Menu

2thepoint

Samenwerken aan een duidelijk perspectief

Samenvatting

Het doel van 2thepoint is het creëren van duidelijkheid over het perspectief voor een pleegkind, waarbij de mogelijkheid van opgroeien bij de biologische ouders zo goed mogelijk is onderzocht. Alle partijen rond het kind (ouders, pleegouders, gezinsvoogd en hulpverleners) werken samen om bij de ouders thuis een klimaat te scheppen waarin het kind veilig kan opgroeien. Het samenwerken gebeurt onder leiding van de pleegzorgbegeleider van 2thepoint.

Wat levert het op?

  • Binnen maximaal een jaar is er duidelijkheid over het perspectief van het kind.
  • Ouders krijgen hulp bij het versterken van hun opvoedvaardigheden en het oplossen van andere problemen die verhinderen dat ze goed genoeg voor hun kind zorgen.
  • Ouders geven invulling aan hun ouderrol tijdens de periode van uithuisplaatsing van het kind.
  • Pleegouders geven de ouders ruimte en ondersteuning bij de invulling van hun ouderrol.
  • Pleegouders bieden een vaste en veilig structuur aan het kind en bevorderen hiermee de ontwikkeling van het kind.

Hoe is de opzet?

  • Fase 0 is gericht op mandaat: alle partijen moeten instemmen met de start van 2thepoint.
  • Fase 1 is gericht op het opstellen van doelen.
  • In fase 2 worden de doelen uitgevoerd en wordt een opvoedondersteunende interventie ingezet. In deze fase wordt bepaald of het kind terug kan naar huis of opgroeit in een pleeggezin. Als het kind naar huis kan, begint fase 3.
  • Fase 3 richt zich op versterking van de thuissituatie met ouders en het toewerken naar afronding met pleegouders.
  • In fase 4 wordt onderzocht welke extra ondersteuning de ouders nodig hebben.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

2thepoint is succesvol doordat er transparant gewerkt wordt met ouders. Zij weten waaraan ze moeten werken om hun kind weer thuis te krijgen. Als het kind definitief in een pleeggezin blijft, kunnen ouders dit besluit beter begrijpen.

Het is van belang dat alle partijen de uitkomsten van het traject respecteren.

Het is moeilijk te voorspellen hoe psychiatrische of verslavingsproblematiek van ouders zich ontwikkelt als het kind weer thuis is. Dit vraagt om goede nazorg.

Wat kost het?

De pleegzorgbegeleider van 2thepoint heeft één jaar lang drie uur per week tijd beschikbaar om 2thepoint uit te voeren. Aanvullend hierop worden interventies als VIB, PCIT, PMTO, traumabehandeling, Signs of Safety en netwerkontwikkeling ingezet. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om diagnostiek in te zetten of externe behandelingen voor ouders, zoals agressieregulatie, verslavingsproblematiek, behandeling binnen de ggz.

Overig

Een uitgebreidere beschrijving van dit praktijkvoorbeeld vindt u op het prikbord van Kennisnet Jeugd: https://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/47-kennisnetwerk-pleegzorg/documenten/document/1855-beschrijving-2thepoint

Op de website van De Rading is een folder voor ouders (pdf) beschikbaar.

Neem voor vragen over de inhoud van 2thepoint contact op met Daniëlle Oomen, gedragswetenschapper van 2thepoint. Neem voor vragen over de implementatie, financiering en uitvoering contact op met Julia Brinkhuis, leidinggevende van 2thepoint.

Contact

Organisatie: De Rading

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord