Platform Jeugdwelzijn

Menu

Deelnemers delen kennis over trends en ontwikkelingen in het Nederlandse jeugdwelzijn via deze werkgroep. Daarnaast ontmoeten zij elkaar ook tijdens twee tot drie bijeenkomsten per jaar. Speerpunt is de positie en kwaliteit van jeugdwelzijn in relatie tot het transformerend sociale jeugdstelsel.

Doelgroep

Deelnemers zijn jeugd- en jongerenwerkers, managers van (lokale) zorg- en welzijnsorganisaties en wijkteams, vertegenwoordigers van gemeenten en landelijke branche-organisaties en beroepsverenigingen.

Recente activiteiten

augustus 2018
donderdag 16
Plaats als eerste een activiteit

Twitter

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Inhoudelijk medewerker
Sector / werkveld: Onderzoek en advies, jeugdsector breed
Caroline Vink (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Gemeente 's-Hertogenbosch
Functie: Manager
Organisatie: Hogeschool Rotterdam
Functie: Leerkracht / docent
Sector / werkveld: Jeugdwelzijnswerk, Onderwijs, Onderzoek en advies, Brede scholen en IKC
Hilde Kalthoff (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Ggd
Functie: Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: Maxima Zorg
Functie: Coördinator
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg
Daniek Nellissen (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: EFP
Functie: Projectcoordinator
Organisatie: PlanMen
Functie: Adviseur
Organisatie: Travers
Functie: Jeugdwelzijnswerker / sociaal cultureel werker
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord