Kennisnetwerk (zeer) jong ouderschap

Menu

Deze werkgroep focust zich vanaf april 2016 op een deel van de doelgroep aanstaande ouders, nl. (zeer) jonge aanstaande ouders. Het gaat om tienermoeders, maar ook om twintigers die om uiteenlopende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Uit recent onderzoek van JSO in opdracht van het Ministerie van VWS, blijkt dat er meer aandacht moet komen voor het delen van kennis en expertise over de hulp en opvang van deze groep. Vooral (zeer) jonge zwangeren komen nog te vaak onnodig in tienermoederopvang terecht. Omdat daar de kennis, ervaring en/of mogelijkheden zijn die lokaal ontbreken, zeker in kleinere gemeenten.

Doel van deze werkgroep is daarom om voor en met lokale professionals een kennisdossier op te bouwen waarmee zij handvatten krijgen om, samen met de specialistische opvang en andere betrokkenen, flexibel maatwerk in de eigen omgeving te gaan leveren aan deze hele jonge ouders.

Heb jij vragen die in het kennisdossier beantwoord moeten worden of kennis die daarin thuishoort? Word dan lid van deze werkgroep, doe mee met de polls, enquête en reageer op vragen en discussies. Hoe meer input en goede voorbeelden we krijgen, hoe eerder er een bruikbaar kennisdossier van kwaliteit zal zijn!

Doelgroep

Iedereen die zich bezig houdt met (zeer) jonge ouders: van verloskundigen, kraamverzorgenden, professionals in CJG, JGZ en wijkteam, huisartsen en leerkrachten tot wethouders, beleidsmedewerkers en medewerkers van specialistische opvang.

 • Filmpjes en magazine ervaringsdeskundigen! (pdf, 9 MB)

  Het programma Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger/JOOZ (jooz.nu) organiseerde op 30 mei 2016 het congres Jong en Ouder. Daar werden filmpjes van ervaringsdeskundigen getoond die nu te vinden zijn...

  527
 • Staatssecretaris van Rijn over tienermoeders (pdf, 249 KB)

  In deze brief aan de tweede kamer (22-12-2015) vat staatssecretaris van Rijn de uitkomsten van het onderzoek door JSO samen en vertelt hij dat hij aan betrokken partijen waaronder JSO, o.a. heeft gevr...

  553
 • Voorlichting, hulp en opvang aan tienermoeders in beeld (pdf, 2 MB)

  Dit onderzoek van JSO in opdracht van het ministerie van VWS ging vooraf aan de vraag van VWS om onder meer een kennisdossier te ontwikkelen. Het rapport is ook te downloaden...

  661
 • Meeleefgezin

  Meeleefgezinnen zijn stabiele gezinnen die vrijwillig een stimulerende omgeving bieden aan een jong kind van een ouder met psychiatrische problemen.
  6589
Ferko Öry (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Buurtzorg Jong
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Organisatie: Stichting MeeleefGezin
Functie: Infant Mental Health Specialist, directeur
Sector / werkveld: Infant Mental Health Centrum GGz, gepensioneerd
Organisatie: IngridWerkt
Functie: Pedagogisch wetenschapper; onderzoeken, ontwikkelen, schrijven
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg
Organisatie: José Koster, Expertise in Ouderschap
Functie: Eigenaar / Docent / trainer
Organisatie: Ambiq
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Hilde Kalthoff (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Leger des Heils
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Organisatie: JSO
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: JSO
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Anita Kraak (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: NJi
Functie: Programmaleider Veilig Opgroeien
Organisatie: GGD West Brabant
Functie: Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: GGD Hollands Noorden
Functie: Adviseur
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord