Kennisnetwerk Pleegzorg

Menu

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is er om vragen te stellen en kennis te delen.

Loop je bijvoorbeeld tegen een dilemma aan waarbij je advies wilt? Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in pleegzorg? Of heb je een succesverhaal dat je graag wilt delen? Het kan allemaal op het Kennisnetwerk Pleegzorg. Reageer op de stelling, plaats je nieuwtje op het prikbord, stel je vraag op het forum of bekijk een van de praktijkvoorbeelden. Het Kennisnetwerk Pleegzorg verbindt, inspireert én maakt het mogelijk om samen de kwaliteit van de pleegzorg te verbeteren.

Wil je op de hoogte blijven van wat er op het Kennisnetwerk Pleegzorg gebeurt? Meld je nu aan door op de groene button 'Werkgroep volgen' te klikken! In je profiel kun je zelf instellen hoe vaak je een update ontvangt. Vragen? Neem contact op met Mariska de Baat (m.debaat@nji.nl; 030 230 65 56) of Rian van Lierop (r.vanlierop@nji.nl; 030 230 65 26). Ook tips voor het onderwerp van de poll zijn welkom!

Het Kennisnetwerk Pleegzorg bestaat naast deze werkgroep ook uit een digitaal dossier. Hierin vind je bijvoorbeeld aanbevelingen voor professionals op basis van onderzoek. www.nji.nl/pleegzorg

Doelgroep

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is er voor iedereen die zich bezighoudt met pleegzorg. Van pleegouder tot professional en van beleidsmaker tot onderzoeker. Iedereen kan zich gratis aanmelden. Je vindt de werkgroep eenvoudig via www.kennisnetwerkpleegzorg.nl.

Poll

Ieder kind in een gezin?

Steeds meer jeugdhulpaanbieders vervangen leefgroepen door pleeggezinnen en gezinshuizen. Is een pleeggezin of gezinshuis voor elk kind een betere plek dan een leefgroep?

 • Beschrijving 2thepoint (docx, 31 KB)

  2thepoint is een pleegzorginterventie van De Rading, gericht op een snelle, zorgvuldige beslissing over de toekomst van een kind.

  600
 • Ouderbrochure 2thepoint (pdf, 1 MB)

  2thepoint is een pleegzorginterventie van De Rading gericht op een snelle, zorgvuldige beslissing over de toekomst van een kind.

  428
 • 2thepoint (docx, 31 KB)

  2thepoint is een pleegzorginterventie van De Rading, gericht op een snelle, zorgvuldige beslissing over de toekomst van een kind.

  491
 • 2thepoint

  2thepoint is een pleegzorginterventie gericht op een snelle, zorgvuldige beslissing over de toekomst van een kind. Is het gezin na hulpverlening veilig genoeg voor het kind, of kan het beter opgroeien in een pleeggezin?
  5016
 • Ouderbegeleiding na besluit pleegzorg

  De interventie 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' helpt ouders om de plaatsing van hun kind in een pleeggezin te verdragen. Ouders krijgen steun bij de verwerking van hun verlies en het realiseren van een passende nieuwe rol als ouder.
  2588
 • Lindenhout: van residentiële zorg naar wonen in gezinnen

  Lindenhout verving dure, residentiële plaatsingen door plaatsing in pleeggezinnen of gezinshuizen, wat de kosten van de hulpverlening voor de betreffende doelgroep halveerde.
  3078
 • Pleegouders Versterken in Opvoeden - Sociaal Interactioneel Model (PVO-SIM)

  Pleegouders Versterken in Opvoeden – Sociaal Interactioneel Model (PVO-SIM) is een ondersteuningsprogramma voor pleegouders voor de aanpak van gedragsproblemen bij pleegkinderen tussen 3 en 12 jaar oud.
  2147
 • Pleegouders Versterken in Opvoeden - Geweldloos Verzet (PVO-GV)

  Pleegouders Versterken in Opvoeden - Geweldloos Verzet (PVO-GV) is een ondersteuningsprogramma voor pleegouders gebaseerd op de methodiek Geweldloos Verzet voor de aanpak van gedragsproblemen bij pleegkinderen van 6 tot 18 jaar.
  2423
 • Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie

  Het definitief worden van een pleeggezinplaatsing is vaak voor ouders onaanvaardbaar omdat ouderschap en opvoederschap voor hen samenvallen. Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie helpt ouders die rollen te splitsen. Zo kunnen ze ervaren dat zij altijd ou
  2929
 • Mijn Backpack: luisteren naar en praten met kinderen over plaatsing in pleegzorg

  Mijn Backpack is een programma om met kinderen van 4 tot en met 12 jaar te praten over hun uithuisplaatsing. Pleegzorgwerkers gaan met pleegkinderen aan de slag in een workshop en individueel met behulp van een interactief computerprogramma dat kinderen a
  3205
 • Pedagogisch Beslis-Model voor pleegkinderen (PBM)

  Een methode om na uithuisplaatsing op korte termijn duidelijkheid te geven over de toekomst van het kind: terugplaatsing naar de ouders of een definitieve plaatsing in een pleeggezin.
  3150
 • Steunouder, kans voor kind en ouders

  Steunouders zijn vrijwilligers die kinderen van ouders in een kwetsbare situatie één of twee dagdelen per week opvangen. Een steunouder is een tijdelijke "oom, tante, opa of oma" voor een kind. Doel van Steunouder is dat het kind bij de ouders kan blijve
  2820
 • Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI)

  De Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) kan bij aanvang van de plaatsing van een pleegkind jonger dan 4 jaar worden ingezet om een veilige relatie tussen pleegouder en pleegkind te bevorderen.
  5308
 • TRAP, hulpmiddel bij afstemmingsgesprekken in pleegzorg

  De TRAP kan de communicatie en samenwerking tussen betrokkenen bij pleegzorg een constructieve wending geven.
  3024
 • Meeleefgezin

  Meeleefgezinnen zijn stabiele gezinnen die vrijwillig een stimulerende omgeving bieden aan een jong kind van een ouder met psychiatrische problemen.
  6472

Twitter

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Eindredacteur
Sector / werkveld: Communicatie
Caroline Vink (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Lianne Lekkerkerker (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Bep van Sloten Consultancy and Training in Alternative Care
Functie: Consultant en Trainer
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdzorg
Organisatie: De Bascule
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Pleegoudersupport Zeeland
Functie: Coördinator
Sector / werkveld: Belangenbehartiging pleegouders
Annette van Deutekom (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Jarabee
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Organisatie: Enver
Functie: Manager
Organisatie: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Nic Drion (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Functie: Jurist
Oona Van Hauwermeiren (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Pleegzorg
Functie: Student
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord