SEJN (Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland)

Het SEJN (Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland) is een groep van jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoekorganisaties die samen werken aan de effectiviteit van jeugdhulp.

Het SEJN wil ‘samen lerend doen wat werkt’. Dat samen leren doen de SEJN-deelnemers op basis van gegevens uit onderzoek naar jeugdhulp, ervaringen van professionals uit de jeugdhulp en ervaringen van kinderen, jongeren en gezinnen met jeugdhulp.

De SEJN-deelnemers vergelijken de uitkomsten van jeugdhulp onderling middels de Lerende Databank Jeugd. Door in die databank gegevens te verzamelen en te delen, leren ze van elkaar en kunnen ze verbeteracties doorvoeren.

De deelnemers werken ook samen bij het aanvragen van subsidie voor gezamenlijk onderzoek naar de effectiviteit van jeugdhulp. Optimale besteding van gemeenschapsgeld is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het SEJN wil gemeenten helpen bij het in kaart brengen van het maatschappelijke rendement van jeugdhulp. De kennis die is opgedaan binnen de specialistische jeugdhulp moet ook beschikbaar komen voor lokale aanbieders van vrij toegankelijke hulp.

De activiteiten van het SEJN concentreren zich rond drie kernthema’s:
- Het maatschappelijk rendement van jeugdhulp: goede jeugdhulp met zo laag mogelijke kosten en zo groot mogelijk opbrengsten.
- Integraal werken: partnerschap waarin alle jeugdhulpsectoren effectief samenwerken.
- Kennis delen: aanwezige kennis over effectieve jeugdhulp borgen en verspreiden binnen het nieuwe zorglandschap.

Doelgroep

Deze werkgroep is voor SEJN-deelnemers en SEJN-partners. Ga naar www.sejn.nl voor algemene informatie over het SEJN.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open werkgroep dien je eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Eindredacteur
Sector / werkveld: Communicatie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: PI Research
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: NJi
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Projectassistent
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord