ZZP-ers in het toekomstige stelsel, welke ervaringen zijn er?

Op 16 juli 2014 - 10:07 geplaatst door

De afgelopen tijd heb ik veel contact gehad met welzijnsmedewerkers die net gestart zijn met buurt-wijkteams (i.o.) of dat binnenkort gaan doen.

In de scholingen die ik voor hun verzorg, stellen deelnemers regelmatig de vraag op welke manier ze goed zouden kunnen samenwerken met specialisten (zeg maar tweedelijners, vaak vrij gevestigd als zzp'er).

Toevallig sprak ik daarover ook een aantal wethouders. Ook zij zoeken naar de rol en positie van deze vrijgevestigde specialisten.
Mijn ervaring is dat het voor sommige wethouders lastig is om met alle zzp-ers afzonderlijk  in gesprek te gaan. Zij stimuleren zzp-ers daarom om zich te organiseren voor een gezamenlijk gesprek met de gemeente.

Ik hoor verder van wethouders dat zzp-ers zich heel wisselend opstellen in hun gesprek met de gemeente:

Sommigen richten zich sterk op hun tweedelijnspositie. Ik hoor nog maar weinig over zzp'ers die op verkenning gaan om beroepskrachten in de basisvoorzieningen te ondersteunen en -via hen- van ouders en jeugd.

Wat doen vrijgevestigden om:
- in beeld te komen bij gemeenten én hun uitvoerende partners in de nulde, 1e en 2e lijns partners die wijkgericht werken
- met gemeenten en partners in dialoog te gaan over ieders positie en meerwaarde

Kent iemand gemeenten waar deze gesprekken gaande zijn en ook al tot afspraken hebben geleid voor samenwerking?

Fijn dat je mee wilt denken! Maak alsjeblieft eerst een account aan of log nu in.
 • Ik ben woonachtig in Friesland, ben ZZP-er BIG geregistreerd, tekentherapeut met AGB codes en heb het KIWA keurmerk voor thuiszorgverleners. Ik werk zowel aan huis, als in mijn praktijk. Ik heb mij zelf vorig jaar aangemeld bij het WMO-expertteam transitie AWBZ naar WMO afdeling jeugd. Ik zit maandelijks vrijwillig om tafel met de gemeente SWF/Listenradiel, DFM om over het beleid etc te praten. Zodoende ben ik dus uitgenodigd voor contracten met deze gemeentes, om naast PGB werk ook behandeling te geven vanuit de AWBZ, volgend jaar dus de gemeente. Deze gemeentes willen graag met ZZP-ers werken en zien de meerwaarde van ons in. Overige gemeentes in Friesland stellen hogere eisen, zoals een HKZ of ISO keurmerk, wat voor een ZZP-er niet haalbaar is. Verder heb ik zelf proactief een gesprek gehad met het sociaal wijkteam van mijn gemeente, en hoop daar doorverwijzingen van te krijgen, mede, omdat mijn therapie vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt. En in het najaar wordt er een bijeenkomst met alle sociale wijkteams georganiseerd, waarin wij met elkaar kennis kunnen maken. Ook de huisartsen uit mijn omgeving benader ik pesoonlijk, en krijg daar al doorverwijzingen uit. Mede ook, omdat ik laagdrempelig gratis meditatie/mindfulnessavonden aanbied. Ik ben dus zelf zeer actief bezig. Maar ik ben blij, dat de gemeentes waar ik woon de meerwaarde van mijn vak inzien, omdat ik al jarenlang demedicaliseer en de eigen kracht aanspreek d.m.v. de tekentaal/beeldtaal.

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om te reageren dien je eerst in te loggen.

  Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
 • Ik ben ook een zzp-er en werk als onafhankelijk vertrouwenspersoon met ouders die vaak met de verkeerde kant van de jeugdzorg te maken hebben. 

  Ik ben op dit moment met verschillende gemeentes in gesprek om mijn winkeltje na 2015 onder te brengen binnen de gemeenten in de regio waar ik woon, om op die manier mijn steentje bij te dragen en mijn hulp en ervaringen te delen met de ouders waar ik dagelijks mee te maken krijg.

  Veel ouders huiveren al bij de gedachten een vertrouwenspersoon uit de stal van bjz zelf aangewezen te krijgen. Bij veel ouders heerst wantrouwen ten opzichte van een v.p. die bij bjz op de loonlijst staat, al zegt bjz dat deze v.p's onafhankelijk zijn, een ouder heeft daar maar bitter weinig vertrouwen in.

  Mijn doel? om als onafhankelijk vertrouwenspersoon op basis van Pgb vanuit opdracht van de gemeente ouders te ondersteunen. Ik ben stellig van mening dat wanneer ouders en hun kinderen worden aangemeld voor jeugdhulpverlening dat er vanuit de gemeenten ook vanaf dag 1 een zelfstandig funcionerend en onafhankelijk vertrouwenspersoon wordt aangewezen die ouders en hun kinderen wegwijs maakt in de jungle van de jeugdzorg.

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om te reageren dien je eerst in te loggen.

  Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
 • Ik ben ZZP-er, (o.a) eigenaar van Baby Sensory Almere. Een baby-ouderprogramma met als doel de binding tussen ouder en kind te verstevigen. Ouders handvatten te geven hoe zij ontwikkelingsstimulerend kunnen spelen en succeservaringen op te laten doen in de omgang met hun kind (om uiteindelijk ook flexibeler om te kunnen gaan met tegenslag). Kortom ouderbetrokkenheid vergroten. Daarnaast bieden wij ruimte voor de ontwikkeling van sociale netwerken en ondersteunen wij ouders bij "lichte" opvoedingsvragen. We stimuleren hierin vooral de gesprekken onderling hierover en doen, als professionals graag een stapje terug tgv het sociale netwerk.  In het kader van de week van de opvoeding 2014 bieden wij, in samenwerking met de Zorggroep Almere en het Okepunt (Centrum Jeugd en Gezin), gratis proeflessen aan Almeerse ouders met hun baby van 0-15 maanden. 

  Baby Sensory is een laagdrempelig programma wat uit gaat van het hebben van plezier met je baby en met elkaar. Leren en ontwikkelen gaat immers het beste wanneer je er plezier in hebt. Er zitten expliciete samenwerkingsactiviteiten in het programma waardoor ouders samen met elkaar dingen moeten doen. Dit geeft ouders het gevoel samen iets te kunnen bereiken en kinderen zien ook van jongs af aan dat volwassenen samen plezier beleven, samen zaken oppakken en er ook voor elkaar zijn als het wat moeilijker wordt. Ik ben er heilig van overtuigd dat dit programma dus (onder andere) bijdraagt aan:

  • binding tussen ouder en kind (de basis voor de rest van de opvoeding
  • ouderbetrokkenheid tav ontwikkeling van het kind (spelenderwijs en in kleine hapjes krijgen ouders informatie over hoe zij hun kind kunnen ondersteunen)
  • opbouw van sociale netwerken ( vanaf de leeftijd van 2 weken komen baby's met hun ouder(s) wekelijks naar de lessen en ontmoeten elkaar daar)

  Er is nog geen directe samenwekring met de gemeente in de zin van "aan tafel zitten bij de wethouder". Uiteindelijk vind ik dat dit programma dat wel verdient maar dat betekent dat bestuurders out of the box moeten kunnen/durven denken. Zij zullen af moeten wijken van de gebaande paden van hulpverleners, welzijnswerk, etc..  kortom de gesubsidieerde instellingen. Ik denk dat wij een prachtig aanvullend product (kunnen) leveren. Ik denk dat de tijd er nog niet naar is, het moet nog even duren voor we opgemerkt worden :). In de tussentijd werken wij er hard aan om meer ouder en baby's blij te kunenen maken met Baby Sensory, want daar gaat het ons om!

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om te reageren dien je eerst in te loggen.

  Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
 • Vanaf begin juli is het ondermeer voor vrijgevestigden mogelijk om digitaal mee te dingen naar een contract in de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) via de website www.zorgomregioamsterdam.nl. De website is een initiatief van vijftien gemeenten die onderdeel vormen van de Stadsregio Amsterdam. Deze portal is in overleg met vertegenwoordigers uit het veld opgezet met als doel het contracteren voor vrijgevestigden te vergemakkelijken en de inkoop bij deze grote groep  aanbieders efficiënt te organiseren. 
   

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om te reageren dien je eerst in te loggen.

  Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
  Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker

  Ik bied als ZZP-er Begeleiding AWBZ niet BIG geregistreerd. Nu wil ik dat continueren maar ben verplicht tot een AGB code http://www.agbcode.nl/MainPage/agb-code.aspx, deze heb ik aangevraagd bij Vektis. Als kwalificatie Vaktherapie met Diploma (ipvBIG registratie).Ik ben afgewezen voor een AGB code met de melding dat ik niet voldoe aan de door zorgverzekeraars gestelde eisen...... Dus.... daar sta ik dan....

  Adviseur

  1. ik mis het landelijk register web domein, waaorp de registratie van alle NL hulpverleners per gemeente zijn opgenomen. Dat is totaal in ongebruik en iedere gemeente start zijn eigen online netwerkje.
  2. Daar komt bij dat registratie onbetaalbaar is geworden. En dat de inkomsten deze investering niet dekken.
  3. Dat iedere 'patient' bij de psycholoog of therapeut terecht komt en zo met zijn thema een medisch dossier opbouwt. Dat dan zomaar patsboem uit het niets op je bord komt, als je langskomt met een (volgens jou) niet geralteerde vraag over datzelfde king.

  oh maar u heeft al een diagnose voor uw zoon?! Dan kunnen we nu.. huppelepup voorschrijven. 

Organisatie: Hogeschool Rotterdam
Functie: Leerkracht / docent
Sector / werkveld: Jeugdwelzijnswerk, Onderwijs, Onderzoek en advies, Brede scholen en IKC
Organisatie: Zorg & Advies bureau Helping Hands
Functie: Maatschappelijk werker
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Onderwijs, Onderzoek en advies, vertrouwenspersoon
Organisatie: Praktijk Andersopvoeden.
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Sector / werkveld: ZZP-er in de zorg en therapeut beeldend
Organisatie: Papilio Trainingen
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Organisatie: Stichting Jonge Kind Centrum
Functie: Directeur Stichting Jonge Kind Centrum. Met ouder-kind aanbod: Peutersteps, Dreumesfun, Babyclub & The Happiest Baby.
Sector / werkveld: Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies, ouderbetrokkenheid
Organisatie: Anita Sanders Coaching
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord