Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten; vormgeven van het OOGO

Menu

Deze werkgroep heeft als doel gemeenten en onderwijs met elkaar te verbinden rond het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over passend onderwijs en het gemeentelijk domein.
In de werkgroep staat het uitwisselen van kennis, ervaring, knelpunten en dillema’s omtrent het vormgeven van het OOGO en het voorafgaande proces over het ondersteuningsplan passend onderwijs centraal.
Door de wetgeving rond passend onderwijs wordt het komen tot samenwerkingsafspraken wettelijk verankerd. Daarnaast worden gemeenten in de concept-jeugdwet ook verplicht met onderwijspartners OOGO te voeren over de inrichting van de jeugdhulp. Relevante informatie over deze ontwikkelingen wordt ook in deze groep gedeeld.

Doelgroep

De werkgroep is bedoeld voor coördinatoren / directeuren samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair en voortgezet onderwijs, onderwijsbesturen, beleidsmedewerkers gemeenten, wethouders, gemeenteraadsleden.

Rian van Lierop (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Eindredacteur
Sector / werkveld: Communicatie
Dienke van Dijk (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Lokale overheid
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs
Michiel van der Grinten (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Oberon
Functie: Adviseur
Valerie Aben (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Mutsaersstichting
Functie: Pedagogisch medewerker
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Jeugdzorg
Organisatie: Ggd
Functie: Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Sector / werkveld: Communicatie
Organisatie: CHE
Functie: Leerkracht / docent
Organisatie: Gemeente Gouda
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Gemeente Westerkwartier
Functie: Procesbegeleider onderwijs-jeugdwet
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord