Nederlands Implementatie Collectief (NIC)

Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) is een netwerk voor onderzoek, praktijk en beleid in de jeugdhulp en publieke gezondheidszorg gericht op het delen van kennis over effectief implementeren. Het is in 2014 opgericht door het Nederlands Jeugdinstituut, Hogeschool van Amsterdam, TNO en Trimbosinstituut om bewustwording over het belang van effectief implementeren te vergroten. Zelfs bewezen effectieve werkwijzen in de jeugdzorg en publieke gezondheidszorg zullen niet de gewenste resultaten laten zien wanneer er geen aandacht is voor het implementatieproces van de werkwijzen in de praktijk. Dat betekent in het nieuwe jeugdstelsel niet alleen dat bestaande kennis over effectieve implementatie moet worden benut maar ook dat nieuwe kennis moet worden opgedaan die hierbij aansluit.

Het NIC deelt (inter)nationale kennis over verschillende aspecten van effectief implementeren. Hoe doe je een goede analyse vooraf? Hoe bepaal je de aanpak? Hoe geef je leiding aan de verandering? En hoe meet je het gebruik? Het NIC organiseert twee landelijke bijeenkomsten per jaar waar op een interactieve wijze kennis met elkaar wordt uitgewisseld. Hier ontmoet u andere onderzoekers, beleidsmakers, kwaliteitsmedewerkers die in hun dagelijkse werk betrokken zijn bij implementatievraagstukken.

Doelgroep

De doelgroep van het NIC zijn personen die betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor het implementeren van werkwijzen in de publieke gezondheidszorg en zorg voor jeugd. Deze personen hebben een groot bereik bij hun achterban en zijn in staat de kennis met hen te delen. Dit zijn bijvoorbeeld: beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, implementatieonderzoekers en interventieontwikkelaars/eigenaren. Deze personen zijn werkzaam binnen de sectoren praktijk, beleid en wetenschap.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open werkgroep dien je eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.

Twitter

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Projectleider en adviseur
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Organisatie: Full Time Beschikbaar
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord