Vroegsignalering

Menu

Het op de kaart zetten van het zien (signaleren) van de mogelijkheden en aandachtspunten van kinderen.

Met elkaar ervaringen uitwisselen, kennis te delen en elkaar informeren over vindplekken, signaleringsmogelijkheden en begeleidingsvragen en oplossingen betreffende kinderen onder de 4 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong.

Voor meer informatie zie http://360grView.nl

Doelgroep

Alle betrokkenen vanuit consultatiebureaus, jeugdzorg, onderwijs, opvangorganisaties en begaafdheidsspecialisten.

Recente activiteiten

Fred Kofman is lid van Werkgroep Vroegsignalering.
Marissa Wings is lid van Werkgroep Vroegsignalering.
Functie: Expert begaafdheid
Organisatie: GripopTalent
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie: Directeur/eigenaar
Organisatie: I-CARUS
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Linda Otterman (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie: Directeur
Organisatie: Stichting Samen Oplopen
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
L.J. Koning (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Pravoo
Sector / werkveld: Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Nikki Udo (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie: Inhoudelijk medewerker/projectmedewerker/adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sofie Vriends (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie: Directeur Gezond en Veilig Opgroeien
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Jazie Veldhuyzen (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie: Jeugdwelzijnswerker / sociaal cultureel werker
Organisatie: Welwonen
Functie: Projectmedewerker
Organisatie: Erasmus Medisch Centrum, faculteit gezondheidswetenschappen
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Onderzoek en advies, Kinderfysiotherapeut
Functie: Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: Ggd
Functie: Manager
Organisatie: YOEP en ChildPoint
Functie: Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: GGD West Brabant
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord