School en wijk verbonden

Menu

Thuis en op school, het gaat om hetzelfde kind. Passende zorg voor kinderen en passend onderwijs gaan daarom hand in hand en er is een nauwe relatie tussen deze twee ontwikkelingen. Er zijn verschillende voorbeelden in het land hoe deze verbinding vorm krijgt in de samenwerking tussen de wijk(teams) en de scholen. Dit roept tegelijkertijd allerlei vragen en dilemma’s op. In deze werkgroep willen we een platform voor discussie en uitwisseling bieden en tegelijkertijd gaan we ondersteuningsmateriaal dat al is ontwikkeld met elkaar toetsen en doorontwikkelen.

De focus voor effectieve samenwerking wijkteams-scholen is op:
• Preventie en signaleren
• Integraal toeleiden en arrangeren specialistische hulp
• Samenwerking in de uitvoering, taken en rollen
• Doorgaande lijnen, ononderbroken schoolloopbanen

Doelgroep

Dit is een open werkgroep voor beleid en praktijk vanuit de samenwerking tussen jeugdhulp in de wijk en scholen.

Details

Open werkgroep
111 deelnemers

Recente activiteiten

Twitter

Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jeugdarts / -verpleegkundige
Organisatie: GGD IJsselland
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Medewerker verbinding onderwijs en jeugdhulp
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Gemeente Nijmegen
Sector / werkveld: (onbekend)
Karin Manders (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Stan van Haaren (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: Stichting Intervence (gecertificeerde instelling Zeeland)
Sector / werkveld: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering
Functie(s): Projectleider
Organisatie: De Bosschool
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Organisatie: Lokalis
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord