IAG: elk jaar bewezen beter

In de werkgroep 'IAG: elk jaar bewezen beter' werken hulpverleningsinstellingen en hogescholen samen aan de doorontwikkeling van de methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).

IAG is een interventie voor gezinnen met meerdere, complexe problemen, die moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het hoofddoel van IAG is dat kinderen thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. IAG is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin. De interventie duurt gemiddeld vijf maanden.

De aanbieders van IAG en hogescholen werken samen aan vier aspecten van de doorontwikkeling:
• Training en deskundigheidsbevordering
• Programmagetrouwe uitvoering en uitkomsten van monitoring
• Aanpassing van de methodiek
• Cliëntenfeedback

Doelgroep

Deze werkgroep is alleen toegankelijk voor mensen die meewerken aan de doorontwikkeling van IAG. Zij gebruiken de werkgroep om hun kennis en ervaring onderling te delen en hun samenwerking te ondersteunen.

Participerende organisaties:
Accare; Altra; Ambiq; De Rading; De Twentse Zorgcentra; Elker; Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Hogeschool Utrecht; Intermetzo Zonnehuizen; Jarabee; Jeugd ggz; Jeugdhulp Friesland; Karakter; Kenter Jeugdhulp; Lijn5; Mediant; Netwerk Hulp aan Huis Overijssel; NHL Stenden hogeschool; Pactum; Parlan; Prisma; Reik; Saxion; 's Heeren Loo; Trias; Vitree; Yorneo; Youké

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open werkgroep dien je eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Eindredacteur
Sector / werkveld: Communicatie
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Projectassistent
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord