Vroegsignalering

Menu

Het op de kaart zetten van het zien (signaleren) van de mogelijkheden en aandachtspunten van kinderen.

Met elkaar ervaringen uitwisselen, kennis te delen en elkaar informeren over vindplekken, signaleringsmogelijkheden en begeleidingsvragen en oplossingen betreffende kinderen onder de 4 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong.

Voor meer informatie zie http://360grView.nl

Doelgroep

Alle betrokkenen vanuit consultatiebureaus, jeugdzorg, onderwijs, opvangorganisaties en begaafdheidsspecialisten.

Recente activiteiten

Fred Kofman is lid van Werkgroep Vroegsignalering.
Organisatie: GripopTalent
Functie: Expert begaafdheid
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: I-CARUS
Functie: Directeur/eigenaar
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Linda Otterman (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Stichting Samen Oplopen
Functie: Directeur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Libra revalidatie & audiologie, locatie Blixembosch
Functie: Klinisch neuro psycholoog
Sector / werkveld: revalidatie kinder-en jeugd
L.J. Koning (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Pravoo
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Sector / werkveld: Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Nikki Udo (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Inhoudelijk medewerker/projectmedewerker/adviseur
Sofie Vriends (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Gezond en Veilig Opgroeien
Jazie Veldhuyzen (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Welwonen
Functie: Jeugdwelzijnswerker / sociaal cultureel werker
Organisatie: Erasmus Medisch Centrum, faculteit gezondheidswetenschappen
Functie: Projectmedewerker
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Onderzoek en advies, Kinderfysiotherapeut
Organisatie: Ggd
Functie: Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: YOEP en ChildPoint
Functie: Manager
Organisatie: GGD West Brabant
Functie: Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: Svl onderwijsadvies
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Onderwijs, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord