Werkgroepen

Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Onderzoek en advies, jeugdsector breed
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: kennisinstituut
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Kennisdelen over jeugd(sector) en opvoeding
Functie(s): Adviseur
Organisatie: IngridWerkt aan werk
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: PI Research
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Medewerker verbinding onderwijs en jeugdhulp
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Het Poortje Jeugdinrichtingen
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Student
Organisatie: Marnixacademie
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Inhoudelijk medewerker/projectmedewerker/adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Eigenaar / Directeur
Organisatie: Buro Jeugdbeleid Almis (BJA)
Sector / werkveld: Jeugdwelzijnswerk, Zelfstandig / ondernemer
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord