Menu

Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI)

Jonge kinderen helpen bij plaatsing in de pleegzorg

Samenvatting

Pleegkinderen jongeren dan 4 jaar met stress reageren soms inadequaat op zorg van de pleegouders, bijvoorbeeld doordat ze veel hebben meegemaakt in het gezin van herkomst of moeite hebben om zich aan te passen aan het leven in het pleeggezin. Sommige kinderen laten duidelijk zien dat het niet goed gaat, maar er is ook een groep die zich terugtrekt. Als pleegouders dergelijk gedrag niet herkennen als signaal kan de relatie makkelijk verstoord raken. Daardoor voelt het kind zich niet gekend en begrepen, wat het gevoel van veiligheid niet ten goede komt. De Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) kan bij aanvang van een plaatsing worden ingezet om een veilige relatie tussen pleegouder en pleegkind te bevorderen.

De PPI is een preventieve interventie die wordt toegepast door de pleegzorgwerker. Tijdens tweewekelijkse sessies werken de pleegzorgwerker en de pleegouders volgens een protocol aan een veilige en sensitieve relatie met het kind. Daarbij versterken de pleegouders hun ouderschapsvaardigheden. Ook ontwikkelen ze een visie op de omgang met het kind en leren ze sensitief op het kind te reageren en te reflecteren op hun eigen rol en gedrag als pleegouder.

Wat levert het op?

Het vergroten van de emotionele beschikbaarheid van de pleegouders en het versterken van hun ouderschapsvaardigheden en zelfvertrouwen verbetert de relatie tussen pleegouders en pleegkind. Een verbeterde relatie heeft tot gevolg dat er reductie van stress bij de pleegkinderen optreedt. De combinatie van de doelen vermindert de kans op voortijdig afbreken van de plaatsing en legt de basis voor het ontwikkelen van een veilige relatie.

Hoe is de opzet?

De PPI bestaat uit zes sessies die plaatsvinden bij het pleeggezin thuis. Het pleegkind, de pleegzorgwerker en minstens één, maar bij voorkeur beide pleegouders zijn aanwezig. Elke sessie heeft een thema en is gericht op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden:

  • Wie is mijn pleegkind?: observeren en accepteren van de gevoelens van het pleegkind.
  • Hoe kun je veilig zijn?: aandachtig zijn, waardoor de pleegouder rust uitstraalt en openstaat voor de interactie met het kind.
  • Troosten bij woedebuien en afwezigheid: kalmeren en repareren.
  • Hoe reageert mijn pleegkind?: observeren van tekenen van onveiligheid en trauma.
  • Hoe kan ik vertrouwen geven?: helpen en opletten, waardoor het kind veiligheid en vertrouwen ervaart in de relatie.
  • De rest van het gezin en je eigen valkuilen: samenwerken binnen het eigen gezin en met de biologische ouders.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pleegouders na het doorlopen van de PPI meer sensitief zijn en beter in staat zijn om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen dan pleegouders die in dezelfde periode gewone pleegzorgbegeleiding kregen. De kinderen van wie de pleegouders de PPI hebben gehad reageren meer responsief op de pleegouders en betrekken de pleegouders meer bij hun activiteit. Pleegouders voelen zich beter voorbereid op hun taak als pleegouder van dit specifieke kind.

Wat kost het?

De methodiek kan worden uitgevoerd binnen de reguliere pleegzorgbegeleiding. Kosten zijn de aanschaf van de interventiebeschrijving Handboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid (26,99 euro) en het bijbehorende werkboek (19,95 euro). Kosten van scholing en mogelijke supervisie worden vastgesteld in overleg met de auteurs van hand- en werkboek.

Contact

Organisatie: Dimence Groep
Telefoonnummer: 0570604160

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Hans van Andel (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Dimence Groep
Functie: Directeur, kinder- en jeugdpsychiater
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Jeugdzorg
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord