Menu

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Geweldloos Verzet (PVO-GV)

Samenvatting

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Geweldloos Verzet (PVO-GV) is een geprotocolleerde behandeling, ontwikkeld in Vlaanderen, van gemiddeld tien sessies bij het pleeggezin thuis, met tussentijdse telefonische ondersteuning voor pleegouders die pleegkinderen tussen 6 en 18 jaar oud met externaliserend probleemgedrag opvangen. De behandeling is gebaseerd op de principes van de methodiek Geweldloos Verzet, ontwikkeld door Haim Omer. Vier interventiegebieden komen aan bod: emotieregulatie, activeren van een ondersteunend netwerk, actief verzet tegen probleemgedrag, en relatiegebaren. Relatiegebaren zijn handelingen die pleegouders onvoorwaardelijk en systematisch inzetten om hun relatie met het kind te verbeteren, zoals kleine signalen van waardering afgeven, het lievelingseten van het kind koken of iets leuks met het kind doen. De behandeling wordt nauwkeurig beschreven in een trainingshandboek en ondersteund met educatief materiaal, zoals hand-outs, werkmappen voor pleegouders en dvd's.

Wat levert het op?

De effectiviteit is nagegaan middels een randomised controlled trial met 31 gezinnen in een experimentele groep (PVO-GV) en 31 gezinnen in een controlegroep (reguliere pleegzorgbegeleiding). Metingen voor en na de interventie en drie maanden later toonden vooral op lange termijn hoopgevende resultaten op verschillende uitkomstmaten. Er was sprake van kleine tot middelgrote gunstige effecten op het vlak van gedragsproblemen bij pleegkinderen en gezinsbelasting en opvoedgedrag bij de pleegouders. Daarnaast rapporteerden pleegmoeders een uitbreiding van het ondersteunend sociaal netwerk en een betere aanpassing van het pleegkind aan het pleeggezin.

Hoe is de opzet?

Doel: pleegouders opvoedvaardigheden aanleren die moeten resulteren in een afname van probleemgedrag bij hun pleegkinderen, een afname van opvoedingsbelasting en een toename van effectief opvoedgedrag en bredere sociale ondersteuning bij pleegouders.

Bijkomend doel: minder breakdowns als gevolg van probleemgedrag.

Doelgroep: pleegkinderen van 6 tot 18 jaar met externaliserende gedragsproblemen in perspectiefbiedende pleegzorg.

Interventiegebieden:

 • emotieregulatie: psycho-educatie en training van pleegouders in zelfcontrole om escalaties te vermijden en stop te zetten
 • activeren van een ondersteunend netwerk
 • actief verzet tegen probleemgedrag: pleegouders leren manieren om zich op een respectvolle, vastberaden manier te verzetten tegen probleemgedrag
 • relatiegebaren: stimuleren van positieve interacties door het systematisch aanbieden van relatiegebaren

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Klinische ervaring met circa tweehonderd behandelde pleeggezinnen leidt tot inzicht in succes- en risicofactoren.

Succesfactoren:

 • nauwkeurig beschreven behandelprotocol in een trainingshandboek
 • behandelchecklijst bewaakt de therapietrouw
 • duidelijk beschreven indicaties en tegenindicaties
 • uitvoering door ervaren, getrainde pleegzorgmedewerkers

Risicofactoren:

 • onduidelijkheid over de werkzame factoren van de interventie (nog niet onderzocht)
 • resultaten op lange termijn onbekend
 • nazorg voor behandelde pleeggezinnen nog onvoldoende uitgewerkt

Wat kost het?

De behandeling wordt uitgevoerd bovenop de reguliere pleegzorgbegeleiding door ervaren pleegzorgwerkers die hiervoor een specifieke opleiding volgen. De opleiding bestaat uit een praktijkgerichte basistraining van vier à vijf dagen in Geweldloos Verzet met specifieke toepassingen in de pleegzorg, gecombineerd met supervisiesessies tijdens de behandeling van de eerste gezinnen. Het is raadzaam om bij medewerkers die PVO-GV uitvoeren daarvoor minimaal 0,5 fte te reserveren. Een halftijds PVO-trainer kan op jaarbasis ongeveer twaalf pleeggezinnen behandelen.

Overig

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Geweldloos Verzet (PVO-GV) is een ondersteuningsprogramma voor pleegouders gebaseerd op de methodiek Geweldloos Verzet voor de aanpak van gedragsproblemen bij pleegkinderen van 6 tot 18 jaar.

Contact

Organisatie: Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Telefoonnummer: +3224288009

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Frank Van Holen (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Functie: Directeur Hulpverleningsbeleid
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord