Menu

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Sociaal Interactioneel Model (PVO-SIM)

Samenvatting

Pleegouders Versterken in Opvoeden – Sociaal Interactioneel Model (PVO-SIM) is een in Vlaanderen ontwikkelde geprotocolleerde interventie van gemiddeld tien sessies bij het pleeggezin thuis, voor pleegouders die pleegkinderen tussen 3 en 12 jaar oud met externaliserend probleemgedrag opvangen. Ze is gebaseerd op het sociaal interactioneel model van Patterson. Met pleegouders wordt intensief gewerkt aan vijf opvoedingsvaardigheden:

 • positieve betrokkenheid
 • positief bekrachtigen
 • effectief disciplineren
 • toezicht houden
 • problemen oplossen.

PVO-SIM is beschreven in een trainingshandboek en wordt ondersteund met educatief materiaal, zoals korte overzichten, huiswerkbladen en werkmappen voor pleegouders.

Wat levert het op?

De effectiviteit werd nagegaan middels een randomised controlled trial met 30 gezinnen in een experimentele groep (PVO-SIM) en 33 in een controlegroep (reguliere pleegzorgbegeleiding). Metingen voor en na de interventie en drie maanden later wezen zowel op korte als op lange termijn op een afname van gedragsproblemen bij pleegkinderen, een afname van opvoedingsstress bij de pleegouders, en een toename van effectief opvoedgedrag bij pleegouders.

Hoe is de opzet?

Doel: pleegouders opvoedvaardigheden aanleren die moeten resulteren in een afname van probleemgedrag bij pleegkinderen, een afname van opvoedingsbelasting en een toename van effectief opvoedgedrag bij pleegouders.

Bijkomend doel: minder breakdowns als gevolg van probleemgedrag.

Doelgroep: pleegkinderen (3 tot 12 jaar) met externaliserende gedragsproblemen in perspectiefbiedende pleegzorg.

Aan de vijf opvoedingsvaardigheden wordt gewerkt via verplichte en niet-verplichte modules, afhankelijk van de problematiek en de voortgang van de begeleiding.

Verplichte modules: positieve betrokkenheid, positieve aandacht, structuur bieden, effectieve opdrachten geven, toezicht houden, beloningssystemen, grenzen stellen, problemen voorkomen/oplossen.

Niet-verplichte modules: negeren, systematische aanpak van probleemgedrag, time-out, evaluatie eigen opvoedgedrag, vermijden van escalaties.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Klinische ervaring met circa tweehonderd behandelde pleeggezinnen biedt inzicht in de succes- en risicofactoren.

Succesfactoren:

 • nauwkeurig beschreven behandelprotocol in een trainingshandboek
 • behandelchecklijst bewaakt de therapietrouw
 • duidelijk beschreven indicaties en tegenindicaties
 • uitvoering door ervaren, getrainde pleegzorgmedewerkers

Risicofactoren:

 • onduidelijkheid over de werkzame factoren van de interventie (nog niet onderzocht)
 • resultaten op lange termijn onbekend
 • nazorg voor behandelde pleeggezinnen nog onvoldoende uitgewerkt

Wat kost het?

De behandeling wordt uitgevoerd bovenop de reguliere pleegzorgbegeleiding door ervaren pleegzorgwerkers die hiervoor een specifieke opleiding volgen. Deze opleiding bestaat uit een praktijkgerichte basistraining van twee à drie dagen, gecombineerd met supervisiesessies tijdens de behandeling van de eerste gezinnen. Het is raadzaam om bij medewerkers die PVO-SIM uitvoeren daarvoor minimaal 0,5 fte te reserveren. Een halftijds PVO-trainer kan dan op jaarbasis ongeveer twaalf pleeggezinnen behandelen.

Contact

Organisatie: Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Telefoonnummer: +3224288009

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Frank Van Holen (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
Functie: Directeur Hulpverleningsbeleid
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord