ouders zijn het hier echter niet mee eens. Is het juridisch afwingbaar voor de ouders de casusregie van de eigen gemeente te ontvangen of is de gemeente vrij dit over te hevelen?

Christine Flaten Daskalakis
81

hoe zit het financieel met pleegzorg t.o. voogdij

Ik heb al een paar jaar mijn kleinzoon (pdd nos) in huis waar ik de volledige zorg draag.

Bijde ouders zijn uit de ouderlijkemacht gezet.

Voogdij is nu bij WSG.

Kan ik beter de voogdij of pleegzorg aanvragen?

i.v.m. mijn financiele toestand. Nu krijg ik KGB en KB

Sera Broekhuizen
559

Omgaan met ouders met een psychische stoornis

Vanuit ons werk met complexe thuiszitcasuistiek hebben we regelmatig te maken met een ouder die het proces ernstig hindert. Onze expertise ligt niet op het gebied van gedragsstoornissen, maar we komen het wel tegen. Zo ook op dit moment. Een vader met narcistisch en psychopatisch gedrag waar hij graag zijn thuiszittende zoon in mee neemt en zo al zes jaar een onveilige situatie voor hem creeert. Ook qua leefomstandigheden. Mijn vraag is: weet iemand wat de parameters voor ingrijpen zijn? Welke gedragskenmerken, welke leefomstandigheden?

En hoe in te grijpen als de moeder en zoon traumatische ervaringen met Veilig Thuis hebben?

Ik lees graag.

 

Groet Indi Hondema

Advies Centrum Thuiszitters

Indi Hondema
369

Echt integraal werkende gemeenten gezocht

Een hartekreet!

Wij meten door ons programma verbeteringen op het gebied van zelfregie, zelfvertrouwen, actieve deelname aan de samenleving, gezondheid, taal, communicatievaardigheden en gezinsfunctioneren bij de meest kwetsbare groepen.

Deelnemers vertellen: "Ik voel me serieus genomen en niet bedreigd of gekleineerd door de begeleider" en "Mijn depressie is verminderd doordat ik kan praten, me gehoord en begrepen voel".

Het kost € 2500 per deelnemer (324 contacturen in 1 jaar) om hun fixed mindset te doorbreken, succes en ontspanning te gaan ervaren en tot ontwikkeling te komen. Dit draagt pas echt bij aan de kwaliteit van leven van de deelnemers èn van hun gezinnen. Dat gebeurt door een kundige aanpak van een getrainde sociaal werker en gratis materialen voor groepswerk.

Of, zoals een deelneemster zei: "Ik heb al heel wat hulp gekregen. Maar nu kan ik de begeleidster echt begrijpen en zij begrijpt mij!".

We merken echter dat gemeenten zo'n methode niet goed kunnen plaatsen. Gaat het nu om integratie, taal of opvoeding? En past het wel bij het strategisch beleid van de gemeente? Maar dat is nu juist het punt: wat de belemmeringen voor actieve deelname aan de samenleving zijn, kan alleen door de deelnemers zèlf bepaald worden! Daarom kan bij de ene groep van 15 deelnemers het accent op opvoeden liggen, bij de andere op taal en weer bij een andere op het leervermogen en zelfvertrouwen. Sluit daar met de sociaal-agogische ondersteuning op aan, want de eerste stap is het moeilijkst.

Wij zoeken gemeenten die dit inzien en dus daadwerkelijk vanuit de inwoner willen werken. Wij noemen dát "echt integraal werken". Wij hebben sinds 2001 samen met begeleiders en deelnemers een methode ontwikkeld voor sociaal-agogisch groepswerk: Themis participatie, waardoor we elke keer weer ontroerd zijn als mensen die vast zaten in onze samenleving weer perspectief gaan zien. Dat past toch zeker bij elk strategisch beleid van een gemeente?

Reageert u?

dr. Rogier van 't Rood

dr. Christa Nieuwboer

http://www.themis-participatie.nl

Christa Nieuwboer
295

Gezocht: Interviews met behandelaars van jeugdigen met overgewicht: Wat werkt?

Ben jij als professional aan het werk met jeugdigen met overgewicht of hun ouders?

Richt je je daarbij ook op opvoeding en/of het vergroten van de psychosociale gesteldheid?
Wil je meedenken over welke elementen volgens jou werkzaam zijn en hoe deze het beste voor de doelgroep ingezet kunnen worden? Heb je ideeën voor verbetering en ontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Voor een inventarisatie van aanpakken voor jeugdigen met overgewicht willen wij in gesprek met professionals. Deze interviews zullen op één van onderstaande data plaatsvinden in Utrecht bij het Nederlands Jeugdinstituut.

12 juni 9:30-11:30 uur
13 juni 9:30- 11:30 uur
13 juni 13:00-15:00 uur
22 juni 9:30-11:30 uur

 

Heb je interesse om hier samen met andere professionals op dit gebied over na te denken? Mail dan je beschikbaarheid door naar m.zoon@nji.nl. Op basis van de reacties zullen wij één datum prikken.

We zien je reactie graag tegemoet!

 

Vriendelijke groet,

 

Mariska Zoon en Vera Van den Hof

Vera Van den Hof
230

betreft eigen kinderen van pleegouders

Regelmatig worden we geconfronteerd met breakdowns die (mede) te maken hebben met de positie van de eigen kinderen van pleegouders. Wij zijn benieuwd of en hoe anderen de kinderen van pleegouders voorbereiden op de komst van een pleegkind. En welke zorg er is tijdens een plaatsing.

We zijn ook op zoek naar onderzoeksgegevens als het gaat om eigen kinderen.

Benieuwd naar jullie reacties!

Annette van Deutekom

Ria van Dijk

Ria van Dijk
740

Documentatie van een dagprogramma voor een OZA constructie voor kinderen van 4-11 jaar gezocht.

Beste allemaal,

Voor mijn afstudeerscriptie ben ik aan het onderzoeken hoe er bij GGZ WNB kinder- en jeugdpsychiatrie een combinatie vormgegeven zou kunnen worden tussen de huidige deeltijdbehandeling en een onderwijs-zorgarrangement. Aangezien structuur en regels belangrijke aspecten zijn bij de begeleiding en behandeling van kinderen met psychiatrische problematieken hechten wij als organisatie veel waarde aan het individuele dagprogramma van elk kind. Om die reden ben ik op zoek naar organisaties die een dagprogramma voor een onderwijs-zorgarrangement voor kinderen van 4-11 jaar beschikbaar hebben en deze met mij zouden willen delen. 

Met vriendelijke groet,

Eula van Oosterbos.

ECJ van Oosterbos
242

behandelcentum

hallo 

Ik ben op zoek naar een behandelcentrum voor mijn zoon van 11 jaar hij heeft de aandoeningen GTS Gilles de la tourette,PDD -nos Autisme,ADHD ik hoop dat u mijn kan helpen .Ik heb al contact gehad met YWCC Jeugdkliniek Ardennen maar hier moet het kind 13 jaar zijn 

Met vrienderlijke groet W.v.Rijswijk

Walda van Rijswijk
263
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Leerkracht / docent
Organisatie: Jarabee
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Coördinator
Organisatie: Lieversmediation
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Moeder
Organisatie: Geen
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Groepsbegeleider kinder- en jeugdpsychiatrie
Organisatie: GGZ WNB
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Manager
Organisatie: Advies Centrum Thuiszitters
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Oma
Organisatie: Prive
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Gemeente Vianen
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Student
Organisatie: De Kern schoolmaatschappelijk werk
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord