Kennisnetwerk jeugd en ouders als partners in de jeugdhulp

Menu

Het Landelijk Kennisnetwerk jeugd en ouders als partners bestaat uit vertegenwoordigers van jeugd, ouders en cliënten, en zet zich in voor ontwikkeling en verspreiding van kennis over duurzame participatie.
Het netwerk bestaat sinds 2015 en wordt gefaciliteerd door het Nederlands jeugdinstituut en Movisie.

Haar boodschap richt zij tot gemeenten en zorgaanbieders: Voor een effectieve jeugdhulp werken we niet voor maar samen met jeugd en ouders. Ieder mens heeft soms hulp of ondersteuning nodig zonder zelf de regie te willen verliezen. In elke vorm daarvan zijn zij zelf partner; ouders, kinderen en jongeren.

In deze werkgroep wordt de visie uitgedragen, worden vragen gesteld en beantwoord en wordt kennis uitgewisseld.

Doelgroep

Deze werkgroep is een platform van en voor vertegenwoordigers van cliënten, ouders en jeugdigen in de jeugdhulp. Gemeenten en zorgaanbieders worden hier ook uitgenodigd om in gesprek te gaan over het 'wat' en 'hoe' participatie van ouders en jeugdigen in de jeugdhulp.

  • We kunnen elkaar nog meer vertellen...

    22 september 2015 - 21:40 door Simon Bax

    Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van het projectplan 'We kunnen elkaar nog meer vertellen...'. Het doel van dit project is om op basis van een heldere en gemeenschappelijke taal de...

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Inhoudelijk medewerker
Sector / werkveld: Onderzoek en advies, jeugdsector breed
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Karlijn Stals (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Organisatie: Ontwikkelburo Auxanon
Functie: Adviseur Gezin, School & Samenleving
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies, Ouderschap
Summer Koster (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Jeugdbescherming noord
Functie: Jeugdbeschermer
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Inhoudelijk medewerker/projectmedewerker/adviseur
Organisatie: Hogeschool Utrecht
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: GGD regio Utrecht
Functie: Jeugdarts / -verpleegkundige
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord