Platform Jeugdwelzijn

Menu

Deelnemers delen kennis over trends en ontwikkelingen in het Nederlandse jeugdwelzijn via deze werkgroep. Daarnaast ontmoeten zij elkaar ook tijdens twee tot drie bijeenkomsten per jaar. Speerpunt is de positie en kwaliteit van jeugdwelzijn in relatie tot het transformerend sociale jeugdstelsel.

Doelgroep

Deelnemers zijn jeugd- en jongerenwerkers, managers van (lokale) zorg- en welzijnsorganisaties en wijkteams, vertegenwoordigers van gemeenten en landelijke branche-organisaties en beroepsverenigingen.

Recente activiteiten

 • Bereikt jongerenwerk ook de 'bankhangers'?

  23 januari 2014 - 14:29 door (onbekend)

  Er is een filmpje van Trajekt Op Maat uit Den Bosch. Dat laat de meerwaarde van het jongerenwerk zien in het werk met jongeren naar werk en school. Zo de 'bankhangers' bereikt in samenwerking met...

 • Bereikt jongerenwerk ook de 'bankhangers'?

  14 november 2013 - 11:18 door (onbekend)

  De gemeente Den Bosch hield tijdens de 3e bijeenkomst van het Platform Jeugdwelzijn een vlammend betoog over de unieke strategie van de gemeente Den Bosch om jongeren in kwetsbare positie naar...

 • Moet ambulant jongerenwerk in generalistische wijkteams?

  4 september 2013 - 13:04 door (onbekend)

  Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam stelt n.a.v. praktijkgericht onderzoek dat ambulant jongerenwerk in de praktijk effectief is. "Ambulant Jongerenwerk draagt bij aan het...

Twitter

Caroline Vink (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Gemeente 's-Hertogenbosch
Functie: Manager
Organisatie: Hogeschool Rotterdam
Functie: Leerkracht / docent
Sector / werkveld: Jeugdwelzijnswerk, Onderwijs, Onderzoek en advies, Brede scholen en IKC
Hilde Kalthoff (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Ggd
Functie: Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: Maxima Zorg
Functie: Coördinator
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg
Daniek Nellissen (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: EFP
Functie: Projectcoordinator
Organisatie: PlanMen
Functie: Adviseur
Organisatie: Travers
Functie: Jeugdwelzijnswerker / sociaal cultureel werker
Organisatie: Fontys
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderwijs
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord