Onderwijs-zorgarrangementen

Menu

In deze werkgroep worden ervaringen, kennis, inzichten en vragen uitgewisseld over de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen.

Onderwijs-zorgarrangementen komen voort uit de onderwijs- én zorgbehoefte van een jongere of een groep jongeren. Voor deze jongeren is het van essentieel belang dat onderwijs en zorg samenwerken en duidelijke afspraken maken over wie wat wanneer en op welke manier doet. Dit vergt een goede samenwerking op zowel uitvoerings- als bestuurlijk niveau.

De ervaring leert dat het ontwikkelen van een onderwijs-zorgarrangement een ingewikkeld proces is, waar zorg- en onderwijsprofessionals in het gehele land mee worstelen.
Deze werkgroep creëert een platform waar relevante kennis en handvatten te vinden zijn die het ontwikkelen van een onderwijs-zorgarrangement ondersteunen en waar zorg- en onderwijsprofessionals elkaar vragen kunnen stellen en elkaar kunnen helpen. Het uitwisselen van kennis, vragen en oplossingen staat in deze werkgroep centraal.

Wil je meer weten over het ontwikkelen van een onderwijs-zorgarrangement, loop je zelf tegen obstakels aan of heb je juist ontdekt wat goed werkt? Volg dan deze werkgroep en deel je vraag en ervaringen!

Doelgroep

Onderwijs- en zorgprofessionals van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en instellingen voor lvb-zorg, psychiatrie en jeugdzorg.
Beleidsmakers op het snijvlak van onderwijs en zorg.
Bestuurders van scholen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en provincies die verantwoordelijk zijn voor alle vormen van onderwijs en zorg, ook voor die voor kinderen met een complexe hulpvraag, een lage intelligentie en ernstige gedrags- en psychiatrische problemen.

Recente activiteiten

Poll

Invoering passend onderwijs?

Is door de invoering van passend onderwijs de dagelijkse praktijk van je werk veranderd?

 • Trajectvoorziening

  De trajectvoorziening helpt scholen bij het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen. Ook ondersteunt de trajectvoorziening docenten. Bijvoorbeeld bij het omgaan met leerlingen met problemen, klassenmanagement of differentiatie in de klas. Voor ouder
  2434
 • De Waag - Groesbeek

  De Waag is een woon-, behandel en onderwijsarrangement voor jongeren met een IQ tussen 40 en 60 met bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, hechtingsstoornis of ODD. De Waag biedt wonen, behandeling en onderwijs onder één dak.
  1295
 • School2Care - Amsterdam

  School2Care is een 12-uursvoorziening waarin onderwijs, jeugdhulp en begeleide vrijetijdsbesteding samenkomen.
  5349
 • ZMOLKers

  11 juli 2016 - 16:31 door Willeke Daamen

  Deze vraag is beantwoord bij het onderdeel 'Vraag en Antwoord' op de website. Via deze link vindt je de...

 • ZMOLKers

  24 maart 2016 - 11:24 door Dorien Prins

  Wij zijn een school in Damwoude ZML de Wingerd. Wij zien de doelgroep binnen school veranderen er worden meer leerlingen met een complexe problematiek aangemeld. Deze nieuwe groep leerlingen...

 • Hoe om te gaan met onvoorspelbaar, wegloop gedrag bij buitenschoolse activiteiten?

  23 juni 2015 - 13:21 door Neeltje Cox-Janssen

  Eén van onze zeer-laag functionerende leerlingen kan zeer onverwacht wegrennen uit een situatie. Binnen het schoolgebouw levert dit geen problemen op. Maar de leerling is met zijn klas 1 dag per...

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Paul Nota (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: De Pannenboog
Functie: Adviseur
Organisatie: Gemeente Hoorn (1.Hoorn) en MEE & de Wering
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid
Organisatie: SWV VO 31.02
Functie: Coördinator
Sector / werkveld: Onderwijs
Vincent Fafieanie (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Dorien Prins (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: ZML school
Functie: Leerkracht / docent
Sector / werkveld: Onderwijs
Avinash Mahabali (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Sector / werkveld: Communicatie
Organisatie: Hogeschool Utrecht
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Gemeente Zaanstad
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Triade-Vitree
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Onderzoek en advies, VG jeugd
Organisatie: Homs Jeugdzorg
Functie: Directeur
Sector / werkveld: Jeugdzorg
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord