Praktijkvoorbeelden

Menu

Hier vind je praktijkbeschrijvingen van lokale en landelijke initiatieven gericht op de transformatie van de jeugdhulp. Zoals: een nieuwe aanpak in de jeugdbescherming, generalisten die ambulante jeugdhulp verlenen zonder indicatie, een integrale aanpak van onderwijs, jeugdzorg en begeleide vrijetijdsbesteding. Het gaat hierbij om projecten en methodieken, niet om individuele casussen waarin een nieuwe aanpak is toegepast.

2thepoint

2thepoint is een pleegzorginterventie gericht op een snelle, zorgvuldige beslissing over de toekomst van een kind. Is het gezin na hulpverlening veilig genoeg voor het kind, of kan het beter opgroeien in een pleeggezin?
4987

Ouderbegeleiding na besluit pleegzorg

De interventie 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' helpt ouders om de plaatsing van hun kind in een pleeggezin te verdragen. Ouders krijgen steun bij de verwerking van hun verlies en het realiseren van een passende nieuwe rol als ouder.
2585

Lindenhout: van residentiële zorg naar wonen in gezinnen

Lindenhout verving dure, residentiële plaatsingen door plaatsing in pleeggezinnen of gezinshuizen, wat de kosten van de hulpverlening voor de betreffende doelgroep halveerde.
3069

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Sociaal Interactioneel Model (PVO-SIM)

Pleegouders Versterken in Opvoeden – Sociaal Interactioneel Model (PVO-SIM) is een ondersteuningsprogramma voor pleegouders voor de aanpak van gedragsproblemen bij pleegkinderen tussen 3 en 12 jaar oud.
2132

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Geweldloos Verzet (PVO-GV)

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Geweldloos Verzet (PVO-GV) is een ondersteuningsprogramma voor pleegouders gebaseerd op de methodiek Geweldloos Verzet voor de aanpak van gedragsproblemen bij pleegkinderen van 6 tot 18 jaar.
2413

Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie

Het definitief worden van een pleeggezinplaatsing is vaak voor ouders onaanvaardbaar omdat ouderschap en opvoederschap voor hen samenvallen. Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie helpt ouders die rollen te splitsen. Zo kunnen ze ervaren dat zij altijd ou
2918

Mijn Backpack: luisteren naar en praten met kinderen over plaatsing in pleegzorg

Mijn Backpack is een programma om met kinderen van 4 tot en met 12 jaar te praten over hun uithuisplaatsing. Pleegzorgwerkers gaan met pleegkinderen aan de slag in een workshop en individueel met behulp van een interactief computerprogramma dat kinderen a
3197

Pedagogisch Beslis-Model voor pleegkinderen (PBM)

Een methode om na uithuisplaatsing op korte termijn duidelijkheid te geven over de toekomst van het kind: terugplaatsing naar de ouders of een definitieve plaatsing in een pleeggezin.
3138

Steunouder, kans voor kind en ouders

Steunouders zijn vrijwilligers die kinderen van ouders in een kwetsbare situatie één of twee dagdelen per week opvangen. Een steunouder is een tijdelijke "oom, tante, opa of oma" voor een kind. Doel van Steunouder is dat het kind bij de ouders kan blijve
2811

Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI)

De Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) kan bij aanvang van de plaatsing van een pleegkind jonger dan 4 jaar worden ingezet om een veilige relatie tussen pleegouder en pleegkind te bevorderen.
5288
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord