Platform Jeugdwelzijn

Menu

Deelnemers delen kennis over trends en ontwikkelingen in het Nederlandse jeugdwelzijn via deze werkgroep. Daarnaast ontmoeten zij elkaar ook tijdens twee tot drie bijeenkomsten per jaar. Speerpunt is de positie en kwaliteit van jeugdwelzijn in relatie tot het transformerend sociale jeugdstelsel.

Doelgroep

Deelnemers zijn jeugd- en jongerenwerkers, managers van (lokale) zorg- en welzijnsorganisaties en wijkteams, vertegenwoordigers van gemeenten en landelijke branche-organisaties en beroepsverenigingen.

Details

Open werkgroep
103 deelnemers

Recente activiteiten

Nick Maas is lid van Werkgroep Platform Jeugdwelzijn.
Joni Renkers is lid van Werkgroep Platform Jeugdwelzijn.
Marissa Wings is lid van Werkgroep Platform Jeugdwelzijn.

Twitter

Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Onderzoek en advies, jeugdsector breed
Caroline Vink (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie(s): Manager
Organisatie: Gemeente 's-Hertogenbosch
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Leerkracht / docent
Organisatie: Hogeschool Rotterdam
Sector / werkveld: Jeugdwelzijnswerk, Onderwijs, Onderzoek en advies, Brede scholen en IKC
Hilde Kalthoff (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: GGD West Brabant
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Regio Gooi en Vechtstreek
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Organisatie: Luvenis Veldwerk & Preventie
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: GGD regio Utrecht
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jeugdwelzijnswerker / sociaal cultureel werker
Organisatie: Cordaad Welzijn
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord