Prikbord

Menu

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op het Prikbord van deze werkgroep

Nieuw subsidieprogramma: KFZ-J

Voor de forensische zorg voor volwassenen draait al 6 jaar heel succesvol het subsidieprogramma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). 

Naar aanleiding van het succes van KFZ heeft het ministerie van V&J besloten eenzelfde programma in te richten voor de forensische jeugdzorg. Per 2018 is er een subsidiebedrag beschikbaar van ruim €400.000,00 voor de kwaliteitsontwikkeling in de forensische jeugdzorg.

Dit programma start met een zogenaamde precall waarop partijen kunnen inschrijven om de onderzoeksbehoeften in dit zorgveld in kaart te brengen. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 6 september 2018. Voor de exacte details van deze call, https://kfzjeugd.nl/actueel/precall-kfzj.

Belangstellenden voor deze en volgende calls voor het forensisch jeugdveld kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief KFZ-J via https://kfzjeugd.nl/actueel/nieuwsbrief.

Nieuwsgierig naar het programma KFZ-J? Ga dan naar www.kfzjeugd.nl.

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Unieke Uitnodiging: Mini Masterclass "The Impact of Youth Work through the eyes of youth workers and young people in five countries".

Op vrijdagmorgen 16 maart is er een unieke Mini-Masterclass, waarin 6 jeugdonderzoekers uit Engeland, Frankrijk, Italië, Finland en Estland hun bevindingen komen delen over hun twee-jarige 'story telling' onderzoek over de impact van het jongerenwerk in deze landen. Het gaat over een "two-year European Youth Research project about Developing and Communicating the Impact of Youth Work through the eyes of youth workers and youngsters in Italy, Estonia, Finland, United Kingdom and France."

Ze komen hierover vertellen op de Hogeschool van Amsterdam voor iedere geïnteresseerde; studenten, professionals in het veld, onderzoekers, beleidsmakers etc, die willen weten welke impact het jeugd- en jongerenwerk voor jongeren heeft. Wat kunnen we van de onderzoekers leren? En wat kan dat betekenen voor het jongerenwerk in Nederland?

Wie daarover meer wil weten en met de onderzoekers in gesprek wil gaan; kom naar de Hogeschool van Amsterdam, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, Zaal FLOOR (ruimte o2a30) van 09.30 tot 11.00 uur (tot 10.10 kan ook). Ook Youth Spot schuift aan in het tweede deel.

Opgeven kan via Mike de Kreek, docent Master Social Work: M.de.Kreek@hva.nl
 

U bent de eerste om te reageren.

Op het aanmeldformulier staat als uiterste datum 15 juli 2017; we verwerken aanmeldingen tot 4 september 2017. Tot nu toe hebben zich 120 deelnemers aangemeld.

U bent de eerste om te reageren.
Marja Valkestijn

Kom je ook naar de conferentie Effectief jongerenwerk- winst voor gemeenten op 11 september in Den Bosch? Kan jongerenwerk jonge mensen ondersteunen op weg naar hun zelfstandigheid en volwassenheid? Stimuleert jongerenwerk de ontwikkeling van jongeren en voorkomt het problemen? De stelling is dat effectief jongerenwerk leidt tot minder inzet van (jeugd)zorg, tot betere onderwijsresultaten én minder jeugdcriminaliteit. Organisatie: Gemeente Den Bosch, NJi, BVJong, Sociaal Werk Nl, Youthspot, Verdiwel en Movisie

Informatie en aanmelden via http://www.nji.nl/nl/Agenda/Effectief-Jongerenwerk---Winst-voor-de-gemeente

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Wat is nodig voor succesvolle samenwerking tussen jongerenwerk, onderwijs, zorg, arbeidsmarkt en andere partners?
Uitkomsten van een internationale expert meeting, Tilburg juni 2016.

In juni 2016 organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut met Erasmus Plus Jeugd en R-Newt, jongerenwerk Tilburg een internationale expert meeting van jongerenwerkers en gemeentelijk beleidsmensen uit verschillende landen. Cross-sectorial youth policy is een hot issue op de Europese agenda, maar wat betekent dat in de praktijk van het jongerenwerk en gemeenten en hoe start je met een goede samenwerking tussen verschillende sectoren? De deelnemers uit de verschillende landen kwamen samen tot de slotsom dat wederzijds vertrouwen in elkaars kennen en kunnen en een wil om te veranderen de sleutels zijn. Ze committeerden zich aan 10 kernprincipes die samenwerken succesvol kunnen maken. Aan gemeenten en jongerenwerk om die punten te pakken die voor hun lokale situatie relevant zijn.


Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt op dit moment een online overzicht van 'sleutels voor samenwerking' voor Nederlandse gemeenten en jongerenwerkinstellingen. De uitkomsten van de internationale expertmeeting zijn daartoe de ondergrond. De 'sleutels' worden binnenkort op het Dossier Basisvoorzieningen op de NJi website toegevoegd. We laten dat weten in dit Platform.

Voor meer informatie: P.Hilverdink@nji.nl en A.Schmidt@nji.nl

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

WORKSHOPS INDIENEN!! Voor 19 januari 2017 kun je je voorstellen indienen voor een workshop op de Dag van het Jongerenwerk op 25 april 2017. Ga naar www.bvjong.nl voor het invulformulier en meer informatie.

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Save the Date!! JONGERENWERK = TOEKOMST
Dag van en voor jongerenwerk en jongerenwerkers
op 25 april 2017
te Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam
gehele dag
250 plaatsen
Organisatie; BVJong, Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Sociaal Werk Nederland en Verdiwel

Volg #jongerenwerkdag2017, deze werkgroep en de nieuwsbrieven van de samenwerkende organisaties. Binnenkort kun je je interesse aangeven voor het doen van een workshop!!

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Al gezien dat er een Europese Expertmeeting wordt georganiseerd voor gemeentelijk beleidsmedewerkers jeugd/onderwijs/sociaal domein en senior jongerenwerkers? Kijk even in de agenda in deze werkgroep!

U bent de eerste om te reageren.

Dit filmpje is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan als je durft te ontschotten. Maak gebruik van elkaars kwaliteiten, maak gebruik van de laagdrempeligheid die de jongerenwerkers 2.0 hebben met hun doelgroep. Dit is waarom wij bij de gemeente het op prijs stellen korte lijnen te hebben met onze jongerenwerkers. Dit helpt ons (Gemeente) weer ingeslagen transitieweg in de juiste koers te houden.

U bent de eerste om te reageren.

Bekijk het filmpje van WELZIN over Jongeren en School. Het Sociaal Werk Jongeren van WELZIN in Amersfoort geeft een indruk van het werk met schoolgaande jeugd.

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Gemeente 's-Hertogenbosch
Functie: Manager
Organisatie: Gemeente Langedijk
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Movisie
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Daniek Nellissen (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: EFP
Functie: Projectcoordinator
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord