Organisatie: Sankofa gezins- en opvoedcoach
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Sector / werkveld: Kinderopvang, Pedagoog/Eigenaar Sankofa gezins- en opvoedcoach
Organisatie: Jeugdbescherming
Functie: Jeugdbescherming
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering, Psy-coaching en begeleiding aan particulieren
Organisatie: Familiemaakteigenplan.nl (website)
Functie: Oprichter
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Pameijer
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Sector / werkveld: Jeugdwelzijnswerk, Gehandicapten zorg
Organisatie: KDV
Functie: Manager
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord