Is er voor de gegevensoverdracht toestemming van de cliënt vereist?

Op 8 december 2014 - 11:00 geplaatst door

Is er toestemming van cliënt (en/of diens ouders) vereist om de gegevensoverdracht aan gemeenten te doen? Of is dat niet nodig aangezien dit voortvloeit uit de nieuwe Jeugdwet en de privacy voldoende gewaarborgd is?

Fijn dat je mee wilt denken! Maak alsjeblieft eerst een account aan of log nu in.
 • Ja, Annerieke, voorzover dat volgt uit deze opsomming in de Jeugdwet (10.4.3) 

  3. De te verstrekken gegevens betreffen ten hoogste:

  a. identificerende gegevens, waaronder het burgerservicenummer, van de jeugdige;

  b. gegevens betreffende de woonplaats en, indien noodzakelijk, identificerende gegevens, waaronder het burgerservicenummer, van de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van het vaststellen van de woonplaats;

  c. gegevens betreffende de jeugdhulpaanbieder die de jeugdhulp ten tijde van de gegevensverstrekking verleent, alsmede gegevens betref-fende de jeugdhulpaanbieder die de jeugdhulp zal verlenen op 1 januari van het kalenderjaar waarop de artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 in werking treden;

  d. gegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, betreffende de ten tijde van de gegevensverstrekking verleende of geïndiceerde jeugdhulp, uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel of jeugdre-classering, voor zover deze verstrekking noodzakelijk is voor het treffen van aansluitende voorzieningen op het gebied van jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, en

  e. gegevens betreffende de leveringsvorm van de jeugdhulp.

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om te reageren dien je eerst in te loggen.

  Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
 • In de toelichting op de Regeling gegevensoverdracht (p.6) staat verder het volgende:

  "Informatie aan jeugdigen en ouders
  Er wordt voor de gegevensuitwisseling geen uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen gevraagd. Wel informeren de jeugdhulpaanbieders en de zorgkantoren de jeugdige en ouders zo mogelijk over de voorgenomen overdracht van hun persoonsgegevens naar gemeenten."

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om te reageren dien je eerst in te loggen.

  Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
 • Nicole Tielen

  Nee, die toestemming is m.i. niet nodig. Dat blijkt uit artikel 10.4 lid 3 van de Jeugdwet en met name de toelichting op dit artikel. De wetgever licht hier uitgebreid toe waarom gekozen is voor gegevensoverdracht zonder toestemming. In deze toelichting zegt de wetgever o.a.:

  "De belangrijkste alternatieven (op rechtstreekse overdracht van gegevens, red.), namelijk dat betrokken jeugdigen of hun ouders zelf de gegevens verstrekken of dat zij desgevraagd aan de overdragende instanties toestemming geven voor de overdracht, acht de regering minder goed toepasbaar dan de voorgestelde overdracht. Immers, het verkrijgen van de expliciete medewerking of toestemming van betrokkenen, zou, mede gelet op de aard van de doelgroep, een zeer langdurig en arbeidsintensief proces zijn en bovendien geen garantie bieden dat van de gehele doelgroep tijdig medewerking of toestemming zou kunnen worden verworven."

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om te reageren dien je eerst in te loggen.

  Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
  Kinder- en jeugdpsychiater i.o.

  Beste Nicole,

  Betekent dit dat de gemeente zonder toestemming van de jeugdige en zijn ouders te weten komt welke diagnose er bij het kind wordt gesteld, of welke (inhoudelijke) problematiek er speelt?

  groeten
  Annerieke kinderpsychiater i.o.

  Eigenaar

  Beste Nicole,
  Dank je wel voor deze opmerking. De wetgever geeft vaker en op andere gebieden aan dat informatie omwille van de tijdigheid van het proces zonder toestemming mag worden doorgegeven. Ik zou op het moment dat er een eerste contact is toch een machtigingsformulier door de cliënt laten tekenen. De cliënt is dan expliciet op de hoogte van het proces waar ze in zit.
  mvg Peter

  Verwarring kan ontstaan (en ontstaat hier al) over welke gegevens het hier gaat. Zie hiervoor de factsheet eenmalige gegevensoverdracht waarin onder andere staat:

  Welke gegevens worden overgedragen?
  Het eenmalig overdragen van cliëntgegevens is met behulp van
  een zogenaamde Privacy Impact Assessment (PIA) getoetst aan de
  privacyregelgeving. Een belangrijke bevinding van deze PIA is dat
  er geen complete dossiers en/of medisch-diagnostische gegevens
  mogen worden verstrekt. Gemeenten mogen de onderstaande
  gegevens ontvangen.
  Per jeugdige:
  BSN
  postcode gezagsdrager (indien bekend, anders postcode jeugdige)
  soort jeugdhulp
  gegevensbron (jeugdhulpaanbieder, zorgkantoor, of Bureau Jeugdzorg)
  leveringsvorm jeugdhulp (pgb of in natura)
  leveringsstatus (wachtend of in zorg)
  begindatum indicatie/hulptraject
  (verwachte) einddatum indicatie/hulptraject
  toegekend bedrag pgb (indien van toepassing)


  Met vriendelijke groet,
  Hans van Oort
  Beleidsmedewerker BJZ Flevoland

Organisatie: Yulius
Functie: Kinder- en jeugdpsychiater i.o.
Organisatie: Wmo-raad
Functie: Adviseur
Organisatie: Peter van de Pas
Functie: Eigenaar
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord