Schoolse en bovenschoolse voorzieningen

Welkom!
Deze werkgroep is in het leven geroepen voor uitvoerende medewerkers en coördinatoren van schoolse en bovenschoolse voorzieningen, waaronder OPDC’s, Rebound-, Traject- en Time Out voorzieningen en hun vaste samenwerkingspartners. Het staat iedereen vrij om ondersteunende documenten en voorbeelden uit de praktijk te delen en prangende vragen aan elkaar te stellen. Jullie zijn het platform, dus wees vooral actief om van deze werkgroep een groot succes te maken!

Intensievere samenwerking tussen scholen en jeugdhulp
Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdhulp hebben een flinke impact op schoolse en bovenschoolse voorzieningen. Met de invoering van ‘Passend onderwijs’ in 2014 wilde de overheid zoveel mogelijk leerlingen aan boord van het reguliere onderwijs houden. Voorzieningen voor leerlingen die dreigen uit te vallen bevinden zich daarom steeds meer binnen de schoolmuren. Op de voorzieningen buiten school zijn juist minder plaatsen. Hier komen vooral leerlingen met zwaardere problematiek terecht.

Tegelijkertijd is met de invoering van passend onderwijs de verantwoordelijkheid van de jeugdhulp verplaatst naar de gemeenten. Het binnenboord houden van leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden van de gemeenten en het onderwijs. Een intensievere samenwerking tussen scholen en jeugdhulp ligt dan ook voor de hand.

Centrale vraag
Hoe kunnen schoolse en bovenschoolse voorzieningen goed omgaan met hun veranderde taak en opdracht?

Waarom een werkgroep?
De werkgroep is opgezet naar aanleiding van het OPDC symposium dat plaatsvond op 8 juni 2017: de deelnemers gaven aan behoefte te hebben aan een platform voor onderlinge uitwisseling.

Doelgroep

Voor uitvoerende medewerkers en coördinatoren van schoolse en bovenschoolse voorzieningen, waaronder OPDC’s, Rebound-, Traject- en Time Out voorzieningen en hun vaste samenwerkingspartners.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open werkgroep dien je eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord