School en wijk verbonden

Menu

Thuis en op school, het gaat om hetzelfde kind. Passende zorg voor kinderen en passend onderwijs gaan daarom hand in hand en er is een nauwe relatie tussen deze twee ontwikkelingen. Er zijn verschillende voorbeelden in het land hoe deze verbinding vorm krijgt in de samenwerking tussen de wijk(teams) en de scholen. Dit roept tegelijkertijd allerlei vragen en dilemma’s op. In deze werkgroep willen we een platform voor discussie en uitwisseling bieden en tegelijkertijd gaan we ondersteuningsmateriaal dat al is ontwikkeld met elkaar toetsen en doorontwikkelen.

De focus voor effectieve samenwerking wijkteams-scholen is op:
• Preventie en signaleren
• Integraal toeleiden en arrangeren specialistische hulp
• Samenwerking in de uitvoering, taken en rollen
• Doorgaande lijnen, ononderbroken schoolloopbanen

Doelgroep

Dit is een open werkgroep voor beleid en praktijk vanuit de samenwerking tussen jeugdhulp in de wijk en scholen.

Recente activiteiten

Twitter

Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Medewerker verbinding onderwijs en jeugdhulp
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Adviseur
Organisatie: VanMontfoort
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Justitie, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering
Karin Manders (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Marly van Oirschot (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie(s): Medewerker ondersteuning jongerenparticipatie
Organisatie: Augeo
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Minocw
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Gezinswerker
Organisatie: Lokalis
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeUpdatesWerkgroepenDeelnemersOver dit platformPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord