School en wijk verbonden

Menu

Thuis en op school, het gaat om hetzelfde kind. Passende zorg voor kinderen en passend onderwijs gaan daarom hand in hand en er is een nauwe relatie tussen deze twee ontwikkelingen. Er zijn verschillende voorbeelden in het land hoe deze verbinding vorm krijgt in de samenwerking tussen de wijk(teams) en de scholen. Dit roept tegelijkertijd allerlei vragen en dilemma’s op. In deze werkgroep willen we een platform voor discussie en uitwisseling bieden en tegelijkertijd gaan we ondersteuningsmateriaal dat al is ontwikkeld met elkaar toetsen en doorontwikkelen.

De focus voor effectieve samenwerking wijkteams-scholen is op:
• Preventie en signaleren
• Integraal toeleiden en arrangeren specialistische hulp
• Samenwerking in de uitvoering, taken en rollen
• Doorgaande lijnen, ononderbroken schoolloopbanen

Doelgroep

Dit is een open werkgroep voor beleid en praktijk vanuit de samenwerking tussen jeugdhulp in de wijk en scholen.

Recente activiteiten

december 2018
donderdag 13
Plaats als eerste een activiteit

Twitter

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Gemeente Oude IJsselstreek
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Adelante
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân
Functie: Manager
Sector / werkveld: Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs
Organisatie: Gemeente Gouda
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Svl onderwijsadvies
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Sector / werkveld: Jeugd-ggz, Onderwijs, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord