Prikbord

Menu

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op het Prikbord van deze werkgroep

(onbekend)

Wat is nodig voor succesvolle samenwerking tussen jongerenwerk, onderwijs, zorg, arbeidsmarkt en andere partners?
Uitkomsten van een internationale expert meeting, Tilburg juni 2016.

In juni 2016 organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut met Erasmus Plus Jeugd en R-Newt, jongerenwerk Tilburg een internationale expert meeting van jongerenwerkers en gemeentelijk beleidsmensen uit verschillende landen. Cross-sectorial youth policy is een hot issue op de Europese agenda, maar wat betekent dat in de praktijk van het jongerenwerk en gemeenten en hoe start je met een goede samenwerking tussen verschillende sectoren? De deelnemers uit de verschillende landen kwamen samen tot de slotsom dat wederzijds vertrouwen in elkaars kennen en kunnen en een wil om te veranderen de sleutels zijn. Ze committeerden zich aan 10 kernprincipes die samenwerken succesvol kunnen maken. Aan gemeenten en jongerenwerk om die punten te pakken die voor hun lokale situatie relevant zijn.


Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt op dit moment een online overzicht van 'sleutels voor samenwerking' voor Nederlandse gemeenten en jongerenwerkinstellingen. De uitkomsten van de internationale expertmeeting zijn daartoe de ondergrond. De 'sleutels' worden binnenkort op het Dossier Basisvoorzieningen op de NJi website toegevoegd. We laten dat weten in dit Platform.

Voor meer informatie: P.Hilverdink@nji.nl en A.Schmidt@nji.nl

U bent de eerste om te reageren.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord