Menu

Er is meer ruimte nodig voor wijkteamprofessionals om te kunnen zoeken naar alternatieve oplossingen/maatwerkoplossingen

Doe mee met de poll, of geef je mening hieronder in een reactie.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Arts Maatschappij en gezondheid JGZ en jeugdarts

Wat wordt bedoeld met “alternatieve oplossingen?” 

Beleidsmedewerker

'Eigen Regie'
Waar ik liever naar toe wil is dat ouders hun eigen regie hebben en dat ook het kind zoveel mogelijk als autonoom persoon op eigen regie functioneert.

Uit studie blijkt dat het gezag in handen van enkelen wordt gelegd. In Nederland zijn al geruime tijd ontwikkelingen gaande om de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) terug te dringen en sprake van verdere bureaucratisering. http://www.speelman.org/didactiek-voor-bestuur-en-politiek/volgens-procedures/

Ruling
Het mag duidelijk zijn dat dit voor psychosociale belasting zorgt. Steeds meer jongeren krijgen een burn-out omdat ze moeite hebben om aan de verwachtingen te voldoen - ze worden op hun plichten gewezen -

Menswaardigheid
Voor het functioneren van de Staat en derhalve voor iedere onderliggende organisatie op zich een functionele eis. Derhalve is het voor de ontwikkeling van het kind van belang dat hij een voorbeeld heeft. De eerste levensjaren zijn hiervoor van groot belang. Bepalend daarvoor is de geborgenheid van het gezin. Een chreche kan bepaalde kwaliteiten niet borgen. Dit heeft niet zozeer te maken met het gebrek aan kwaliteit als wel met 'de verhoudingen'.

Wijkteamprofessionals
De moeders maar ook de vroedvrouwen waren van oudsher DE professionals. Maar de waarde daarvan is verworpen ....
Ook de man heeft zo zijn 'Eigen Kracht' opdat de samenleving kan gedijen.

Natuurlijk
Van belang is of wij hetgeen 'van nature IS' ook van waarde achten. En ja, er treden altijd verstoringen op en daar is zorg en aandacht voor nodig. Maar veel is ook overbodig. In de film Suburbicon mag de liefde voor het geld en 'liefde' voor het kind blijken. Men wil het niet verliezen, maar verzorgen ..  ? Sommige ouders hebben daar economisch gezien niet de ruimte voor. Dit is niet noodzakelijk (altijd) door eigen schuld. Hier dient wel beter naar gekeken te worden. Doel is dan om de eigen regie - in eigen kracht - zo snel mogelijk te herstellen.

Beschikbare Budgetten
Wanneer ik 'moet' wachten op ambtenaren die professioneel te werk gaan, dan is de patiënt overleden voor ik budget heb. 'First things first'. Anders hebben we het budget, maar is het kind verloren ... 

Voldoende ruimte
Je hebt de legitimatie! Al vindt herstel van recht soms achteraf plaats. Dit risico moet je soms nemen wil je het doel behalen - Insurance Risk Management

* Je moet maar durven ... Geen woorden, maar daden!

Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker

Deze vraag kan alleen bedacht zijn door iemand van binnen uit het systeem. Alsof DE wijkteamprofessional bestaat. 

Fixed minded vraag.

Dit is toch wel een merkwaardig medium. Het lijkt alsof iedereen elkaar bevestigt in hoe goed we het wel niet doen en hoe nodig we zijn.

Weinig zelfreflectie.

Rob Smittenaar (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Floorplay Coaching
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Calixte Veerman (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: GGD en OKT
Functie: Arts Maatschappij en gezondheid JGZ en jeugdarts
Lambert Speelman (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord