Forum discussie

Menu

Moet ambulant jongerenwerk in generalistische wijkteams?

  • (onbekend)

    Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam stelt n.a.v. praktijkgericht onderzoek dat ambulant jongerenwerk in de praktijk effectief is. "Ambulant Jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de sociaal-emotionele ontwikkeling, verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie van jongeren en het voorkomen en verminderen van overlast door jongeren." aldus het onderzoek. Het onderzoek gaat leiden tot een methodiekbeschrijving. Zie onderzoeksrapport ‘Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan’ te downloaden via www.hva.nl/youthspot.

    Wat betekent dit voor de positie van het ambulant jongerenwerk in de ontwikkeling van de generalistische (wijk) teams? Moeten (ambulant) jongerenwerkers daarin of juist niet? Zijn daar al ervaringen mee?

HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord