Wat is het verschil tussen de transitie en transformatie?

Op 9 augustus 2013 - 11:56 geplaatst door
Trudy Mijnheer

Wie kan mij uitleggen wat het verschil is tussen de transitie en transformatie?

Fijn dat je mee wilt denken! Maak alsjeblieft eerst een account aan of log nu in.
 • U bent niet de enige met niet deze vraag. Zo blijkt uit de 'Barometer Jeugdzorg' van AbvokaboFNV van najaar 2013 dat de meerderheid van de jeugdwerkers:

  * wel op de hoogte is van de transitie

  * niet heel goed op de hoogte is van de transformatie.

  Daarom hierbij een toelichting op deze begrippen, afkomstig uit de handreiking Een functioneel ontwerp ‘Zorg voor jeugd’.

  Bij de decentralisatie van jeugdhulp spelen drie soorten vraagstukken een belangrijke rol, namelijk:

  1. Stelsel; denk hierbij aan afspraken tussen bestuurslagen, budgetverdeling, wet- en regelgeving, besturing en toezicht.
  2. Organisatie; denk hierbij aan strategie, sturing, inkoop en verantwoording.
  3. Uitvoering; denk hierbij aan competenties, werkwijze, dienstverlening en overleg met inwoners. De decentralisatie jeugd omvat zowel een overgang van verantwoordelijkheden en financiën naar de gemeenten als een verandering in de werkwijze en aansturing van het jeugdstelsel.

  Deze wijzigingen worden ook wel transitie en transformatie genoemd.

  Transitie

  De transitie betreft de overdracht van de verantwoordelijkheden voor jeugdhulp van het Rijk en de provincies naar de gemeenten. Het transitieproces behelst een verandering van het huidige stelsel: de nieuwe regels, wetten, financiële verhoudingen en dergelijke maken het mogelijk om tot het nieuwe jeugdhulpstelsel te komen. Dit heeft directe impact op de organisatie en de uitvoering van jeugdhulp, omdat de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen wijzigen, evenals de financieringsstromen. Het transitieproces kent een duidelijke start- en einddatum en doorloopt een aantal stadia.

  De verantwoordelijkheid voor het transitieproces ligt grotendeels bij de Rijksoverheid.

  Transformatie

  Het transformatieproces is gericht op het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de stelselwijziging namelijk snellere, betere, effectievere en integrale jeugdhulp. Deze verandering gaat gepaard met een andere manier van denken en handelen. Er is een andere werkwijze en houding van professionals en inwoners gewenst.

  De verantwoordelijkheid voor de transformatie ligt voornamelijk bij de gemeente, instellingen en uitvoerende professionals.

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om te reageren dien je eerst in te loggen.

  Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
 • Jan Rotmans, professor in transities and transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft het filmpje 'Wereld in transitie' gemaakt. Dit filmpje maakt goed inzichtelijk waar het bij transitie en transformatie om gaat.

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om te reageren dien je eerst in te loggen.

  Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
 • Hoi Trudy,

  Wanneer het over de transitie gaat wordt het overbrengen van de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden voor jeugdzorg naar één lokaal niveau (gemeenten) bedoeld. Maar de decentralisatie van verantwoordelijkheden lost niet alle problemen in de zorg voor jeugd op. Er is ook een transformatie nodig: een inhoudelijke vernieuwing. De nieuwe zorg voor jeugd vraagt om een andere manier van denken en handelen. 

  Kijk voor meer informatie op www.nji.nl/transitie

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om te reageren dien je eerst in te loggen.

  Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
  Adviseur

  In de begrippenlijst Decentralisaties op de website van MOVISIE, gebaseerd op de Thesaurus Zorg en Welzijn, staan de volgende definities van transitie en transformatie. Deze termen voegen we met de volgende update ook toe aan de publieksversie van de Thesaurus Zorg en Welzijn:

  transitie:
  veranderingsproces bij de decentralisaties waarbij vooral de structuur van het bestaande stelsel verandert, zoals de wet- en regelgeving en de financiële verhoudingen

  transformatie:
  veranderingsproces bij de decentralisaties waarbij het vooral gaat om een inhoudelijke vernieuwing binnen het nieuwe stelsel, namelijk een andere cultuur en andere werkwijzen tussen burgers, beroepskrachten, instellingen en gemeenten

  http://www.movisie.nl/kennisdossier/begrippenlijst/1346

Organisatie: Stimulansz
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Projectleider en adviseur
Sector / werkveld: Jeugdzorg
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord