Menu

Voldoende ruimte voor transformatie?

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Kwartiermaker en projectontwikkelaar

Alle aandacht gaat uit naar de 'inkoop' van jeugdhulp. Dat slurpt alle ambtelijke capaciteit op. In het verwervingsproces uiteraard ook wel aandacht ovor vernieuwing, maar zelden systematisch overdacht. Vanuit jeugdzorgaanbieders overigens erg weinig innovatief aanbod.

Arts Maatschappij en gezondheid JGZ en jeugdarts

De nieuwe inkoopstrategie in Amsterdam/Amstelland is niet evidence en practise based. Er komen profielen en segmenten, etc. Artsen dienen volgens evidence en practise based protocollen en richtlijnen te werken. Ik voorzie risico's voor professionals en niet in de laatste plaats voor de cliënten. Deze transformatie is niet zoals hij ooit bedoeld was.

1) De wijkteams (het OKT in Amsterdam) worden "indicatieorganen" om verwijzingen van huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten te toetsen middels onder meer non evidence based criteria (segmenten, intensiteiten en profielen). Risico's: a) Dit kan hulp vertragen en mogelijk zelfs traineren (de hoofdmoot van de verwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp wordt namelijk gedaan door artsen in Amsterdam) b) Dit is in strijd met de jeugdwet, waarin staat dat artsen hulp moeten kunnen inzetten conform hun eigen richtlijnen en protocollen; c) De medewerkers van wijkteam hebben dan waarschijnlijk minder tijd voor preventie en "lichte" behandeling. Dit doet denken aan de werkwijze van Bureau Jeugdzorg, met dat verschil dat nu ook de GGZ zo geïndiceerd moet worden: oude wijn in nieuwe zakken. 

2) Er zijn nu al lange wachtlijsten in Amsterdam, zeker voor hulp van kinderpsychiaters, al dan niet verbonden aan een instelling. De nieuwe inkoopstrategie heeft ervoor gezorgd dat er minder specialistische GGZ van kinder- en jeugdpsychiaters beschikbaar is vanaf 2018.

3) En inderdaad, Jan Willem de Zeeuw, nog geen innovatief aanbod.

Beleidsmedewerker

Burgerplicht ...  

Met regelmaat lees ik hoe organisaties de verantwoording richting Den-Haag willen verleggen. Gelet op de eisen van een democratische rechtsstaat moet het gezag niet in handen van enkelen worden gelegd - toch werken wij mee aan het ontstaan van een 'dictatuur' en 'zijn' antidemocratisch.

Ook had ik vanochtend een situatie in een werkplaats waar jongeren met een intellectuele en geestelijke beperking te werk zijn gesteld. Deze jongeren hebben ook vragen met betrekking tot politiek, religie en andere levensbeschouwelijke stromingen. Eén van de leiders zegt dat het de polici is om niet over deze zaken te praten. Ik stelde daarop de vraag of er wel sprake is van sociale en geestelijke zorg. Zijn reactie hierop is dat zij dat geven, maar niet ik ...   Met andere woorden, er is geen vrijheid van meningsuiting en iedere andere 'overtuiging' dan de hunne wordt uitgesloten. Heerschappij van de sterke, die de zwakke niet ondersteunt en ook niet sterker maakt. 

Doet de gezondheidszorg wel wat zij zeggen, of bedriegt de schijn? Waarbij ik wil opmerken dat de kwaliteit verschilt per locatie, maar ook per regio. 
In mijn laatste baan gaf ik de nodige jeugzorg, ook al was ik monteur. Wat een ontwikkeling had dat tot gevolg - maar dan wordt er aan 'zorg' niet meer verdiend, ook niet door HRM ... 

Ik kom dan ook met een vraag: "Blijkt uit de praktijk niet dat mensen worden ingezet en oneigenlijk gebruikt (maar ook misbruikt) omwille van 'vuil' gewin?"

Jan Willem de Zeeuw (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: Gezinsvormen.nl
Functie: Kwartiermaker en projectontwikkelaar
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Calixte Veerman (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: GGD en OKT
Functie: Arts Maatschappij en gezondheid JGZ en jeugdarts
Lambert Speelman (Niet langer lid van deze werkgroep)
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord