Ouders?! Ze kunnen ons nog meer vertellen...

Menu

Binnen deze werkgroep staat de toegevoegde waarde van ouders centraal. Wat kunnen wij als professionals binnen de jeugdzorg leren van de ouders waar wij mee/voor werken? Waarin kunnen ouders voor ons een voorbeeld zijn? Hoe kunnen wij ouders stimuleren om bij te dragen aan onze persoonlijke/professionele ontwikkeling?

Mooie ervaringen, geleerde lessen, dilemma's, gemiste kansen, handige tools kunnen binnen deze werkgroep worden gedeeld...

Doelgroep

Professionals die werk (willen) maken van de toegevoegde waarde van ouders binnen de (preventieve) zorg voor jeugd (en hun ouders)...

Recente activiteiten

Poll

De toegevoegde waarde van ouders binnen de zorg voor jeugd wordt door professionals...

Organisatie: Ontwikkelburo Auxanon
Functie: Adviseur Gezin, School & Samenleving
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Ouderschap
Organisatie: Zorg & Advies bureau Helping Hands
Functie: Maatschappelijk werker
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Provinciale overheid, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Onderwijs, Onderzoek en advies, vertrouwenspersoon
Organisatie: Opvoedkunst Utrecht Praktijk voor opvoedingsvragen en ouderschapscoaching
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Nic Drion (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Adviseur
Organisatie: NHL Hogeschool
Functie: Leerkracht / docent
Organisatie: MGD
Functie: Coördinator
Organisatie: Clientenbelang Amsterdam / Zorgbelang
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Cliëntorganisatie: belangenbehartiging en medezeggenschap
Organisatie: Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân
Functie: Manager
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs
Anita Kraak (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: NJi
Functie: Programmaleider Veilig Opgroeien
Organisatie: Nieuwland Zorg
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord