Prikbord

Menu

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op het Prikbord van deze werkgroep

Het Nederlands Jeugdinstituut en Kinderpostzegels organiseren op 13 december de miniconferentie Pleegzorg. Het thema voor deze bijeenkomst is 'succesvol terug naar huis.'

Ken of ben jij een inspirerende spreker die graag iets komt vertellen over hoe kinderen succesvol terug naar huis kunnen?

Laat het mij weten via b.schrier@nji.nl of in een reactie op dit bericht. Alvast bedankt!

Er is 1 reactie.
Training in trainerskwaliteiten: meld je voor 3 september aan voor de pilot!

Heb jij ervaring in het opvoeden en begeleiden van uit huis geplaatste kinderen in een gezin? En zou jij die kennis en ervaring als trainer willen delen met andere pleeg- en gezinshuisouders? Doe dan mee aan de pilot ‘training in trainerskwaliteiten’!

Mensen leren het meest van een trainer die de juiste kennis én de juiste vaardigheden heeft. Daarom biedt deze vijfdaagse opleiding je de mogelijkheid om je vaardigheden als trainer te ontwikkelen. Daarnaast leer je om deze vaardigheden juist voor het trainen van pleeg- en gezinshuisouders in te zetten.

Wat kun je verwachten?
Het is een actieve training, waarbij je veel zelf oefent. Kennisoverdracht gebeurt deels klassikaal en deels via e-learning. Bij de training hoort een trainershandboek om te gebruiken als handleiding voor als je zelf workshops of trainingen geeft. Tijdens de zesde dag, een ‘train de trainer-dag’, zijn persoonlijke coaching en supervisie onderdeel van het programma.

Voor wie?
De pilot ‘training in trainingskwaliteiten’ is bedoeld voor ervaren pleeg- en gezinshuisouders die als trainer van hun collega’s aan de slag willen. Ook pleegzorgprofessionals die als onderdeel van hun werk (aspirant-)pleegouders trainen, maar daar geen specifieke trainersopleiding voor hebben gevolgd, kunnen deelnemen. 

Versterken van de kracht van pleegouders
De pilot is onderdeel van het programma Versterken van de kracht van pleegouders, in samenwerking met Gezinspiratieplein, Stichting Kinderpostzegels en Bep van Sloten. Het programma wil uiteindelijk een landelijk netwerk van trainers vormen die pleegzorgtrainingen kunnen geven en ontwikkelen. Voorwaarde voor deelname is dat je jezelf wilt ontwikkelen om leeractiviteiten te verzorgen voor pleeg- of gezinshuisouders, vrijwillig of professioneel. 

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot 3 september via de website van Gezinspiratieplein. Meer informatie over de opleiding vind je hier

De kosten van de training bedragen €750,-. Vormen deze kosten een bezwaar? Neem dan contact op, dan denken we met je mee over vergoedingsmogelijkheden of andere oplossingen! 

U bent de eerste om te reageren.

Dag!

Vanuit Jarabee pleegzorg zijn we op zoek naar een soort levensboek, dat op maat gemaakt kan worden, ook voor jonge kinderen.

Een ik-boekje voor en van het pleegkind (in de vorm van words and pictures)  dat gevuld kan worden vanaf een crisisplaatsing: wie zijn mijn ouders, brusjes, wat maakt dat ik niet thuis kan wonen etc. en mee kan gaan in geval van een doorplaatsing.

Heeft iemand hier voorbeelden van?

Graag hoor ik het!

Annette van Deutekom

Er zijn 2 reacties.
 • Hoi.ben je wel al bekend met het reguliere levensboek? Voldoet dit niet aan de vragen en behoeften? Hetgeen je boven schets zit er allemaal in zover ik weet en wij gebruiken hem erg veel.juist door alle losse bladen goed om maat te maken en verschillende delen voor verschillende leeftijd en doelgroepen. Groeten

Hoi allemaal,

Ik ben studente Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent en loop op dit moment stage bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Ik maak een eindwerk over de bezoekersruimte voor ouders en pleegkinderen.

In de bezoekersruimte gaan heel wat contacten door tussen ouders en kinderen waarvan de inschatting (omwille van verschillende redenen) gemaakt wordt dat deze ouders hun kinderen thuis niet kunnen ontvangen. 

Ik vroeg me af of dit ook een gangbare praktijk is in de voorzieningen in Nederland? Zo ja, welke voorzieningen zijn dit?

Heel erg bedankt!

Oona Van Hauwermeiren

U bent de eerste om te reageren.

Dag Danielle,

Bij Parlan is er wel een beschrijving gemaakt. Ik zal kijken of iemand contact met je op kan nemen hierover.

 

Groet Manon

U bent de eerste om te reageren.

Hoi allemaal,

Ik ben bezig met een beschrijving van het "kindgerichte werven". Ik weet dat er inmiddels al bij verschillende organisaties ervaring opgedaan is hiermee, maar naast de praktijkervaring vraag ik me af of iemand ook een methodischie beschrijving heeft en of er al onderzoek naar de resultaten gedaan is van het kindgerichte werven.

Ik ben benieuwd of jullie meer informatie hebben voor mij (nationaal of internationaal) of dat hier nog een uitdaging voor ontwikkeling/onderzoek ligt...

Alvast dank!

Danielle

Er zijn 2 reacties.
 • Ik ga het voor je na. Ik dacht niet dat er binnen Spirit een methodische beschrijving is van het kindgerichte werven. Zo wel, dan meld ik me bij je

 • Hallo Danielle,

  Ik ken een dergelijke beschrijving niet. Was er ook al naar op zoek, omdat wij op casusniveau hier mee aan de slag (willen) gaan. Mocht je informatie ontvangen dan zou ik hier graag meer over horen.
  Succes.

  groeten,
  Simon van Oijen

Oproep: Pleegkinderen gezocht. Voor meer informatie zie ook de bijlage. 

Ben jij pleegkind geweest en boven de 18 jaar?

Wij komen graag in contact met volwassenen die pleegkind zijn geweest en geweld in de pleegzorg hebben meegemaakt. Heb jij dit? En wil jij jouw ervaringen vertrouwelijk delen? Dan zouden wij je graag willen interviewen en willen vragen of je een vragenlijst wil invullen.

Waarom?
Wij zijn vanuit de Rijksuniversiteit Groningen bezig met een onderzoek naar geweld in de pleegzorg. Dit doen wij in opdracht van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. De volgende vragen staan centraal: 1) Wat heeft er aan geweld plaatsgevonden in de jeugdzorg? 2) Hoe heeft het kunnen gebeuren? en 3) Hoe werd het door kinderen ervaren en welke invloed had het op hun latere leven? Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in geweld in de pleegzorg en geweld in de toekomst te voorkomen.

Deelnemen?
Mocht je jouw ervaringen willen delen of meer informatie willen, dan kun je dit laten weten via geweldpleegzorg@rug.nl. Aanmelden kan tot 1 maart 2018.

Vriendelijke groet,

Hans Grietens (projectleider), Danielle Zevulun, Mijntje ten Brummelaar en Esther van der Meer

U bent de eerste om te reageren.

Beste Jan-Willem, Als je het systeem van de steungezinnen zou kunnen beschrijven, zou dat heel fijn zijn: hoeft maar kort met eventueel een link naar meer informatie. Het Verenigd Koninkrijk experimenteert momenteel met de methodiek "Mockingbird" en ik wil graag zien of dat hierop lijkt en wat we zo van elkaar kunnen leren.

U bent de eerste om te reageren.

@@Binnen het Europese Pleegzorg netwerk APFEL (www.apfelnetwork.eu) gaan we ons het komend jaar richten op onderzoek en interventies gericht op het voorkomen van breakdown in de pleegzorg. We zullen tussen landen uitwisselen en zijn op dit moment begonnen met het verzamelen van interventies in de verschillende landen. Ik ontvang graag goede voorbeelden uit Nederland of links naar beschrijvingen ervan.

Wie helpt!

Bep van Sloten, bepvansloten@ziggo.nl

Er is 1 reactie.
 • Bep, dit een belangrijk onderwerp. Zinvoller dan grootse en dure wervingscampagnes. Ik neem aan dat de NVP veel kennis en contacten heeft. Ik ondersteun een aantal netwerken van pleegouders en andere gezinsvormen en was al van plan om dit thema met hen te bespreken. Wat zijn hun ervaringen en opvattingen over dit thema? Welke oorzaken zien zij voor het afbreken van pleegzorg en wat zien zij als oplossing? Wellicht kan ik zo bij dragen.

1 november: online lancering vernieuwde tijdschrift Mobiel

Op 1 november (de eerste dag van de Week van de Pleegzorg) wordt de eerste online editie van het vernieuwde tijdschrift gelanceerd. Het thema is: ‘Gezocht: een ander thuis’ en gaat over het tekort aan pleegouders. De naam Mobiel gaat na veertig jaar ‘trouwe dienst’ verdwijnen, omdat het hoog tijd werd voor een naam die beter bij deze tijd past. Ook wordt dan de nieuwe naam bekendgemaakt. Deze onderstreept de nieuwe koers die het tijdschrift gaat varen.

Veel nadrukkelijker dan voorheen gaat het tijdschrift over de werving en het behoud van pleeg- en gezinshuisouders. Kiezen voor pleegzorg is een ingrijpende beslissing. De redactie wil pleeg- en gezinshuisouders toerusten met informatie om tot een goed besluit te komen. Daarnaast blijft het tijdschrift zich richten op de ondersteuning en deskundigheidsbevordering van mensen die dagelijks een thuis bieden aan kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien.

Het vernieuwde tijdschrift wordt gemaakt door dezelfde redactie: mensen die zelf betrokken zijn bij pleegzorg of gezinshuizen. Ze zorgen voor het kind van een ander, werken in pleegzorg, zijn opgegroeid in een pleeggezin of doen onderzoek naar pleegzorg.

Met het vernieuwde tijdschrift wordt een bredere doelgroep bediend dan voorheen: naast bestandspleegouders en aspirant-pleegouders zijn dat gezinshuisouders en netwerkpleegouders. Het eerste, online nummer wordt breed verspreid. Niet alleen abonnees kunnen het lezen. Het gaat ook, ter kennismaking, naar anderen die betrokken zijn bij pleegzorg of gezinshuizen of die zich hierin willen verdiepen.

In december verschijnt het eerste papieren nummer van het vernieuwde tijdschrift. Het verschijnt als vanouds in één pakket met de WAT?!, hét tijdschrift voor en door jongeren die Wonen met een Ander Thuis. Beide tijdschriften blijven jaarlijks vier keer op papier en twee keer online verschijnen.

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Gezinsvormen.nl
Functie: Kwartiermaker en projectontwikkelaar
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Danielle Oomen (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: De Rading
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Yorneo
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Bep van Sloten Consultancy and Training in Alternative Care
Functie: Consultant en Trainer
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdzorg
Organisatie: Universiteit Leiden
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: De Bascule
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Annette van Deutekom (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Jarabee
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Organisatie: Youke
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Organisatie: Spirit
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Oona Van Hauwermeiren (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Pleegzorg
Functie: Student
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord