Ouderschap en Opvoeden

Menu

Neem deel aan de werkgroep Ouderschap en Opvoeden. Als professional en expert kun je ervaringen delen, uitwisselen en input leveren voor het kennisdossier ouderschap en opvoeden en aan thema gerelateerde projecten.

“Als je ouder wordt van een kind, onderga je een enorme transitie waarmee een hoop verandert. Alle ouders ervaren weleens druk, bijvoorbeeld vanuit de partnerrelatie, de balans tussen werken en het gezinsleven, financiën. Of hebben vragen over de opvoeding. Een groot deel van alle ouders heeft soms behoefte aan steun of uitwisseling van gedachten. Ouderschap en opvoeding is daarom een heel belangrijk thema voor gemeenten, professionals in de basiszorg en (sociale) wijkteams”.

Voor en met professionals bouwen we een kennisdossier op. Een dossier met handvatten voor professionals om ouders de benodigde ondersteuning te kunnen bieden. Ondersteuning die bijdraagt aan een positieve beleving van ouderschap door ouders en het welzijn van het kind.

Loop jij in de praktijk weleens tegen thema’s of vragen aan die in dit dossier op zijn plek zijn? Heb jij kennis die in dit dossier thuishoort? Of lees en praat je vanuit je ervaring of kennis graag mee over dit onderwerp? Word dan lid van de werkgroep. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen met de polls, enquêtes en discussies. Wij gaan voor een dossier van goede kwaliteit, met bruikbare kennis en inspirerende voorbeelden, daarvoor is alle input nuttig.

Doelgroep

Alle professionals, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen die zich bezig houden met het thema ouderschap en opvoeden.

Recente activiteiten

 • Ouderschap en opvoedingsondersteuning (pdf, 2 MB)

  SWP heeft een catalogus samengesteld met nieuw verschenen en onderwerp gerelateerde boeken betreft Ouderschap en Opvoedingsondersteuning. Ik deel deze hier graag met jullie.

  189
 • Allemaal opvoeders (pdf, 2 MB)

  Weet wat werkt bij opvoedvragen.

  Opvoeden doe je samen; niet alleen ouders en medeverzorgers, maar ook als (opvoed)professional heb je een rol in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Door...

  100

Poll

Opvoedsteun is faciliteren dat ouders zelf steun kunnen vinden: online, bij elkaar en hun netwerk

Om transformatiedoelen te halen is opnieuw aandacht nodig voor opvoedsteun voor alle ouders als vorm van universele preventie. Professionals hebben daarin primair een faciliterende rol: zorgen dat ouders zichzelf en elkaar kunnen steunen.

 • Buiten de lijntjes kleuren?

  4 oktober 2017 - 15:29 door Ingrid Ligtermoet

  Het thema van de Week van de Opvoeding is 'Buiten de lijntjes kleuren'. Soms zitten de oplossingen in onverwachte hoek en loop je daar tegenaan door ‘out of the box’ te denken en ‘buiten de...

Organisatie: Zelfstandige
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: IngridWerkt
Functie: Pedagogisch wetenschapper; onderzoeken, ontwikkelen, schrijven
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg
Organisatie: Opvoedkunst Utrecht Praktijk voor opvoedingsvragen en ouderschapscoaching
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Libra revalidatie & audiologie, locatie Blixembosch
Functie: Klinisch neuro psycholoog
Sector / werkveld: revalidatie kinder-en jeugd
Organisatie: Stichting Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder
Functie: Teamcoordinator
Sector / werkveld: Jeugdwelzijnswerk
Organisatie: NJi
Functie: Inhoudelijk medewerker
Organisatie: NHL Hogeschool
Functie: Leerkracht / docent
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord