Kennisnetwerk jeugdmonitoring

Lokaal en nationaal jeugdbeleid moet (ook) gevoed worden door goede cijfers. Er zijn veel cijfers in omloop, maar de gegevensverzameling bij jeugd over gezondheid, veiligheid, leefstijl, zorgbehoefte, zorg- en voorzieningengebruik is nu te versnipperd. Hierdoor is de gebruikswaarde in onderzoek, beleid, praktijk en onderwijs niet optimaal.
Daarvoor is het onder andere noodzakelijk een grote mate van eenheid van taal en methode te bereiken, zodat de gegevens zich beter lenen voor het verrichten van metastudies, trendrapportages en toekomstverkenningen.
In het Kennisnetwerk Monitoring worden relevante partners uitgenodigd om mee te werken aan het bereiken van bovengenoemde ambitie.
Het doel van deze digitale werkomgeving is om in de periode tussen de bijeenkomsten van het kennisnetwerk kennis op te bouwen en deze te verspreiden onder de partners.

Doelgroep

Deze werkgroep is bedoeld voor professionals die zich actief met jeugdmonitoring bezighouden vanuit hun rol als epidemioloog of onderzoeker bij GGD-en of CMO’s (Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling). Daarnaast professionals vanuit organisaties die zich in bredere zin bezighouden met jeugddata zoals RIVM, CBS, VNG, Trimbos, ZonMW, etc.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open werkgroep dien je eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Expert
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Inhoudelijk medewerker
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: NJi
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Projectassistent
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord